Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-06-17

Zakres obowiązków:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca w terenie
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy podmiotów podlegających lub niepodlegających obowiązkom podatkowym oraz zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym dostępu do informacji o podatnikach i płatnikach
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT) w celu wyeliminowania podmiotów fikcyjnych i objęcia monitoringiem podmiotów o podwyższonym i wysokim ryzyku rejestracji
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru krajowych i unijnych podatników podatku od towarów i usług (VAT i VAT-UE) w celu tworzenia aktualnej bazy podmiotów czynnych lub zwolnionych oraz zapewnienia tych informacji podmiotom zewnętrznym
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania numerów identyfikacji podatkowej, uchylenia z urzędu oraz unieważnienia NIP w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości rejestracyjnych oraz zapobiega wyłudzeniom podatku od towarów i usług
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji (CRP-KEP) w celu aktualizacji danych podatników i płatników
 • Przygotowuje zaświadczenia o nadaniu NIP na wniosek podatnika i informacji o nadanym NIP na wniosek osoby trzeciej, w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznego
 • Udostępnia dane zgromadzone CRPKEP w tym NIP w celu realizacji wniosków uprawnionych podatników

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 7:30
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, zapomogi dla osób w trudnych sytuacja życiowych, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
 • Pracę w przyjaznej atmosferze oraz dogodną lokalizacje miejsc pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Ruda Śląska
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
10-06-2021
Oferta wygasła w dniu:
17-06-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inspektor w Dziale Organizacyjnym

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Urzędnik umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Chrzanów
Ruda Śląska

17-06-2021 POLECANA
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Kierownik Działu Technicznego

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Urzędnik umowa o pracę pełny etat
Chrzanów
Ruda Śląska

17-06-2021

URZĘDNIK W DZIALE "CZYNSZÓW I ROZLICZEŃ MEDIÓW" NABÓR

Zakład Komunalny Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędnik umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Ruda Śląska

16-06-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor wojewódzki ds. kontroli projektów

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

18-06-2021

Referent ds. kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

17-06-2021

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

17-06-2021

Referent ds. wierzycielskich

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

17-06-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

17-06-2021

Inspektor wojewódzki ds. przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw K

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

16-06-2021

Specjalista ds. interoperacyjności

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

16-06-2021

Inspektor ds. związanych z gospodarką finansową

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

16-06-2021

Starszy referent ds. gospodarki mandatowej jednostki

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

16-06-2021

Starszy informatyk ds. realizacji całokształtu prac związanych z planowaniem i organizacją systemu ł

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

16-06-2021

Referent ds. wsparcia

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

14-06-2021

Inspektor wojewódzki ds. obsługi paszportowej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

09-06-2021
Katowice
Ruda Śląska

09-06-2021
Katowice
Ruda Śląska

07-06-2021

Inspektor wojewódzki ds. weryfikacji i potwierdzania płatności

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

02-06-2021

Inspektor wojewódzki ds. rozstrzygnięć finansowych

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

28-05-2021

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej ds. serologii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
Ruda Śląska

28-05-2021