!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Analityk - Projektant procesów biznesowych

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 17.06.2022

Analityk finansowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Rekrutacja zdalna

Analityk - Projektant procesów biznesowych

COIG S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. Umiejętnie wykorzystuje swe kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach zastosowań IT.

Firma COIG S.A. poszukuje specjalistów ds. analizy i projektowania realizacji procesów biznesowych.

Zakres obowiązków

 • współpraca z klientem w celu opracowania analiz procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN/UML
 • projektowanie zakresu informatyzacji procesów biznesowych
 • współpraca z zespołem implementującym obsługę procesów w platformach BPM
 • opracowanie dokumentacji oraz kryteriów odbioru procesów (biznesowe testy odbiorcze)
 • weryfikacja poprawności biznesowej zaimplementowanych procesów
 • współpraca z zespołem kontroli jakości (testów)
 • współpraca z zespołem wdrożeniowym w zakresie utrzymania i rozwoju procesów biznesowych

Wymagania

 • absolwenci uczelni kształcących specjalistów na styku Biznesu i IT (Analiza Biznesowa IT) o kierunkach np.: zarzadzanie przedsiębiorstwem, ekonomiczno-informatyczny, informatyczny lub pokrewne
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku analityka IT obejmującym m.in. analizę, modelowanie, orkiestrację i optymalizację procesów biznesowych
 • mile widziane doświadczenie w znajomości i analizie procesów biznesowych obejmujących podstawowe procesy organizacyjne (plany urlopowe, urlopy, delegacje…), kadrowe (rekrutacje, zatrudnienia...) jak i finansowe (obsługa umów, aneksów do umów, faktur zakupowych i kosztowych..) w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawną pracę z dokumentacją techniczną
 • kompetencje „miękkie”: umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań, umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość notacji modelowania procesów biznesowych BPMN i UML
 • umiejętność stosowania wybranych narzędzi do modelowania procesów biznesowych np.: iGrafx, Bizzagi Modeler, Enterprise Architekt
 • mile widziana umiejętność praktycznego wykorzystania jednego z wiodących narzędzi klasy BPM (Business Process Management) np.: Bonita BPM, Symantec Workflow Solution

Oferujemy

 • pracę w dużej kilkuset osobowej firmie
 • coaching prowadzony przez doświadczoną kadrę
 • możliwość podjęcia zatrudnienia w formie umowy o pracę (etat) lub umowy zlecenia (rozliczana godzinowo)
 • możliwość swobodnego ustalenia godzin pracy (umowy zlecenia) lub możliwość dostosowania standardowych godzin pracy na umowie o pracę
 • możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych
 • możliwość zaangażowania w projekty realizowane w innych technologiach (JAVA, .NET, PHP, CMS)
 • możliwość zdobycia doświadczenia na innych stanowiskach związanych z działalności produkcyjną IT: wsparcie sprzedaży, analiza, projektowanie, produkcja, testowanie, wdrażanie, dokumentowanie
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach realizowanych i finansowanych przez firmę
 • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę także dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System)
 • dobrze skomunikowane miejsce pracy
 • Administrator

  Podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie jest  COIG S.A. nr KRS 0000092497.
  Dane kontaktowe 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100, coig@coig.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe iod@coig.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej rekrutacji, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
  z naszymi poleceniami. W sytuacji otrzymania uzasadnionego żądania, Administrator będzie zobowiązany do przekazania Pani/Pana danych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu jego zakończenia.

  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  Przysługujące prawa

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką można odwołać
  w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  [1] Art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  [2] W przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w Art. 22(1) § 1 pkt. 4 – 6 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. [3] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

  [4] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

  Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 • Wyrażam zgodę COIG S.A. nr KRS 0000092497, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Miejsce pracy
 • Katowice
Opublikowana
Wygasła (12 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.