Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. Asystent Regionalny ds. realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. 'Inwenta

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-13

Zakres obowiązków:

 • Zbieranie danych z inwentaryzacji przyrodniczych siedlisk i gatunków przeprowadzonych na terenie województwa lubuskiego w okresie od 2004 do 2016 roku włącznie, będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ich analiza, weryfikacja oraz przekazywanie na potrzeby budowy Banku Danych o zassobach Przyrodniczych;
 • Współpraca z beneficjentem głównym - Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w tworzeniu systemu Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych;
 • Przygotowywanie niezbędnych danych i informacji na potrzeby sporządzania dokumentacji przetargowej, sprawozdawczości oraz bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;
 • Identyfikacja i informowanie właścicieli gruntów, na terenie których bedą prowadzone inwentaryzacje o planowanym zamiarze ich wykonania, celu i dostępie do wyników badań uzyskanych w ramach projektu;
 • Wspieranie Koordynatora Regionalnego w zakresie nadzoru nad realizację umów zawieranych w ramach projektu pod względem merytorycznym oraz terminu i zgodności wykonywanych prac prac z opisem przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności umów w sprawie inwentaryzacji enklaw oraz uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów natura 2000;
 • Uczestniczenie w organizowanych spotkaniach z GDOŚ w związku z realizacją projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska i pokrewne, administracji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość GIS (System Informacji Geograficznej), umiejętność ich obsługiwania oraz zarządzania bazą danych GIS;
 • znajomość prawa polskiego związanego z ochroną środowiska;
 • znajomość dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000;
 • znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach POIŚ;
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Gorzów Wielkopolski
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-26
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-13
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Robót Ogólnobudowlanych (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG
Szczecin
2020-01-15

Specjalista ds. prawno-administracyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach
Słubice
2020-01-14

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Krosno Odrzańskie
2020-01-20