Wzór listy obecności w pracy

Wzór listy obecności w pracy

Dokument został przygotowany w standardowej i przejrzystej formie wizualnej. Wzór listy obecności w pracy należy poddać samodzielnej edycji lub uzupełnić odręcznie po wydrukowaniu, choć z racji przeznaczenia (podpisy pracowników) czytelniej będzie uzupełnić dane w edytorze tekstu i wydrukować gotową wersję. Dokument jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami, jak MS Office oraz darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office), więc edycja pliku nie powinna być problematyczna.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Lista obecności w pracy należy do takich dokumentów, które są ważne z punktu widzenia dokumentów kadrowych, ale obowiązek ich sporządzania nie wynika wprost z Kodeksu pracy. Lista obecności jest bowiem tożsama z ewidencją czasu pracy, której prowadzenie wynika z art. 149 Kodeksu pracy. Zatem tak naprawdę pracodawca może zdecydować, czy prowadzi jedynie kartę ewidencji czasu pracy, czy decyduje się dodatkowo na prowadzenie list obecności, z uwzględnieniem przepracowanych danego dnia godzin i podpisem pracownika. Może także wprowadzić taką listę w dowolnej formie - jako pismo podpisywane codziennie przez pracowników, czy też, np. w przypadku pracowników biurowych, jako moduł w programie online.

Lista obecności w pracy

Warto wiedzieć, że lista obecności w pracy może być traktowana jako ewidencja czasu pracy w sytuacji, gdy dokładnie określony jest czas pracy każdego pracownika w danym dniu, co wpływa na możliwość obliczenia wypracowanych godzin. Jeśli natomiast ma ona charakter poglądowy i zawiera jedynie podpisy obecnych na zmianie pracowników, bez szczegółowego rozliczenia czasu pracy, to taki dokument może być jedynie dodatkiem do ewidencji potwierdzającym obecność lub nieobecność pracownika w danym dniu w pracy. Z kolei karta ewidencji czasu pracy pozostaje tym dokumentem, który służy do wyliczenia wynagrodzenia na podstawie przepracowanych godzin, czy też świadczeń przysługujących pracownikom, z tytułu urlopu, chorobowego, opieki nad dzieckiem czy delegacji, a także dodatków za pracę w godzinach nocnych czy nadgodziny. Lista obecności w pracy może służyć również do rejestrowania spóźnień, czy też wcześniejszych wyjść z pracy pracowników. Na pewno jest dokumentem pomocnym, choć niekoniecznym, bo o takie rubryki można poszerzyć kartę ewidencji czasu pracy.

Co zawiera lista obecności w pracy?

Aby przygotować listę obecności w pracy, najlepiej wygenerować w arkuszu kalkulacyjnym lub dedykowanym programie kadrowym rozbudowaną tabelę. Tworzona jest ona w ramach cyklu miesięcznego, z podziałem na dni robocze. Znajduje się w niej nazwa zakładu pracy, informacja o kierowniku jednostki, imię i nazwisko pracownika, miejsce na jego podpis, parafkę i podpis przełożonego. W wierszach dla poszczególnych dni może być również komórka przeznaczona na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także zsumowanych godzin pracy, a nawet miejsce wykonywanej pracy. Obok miesiąca i roku jest także pole, w którym wpisuje się miesięczną normę czasu pracy.

Wzór listy obecności w zakładzie pracy

Stworzenie listy obecności w pracy może zająć trochę czasu osobom, które nie sporządzają na co dzień baz danych i zestawień tabelarycznych. Jeśli docelowo chcemy drukować ja regularnie do podpisu przez pracowników, warto stworzyć wzór listy obecności. Przykładowy szablon takiej listy udostępniamy do pobrania za darmo, pozostaje tylko wypełnienie danych osobowych i pilnowanie uzupełniania przez zatrudnionych tego dokumentu.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki