Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6958
Tematy, które interesują czytelników:  Systemy czasu pracy, Certyfikaty językowe, Coworking, Kiedy zus wypłaca chorobowe

Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć?

Wynagrodzenie - o czym warto wiedzieć?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacanie pracownikowi ? w określonym terminie ? wynagrodzenia za świadczoną przez niego pracę. Jego wysokość, jak i pozostałe składniki wypłaty to kwestia, która jest elementem każdej, popisanej przez strony umowy o pracy.

Kiedy regulamin wynagradzania?

W myśl przepisów zawartych w Kodeksie pracy, w niektórych sytuacjach, pracodawca będzie miał obowiązek sporządzenia regulaminu wypłat. Będzie tak w sytuacji, gdy zatrudniania co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy bądź ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W dokumencie tym, który jest jednocześnie wewnętrznym aktem normatywnym funkcjonującym w zakładzie pracy, musi on uregulować wszystkie kwestie związane z przysługującymi pracownikom świadczenia pieniężnymi. Mowa zatem nie tylko o wynagrodzeniu, ale również premiach, odprawach czy świadczeniach związanych z podróżami służbowymi zatrudnionych. Ponadto, pracodawca powinien również określić szczegółowe zasady przyznawania wymienionym w regulaminie świadczeń. Istotnym elementem jest określenie warunków pozbawienia poszczególnych pracowników określonych składników wynagrodzenia czy też nawet ich wysokości.

Regulamin wynagradzania powinien sporządzić sam zatrudniający. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy działa organizacja związkowa. Wówczas ma on obowiązek uzgodnić z nią treść tworzonego dokumentu. Ważne jednak, aby postanowienia regulaminu wynagradzania nie były mniej korzystne dla pracowników od ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy ? w myśl art. 8 Kodeksu pracy.

Przestój, czyli kiedy należy się wynagrodzenie?

Co do zasady, wynagrodzenie, które ustalone zostało przez strony w umowie o pracę przysługuje pracownikowi tylko za rzeczywiście wykonaną pracę. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy ?za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią?. Innymi słowy, za niewykonaną pracę ? poza sytuacjami ściśle określonymi w szczegółowych ustawach i rozporządzeniach ? pracownikowi nie należy się wynagrodzenie.

To Cię powinno też zainteresować: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim wynagrodzeniu

Jedną z sytuacji, w którym mimo niewykonywania pracy zatrudniony zachowa wynagrodzenie, jest czas przestoju w pracy, który to nie został zawiniony przez pracownika. W takim przypadku zatrudniony zachowuje jednak prawo tylko do wynagrodzenia, które wynika ze stawki godzinowej. Pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłacenia ? dla przykładu ? premii liczonej od ilości wykonanej pracy. W sytuacji zaś, gdy wynagrodzenie pracownika nie zostało określone stawką godzinową (czasową), ale w inny sposób, przysługuje mu 60% wynagrodzenia. Jeżeli zaś ewentualny przestój trwa miesiąc lub dłużej, to ? niezależnie od sposobu wynagradzania ? pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe w wysokości nie niższej jednak niż wynagrodzenie minimalne. Takie wynagrodzenie ? zgodnie z art. 81§2 Kodeksu pracy nie przysługuje pracownikowi, z którego winy przestój nastąpił.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 85§1 ?wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie?. W praktyce rzadko spotkać można się z sytuacją, że właściciel zakładu pracy decyduje się na częstsze dokonywanie wypłat. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych właśnie w cyklu miesięcznym. Ponadto, pracownik musi być poinformowany o tym, gdzie i kiedy będzie wypłacane mu wynagrodzenie za pracę. Taka informacja znaleźć może się zarówno w regulaminie (jeżeli pracodawca ma obowiązek go sporządzać), jak i w informacji o warunkach zatrudniania udzielonej pracownikowi. I tak, zgodnie z art. 29§3 Kodeksu pracy, każdy pracodawca musi zawrzeć także pakiet takich informacji, dzięki którym pracownik uzyska dokładne dane na temat:

 

  • miejsca wypłaty wynagrodzenia ? może to być kasa firmy lub też określony bank,
  • terminu wypłaty wynagrodzenia ? pracodawca powinien wskazać określony dzień, dla przykładu: ?ostatniego dnia miesiąca?,
  • czasu wypłaty wynagrodzenia ? jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w kasie lub określonym banku,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia ? powyżej wskazano, że zazwyczaj jest to raz w miesiącu, niemniej pracodawca może wprowadzić, dla przykładu, system tygodniowy.

Zasadą jest również, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się zatrudnionemu w formie pieniężnej oraz bezpośrednio do rąk pracownika. W drugim przypadku pracodawca może wypłacić wynagrodzenie przysługujące zatrudnionemu na jego osobiste konto, niemniej jednak na pisemnym wniosek samego zainteresowanego.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.