Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1037        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa kontraktowa, Praca w ciązy, Przepisy BHP, Zatrudnianie cudzoziemców, Umowa lojalnościowa, Impreza integracyjna, Rozmowa kwalifikacyjna ubiór, Kreator CV

Nawiązanie stosunku pracy w teorii i praktyce

Nawiązanie stosunku pracy w teorii i praktyce

Co należy rozumieć przez nawiązanie stosunku pracy? Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia, mimo że to dzień ustawowo wolny? Okazuje się, że wielu pracodawców ma szereg pytań związanych z formalnymi, jak i praktycznymi kwestiami przyjmowania do pracy nowych osób.

Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy: ?Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono ? w dzień zawarcia umowy?. Jednocześnie każdy pracodawca musi pamiętać o szeregu elementów, które muszą pojawić się w umowie. Mowa zarówno o tym, że umowa o pracę musi określać jej strony, jej rodzaj, datę jej zawarcia, jak również warunki pracy i płacy. W szczególności zaś muszą zostać zawarte szczegółowe wytyczne w zakresie rodzaju pracy, wynagrodzenia za pracę, które odpowiadać będzie jej rodzajowi, wymiar czasu pracy, jak i datę jej rozpoczęcia. Pozostałe elementy, które znajdą się w umowie są zależne tylko i wyłącznie od stron, które umowę podpisują.

 

1 styczeń ? tak, czy nie?

Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby w umowie znalazła się data wcześniejsza niż pierwszy dzień wykonywania przez pracownika obowiązków. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim zauważyć należy, że same terminy zawierania umów o pracę nie zostały dokładnie określone przez ustawodawcę w poszczególnych ustawach. Ponadto, warto przywołać art. 29 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym ?jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Z tego też wysunąć można wniosek, że zawarcie umowy i podjęcie pracy nie muszą wystąpić w tym samym czasie. Inaczej mówiąc, strony umowy mogą ustalić w samej treści umowy inny termin rozpoczęcia pracy niż data jej podpisania. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest jednak, że okres pomiędzy zawarciem umowy o pracę a nawiązaniem stosunku pracy nie jest traktowany jako okres zatrudnienia. Przekłada się to zaś na fakt, iż pracownikowi w tym okresie nie przysługują określone uprawnienia, w tym przede wszystkim wynagrodzenie.

To Cię powinno też zainteresować: Zmiana pracy - jak zrobić to bez stresu

 

Pracownik nie pojawia się w pracy...

Kwestia dwóch dat, czyli innej na umowie i innej, która wiąże się bezpośrednio z rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracownika może być też przyczyną ewentualnego niepojawienia się zatrudnionego w zakładzie pracy. Wówczas też część pracodawców może zadawać sobie pytanie, czy stosunek pracy został rzeczywiście nawiązany. Należy jednak stwierdzić, że tak. Sama zaś nieobecność pracownika nie zmienia tego faktu. Z takim stanem rzeczy wiążą się także inne kwestie. Mowa tu o powstaniu ? pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ? wzajemnych obowiązków i praw. W tym przypadku, co należy też wyraźnie podkreślić, podmiot zatrudniający może wyciągnąć konsekwencje. Z drugiej jednak strony warto też poczekać na ewentualne wyjaśnienia samego zainteresowanego. Nawiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z faktem, iż mógł on ? dla przykładu ? skorzystać z przysługującego mu prawa do zwolenianie na czas choroby. Wówczas też ma określoną ilość czasu, aby poinformować swojego pracodawcę o tymże właśnie fakcie. Z tego też względu przedsiębiorca powinien ostrożnie podejść do kwestii ewentualnego rozwiązania z pracownikiem umowy i to bez wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie przed podjęciem pracy?

Duże wątpliwości może też budzić taka sytuacja, w której to pracownik wypowie umowę o pracę i to przed jej podjęciem. Problem, podobnie jak w powyższym przykładzie, leży w fakcie, iż umowa została zawarta wcześniej niż data podjęcia pracy. Przykładem może być sytuacja, w której różnica wynosi 5 dni. W takim też przypadku pracownik może ? zamiast podjąć pracę ? przysłać do niedoszłego zakładu pracy oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Co wtedy?

Zacząć należy od tego, że taka sytuacja jest możliwa. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić ? między innymi ? przez oświadczenie jednej ze stron i to z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest to tak zwane rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jednocześnie, w takim wypadku, sam okres wypowiedzenia jest określony w art. 36 § 1 i wynosi odpowiednio:

 

  • 2 tygodnie ? jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc ? jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące ? jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

W opisywanym przypadku mowa będzie oczywiście o pierwszym z wymienionych terminów.

 

Co z tego wynika?

Pracodawca, który decyduje się na podpisanie umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy osoby zatrudnionej musi być przygotowany na różne okoliczności. Opisane powyżej to jednak tylko przykładowe sytuacje. Warto pamiętać, że choć w praktyce jest to możliwe i przedsiębiorca może zdecydować się na nawiązanie stosunku pracy w taki sposób, to jednocześnie też liczyć musi się z ewentualnymi problemami, jakie będzie niosła jego decyzja.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.