Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Gotowy szablon wniosku został przygotowany w standardowej formie i z treścią zgodną z obowiązującymi normami. Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy należy samodzielnie edytować, co umożliwiają najpopularniejsze programy do pracy z tekstem. Dokument jest kompatybilny z programem MS Word oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Po uzupełnieniu i wydrukowaniu dokumentu nie zapomnij o złożeniu odręcznego podpisu.

Nierzadko zdarza się, że sytuacje z życia prywatnego kolidują z obowiązkami zawodowymi. Pracownik może na różne sposoby próbować pogodzić oba aspekty życia, a jednym z nich jest prawo do złożenia wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Wspomniany wniosek jest formalną prośbą do pracodawcy o zmianę czasu pracy. Dzięki temu można dostosować godziny pracy do różnych potrzeb, oczywiście o ile pracodawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy należy odpowiednio sformułować, aby jasno określał potrzebne modyfikacje. Przygotowaliśmy odpowiedni wzór wniosku cechujący się funkcjonalnym oraz nowoczesnym szablonem graficznym.

Wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy stanowi formalną prośbę do pracodawcy o wprowadzenie zmian w godzinach pracy pracownika. Należy jednak mieć świadomość, że pracodawca nie ma obowiązku przystania na prośbę pracownika i to od jego woli zależy, czy zastosuje indywidualny rozkład czasu pracy. Zmiany w rozkładzie czasu pracy muszą być zgodne z systemem czasu pracy, jakim jest objęty pracownik. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy jest formalnym dokumentem, a więc należy go skonstruować w odpowiedni sposób. Treść powinna zawierać:

  • datę złożenia wniosku;
  • dane obu stron stosunku pracy;
  • prośbę o zmianę czasu pracy;
  • ewentualne uzasadnienie;
  • miejsce na podpisy.

Szablon wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pozwoli przygotować poprawnie sformułowany dokument zgodny z obecnie obwiązującymi przepisami. Jego edycja jest bardzo prosta i intuicyjna.

Kiedy wnioskować o indywidualny rozkład czasu pracy

Najczęściej wzór wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy jest stosowany przez pracowników, którzy muszą pogodzić godziny pracy z niespodziewaną sytuacją i zmianami w życiu prywatnym. Przepisy prawa nie wymagają co prawda podania przyczyny wnioskowania o zmianę godzin pracy, jednak odpowiednie uzasadnienie na piśmie i oficjalna prośba może być kluczowe przy podjęciu decyzji przez pracodawcę.

O zmianę rozkładu godzin pracy najczęściej wnioskuje się, gdy:

  • pracownik ma trudności z dojazdem do pracy wynikające ze zmian w rozkładach jazdy komunikacji publicznej;
  • pracownik musi sprawować opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny pod nieobecność innych domowników;
  • pracownik musi pogodzić rozkład zajęć szkolnych z grafikiem w pracy.
Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki