Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć?

Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć?
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacanie pracownikowi ? w określonym terminie ? wynagrodzenia za świadczoną przez niego pracę. Jego wysokość, jak i pozostałe składniki wypłaty to kwestia, która jest elementem każdej, popisanej przez strony umowy o pracy.

Kiedy regulamin wynagradzania?

W myśl przepisów zawartych w Kodeksie pracy, w niektórych sytuacjach, pracodawca będzie miał obowiązek sporządzenia regulaminu wypłat. Będzie tak w sytuacji, gdy zatrudniania co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy bądź ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W dokumencie tym, który jest jednocześnie wewnętrznym aktem normatywnym funkcjonującym w zakładzie pracy, musi on uregulować wszystkie kwestie związane z przysługującymi pracownikom świadczenia pieniężnymi. Mowa zatem nie tylko o wynagrodzeniu, ale również premiach, odprawach czy świadczeniach związanych z podróżami służbowymi zatrudnionych. Ponadto, pracodawca powinien również określić szczegółowe zasady przyznawania wymienionym w regulaminie świadczeń. Istotnym elementem jest określenie warunków pozbawienia poszczególnych pracowników określonych składników wynagrodzenia czy też nawet ich wysokości.

Regulamin wynagradzania powinien sporządzić sam zatrudniający. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy działa organizacja związkowa. Wówczas ma on obowiązek uzgodnić z nią treść tworzonego dokumentu. Ważne jednak, aby postanowienia regulaminu wynagradzania nie były mniej korzystne dla pracowników od ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy ? w myśl art. 8 Kodeksu pracy.

Przestój, czyli kiedy należy się wynagrodzenie?

Co do zasady, wynagrodzenie, które ustalone zostało przez strony w umowie o pracę przysługuje pracownikowi tylko za rzeczywiście wykonaną pracę. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy ?za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią?. Innymi słowy, za niewykonaną pracę ? poza sytuacjami ściśle określonymi w szczegółowych ustawach i rozporządzeniach ? pracownikowi nie należy się wynagrodzenie.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Jedną z sytuacji, w którym mimo niewykonywania pracy zatrudniony zachowa wynagrodzenie, jest czas przestoju w pracy, który to nie został zawiniony przez pracownika. W takim przypadku zatrudniony zachowuje jednak prawo tylko do wynagrodzenia, które wynika ze stawki godzinowej. Pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłacenia ? dla przykładu ? premii liczonej od ilości wykonanej pracy. W sytuacji zaś, gdy wynagrodzenie pracownika nie zostało określone stawką godzinową (czasową), ale w inny sposób, przysługuje mu 60% wynagrodzenia. Jeżeli zaś ewentualny przestój trwa miesiąc lub dłużej, to ? niezależnie od sposobu wynagradzania ? pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe w wysokości nie niższej jednak niż wynagrodzenie minimalne. Takie wynagrodzenie ? zgodnie z art. 81§2 Kodeksu pracy nie przysługuje pracownikowi, z którego winy przestój nastąpił.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 85§1 ?wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie?. W praktyce rzadko spotkać można się z sytuacją, że właściciel zakładu pracy decyduje się na częstsze dokonywanie wypłat. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych właśnie w cyklu miesięcznym. Ponadto, pracownik musi być poinformowany o tym, gdzie i kiedy będzie wypłacane mu wynagrodzenie za pracę. Taka informacja znaleźć może się zarówno w regulaminie (jeżeli pracodawca ma obowiązek go sporządzać), jak i w informacji o warunkach zatrudniania udzielonej pracownikowi. I tak, zgodnie z art. 29§3 Kodeksu pracy, każdy pracodawca musi zawrzeć także pakiet takich informacji, dzięki którym pracownik uzyska dokładne dane na temat:

 

  • miejsca wypłaty wynagrodzenia ? może to być kasa firmy lub też określony bank,
  • terminu wypłaty wynagrodzenia ? pracodawca powinien wskazać określony dzień, dla przykładu: ?ostatniego dnia miesiąca?,
  • czasu wypłaty wynagrodzenia ? jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w kasie lub określonym banku,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia ? powyżej wskazano, że zazwyczaj jest to raz w miesiącu, niemniej pracodawca może wprowadzić, dla przykładu, system tygodniowy.

Zasadą jest również, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się zatrudnionemu w formie pieniężnej oraz bezpośrednio do rąk pracownika. W drugim przypadku pracodawca może wypłacić wynagrodzenie przysługujące zatrudnionemu na jego osobiste konto, niemniej jednak na pisemnym wniosek samego zainteresowanego.

Oceń ten wpis
Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Szef
2019-12-04, 13:00
Zawsze jestem zdania, że lepiej takie rzeczy wiedzieć niż nie wiedzieć. Inaczej potem ktoś za bardzo narzeka, a np. pracodawca musi odprowadzać wiele kwot i ponosi koszty za danego pracownika bo musi.
Simona
2019-05-18, 08:53
W myśl Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek terminowego, jak i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń. Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć? - przydatne informacje są w tym artykule.
Alka
2019-05-02, 13:13
Należy podkreślić, że zatrudnienie w wyżej wymienionych warunkach uważa się za zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, niezależnie od nazwy umowy zawartej między stronami. Wynagrodzenie jest ściśle z tym powiązane.
Loki
2019-04-01, 19:05
U nas w firmie jest regulamin i wszystko wiadomo. To chyba jest podstawa do realizacji wszystkiego co ma związek z wynagrodzeniami i całą resztą. Dobrze napisany tekst.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.