Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. gotowości obronnej i planowania obronnego Urzędu

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-07

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie w województwie śląskim przygotowania stanowisk kierowania oraz tworzonego przez Wojewodę Śląskiego systemu stałych dyżurów organów administracji publicznej i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w województwie w celu utrzymania ich w gotowości do uruchomienia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Koordynowanie zadań związanych z typowaniem, wyznaczaniem oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby stanowisk kierowania Wojewody Śląskiego w celu zapewnienia ciągłości działania Wojewody w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań obronnych w wydziałach ŚUW, w jednostkach administracji zespolonej (JAZ), administracji samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania i określenia poziomu przygotowań obronnych do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi ŚUW w celu przygotowania dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów oraz nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych do funkcjonowania i wykonywania zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa.
 • Koordynowanie zadań dot. opracowywania, wdrażania i aktualizacji rozwiązań związanych z przygotowaniami obronnymi organów rządowej administracji zespolonej w województwie w celu przygotowania ich oraz nadzorowanych przez nie struktur i organizowanych elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Planowanie i uczestniczenie w realizacji zakupu usług i dostaw oraz udział w procesach inwestycyjnych dotyczących stanowisk kierowania Wojewody w celu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie.
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń obronnych dla pracowników ŚUW, JAZ i niezespolonej, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne w celu zapewnienia właściwego realizowania zadań związanych z organizacją i przygotowaniem do działania stanowisk kierowania, a także stałych dyżurów.
 • Przygotowywanie danych celem przekazania ich pracownikom odpowiedzialnym za opracowanie wieloletniego Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Śląskiego (PPPOWŚ), wieloletniego programu szkolenia obronnego, rocznego planu szkolenia obronnego, rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych, rocznego planu zamierzeń obronnych oraz sprawozdań z realizacji tych programów i planów.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracy związanych z realizacją zadań obronnych
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wyjątkowym, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość rozporządzeń RM: ws. ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, ws. przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, ws. gotowości obronnej państwa, ws. przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, ws. kontroli wykonywania zadań obronnych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
23-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
07-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNYM

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

20-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 560 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Katowice

25-09-2020
od 560 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
Katowice

15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
Katowice

22-10-2020

INSPEKTOR TECHNICZNY W DZIALE REMONTÓW I INSTALACJI SIECI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Katowice

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Katowice

09-10-2020

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Kędzierzyn-Koźle
Katowice

16-09-2020
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Katowice

01-10-2020
5000-6000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK WARSZTATU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Metal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 7200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

18-08-2020
od 7200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Katowice

21-10-2020

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Kraków
Katowice

15-10-2020

INSPEKTOR DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

01-09-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR BUDOWLANY TECHNICZNY DS. BUDOWLANYCH - INSPEKTOR NADZORU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Spółdzielnia Mieszkaniowa MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC
od 6110 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

28-09-2020
od 6110 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Katowice

28-09-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
PKP Intercity Remtrak spółka z ograniczona odpowiedzialnością
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Katowice

20-10-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI, INWESTYCJI I REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Kluczbork
Katowice

07-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.