Wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Dokument został przygotowany w przejrzystej formie wizualnej. Wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych należy poddać samodzielnej edycji lub uzupełnić odręcznie po wydrukowaniu. Dokument jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami, jak MS Office oraz darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office), więc jego edycja nie powinna sprawiać kłopotów.

Pracownicy mają prawo zwrócenia się do pracodawcy z wnioskiem o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Nie istnieje prawo, które nakazywałoby bezwzględnie udzielić zgody na taki wniosek pracownika, ale wielu pracodawców przychyla się do zwolnienia zatrudnionego w razie wyraźnej potrzeby, o ile nie szkodzi to działaniu firmy, a wnioski nie są nagminne. W ten sposób w czasie godzin pracy niekiedy pracownicy mogą opuścić zakład celem załatwienia ważnych spraw. Zwykle nieobecność muszą odpracować, a sam wniosek należy złożyć w formie pisemnej w celu udokumentowania wyjścia pracownika i archiwizacji. Warto jednak wiedzieć, że postać wniosku o wyjście prywatne nie jest ściśle określona przepisami prawa i zazwyczaj jego formę oraz szczegółową treść regulują wewnętrzne zasady przedsiębiorstw.

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych musi mieć formę pisemną, ale przepisy prawa nie regulują jego dokładnej treści oraz sposobu i terminu złożenia. Zazwyczaj zasady odnośnie tych kwestii znajdują się w regulaminach wewnętrznych danych przedsiębiorstw. Warto też wiedzieć, że o ile pracownik ma prawo do złożenia takiego wniosku, to udzielenie wolnego na wyjście prywatne nie jest obligatoryjne i zależy jedynie od woli pracodawcy. Wyjątkiem pozostają sytuacje, gdy pracownik zostaje wezwany przez organy państwowe pokroju np. sądu, prokuratury czy policji.

Jak napisać wniosek o zwolnienie od pracy w celu wyjścia prywatnego

We wniosku powinny się znaleźć dane pracownika oraz pracodawcy i dokładny termin nieobecności w pracy. Co ważne nie ma obowiązku podania przyczyny uzasadniającej wyjście z pracy, ale uwzględnienie powodu może być kluczowe dla podjęcia decyzji przez pracodawcę. Wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, który proponujemy do pobrania, ma standardową strukturę, która powinna odpowiadać pracodawcy, chyba że w zakładzie wymagane są konkretne wzory dokumentów przeznaczone do tego celu. Dzięki szablonowi i możliwości jego uzupełnienia każdy bez problemów przygotuje stosowny wniosek.

Warto pamiętać, że godziny opuszczenia pracy w celu załatwienia spraw osobistych nie są wliczane do wynagrodzenia. Oznacza to, że powinny one zostać odpracowane do końca okresu rozliczeniowego. Odpracowanie może nastąpić nawet w dniu skorzystania z wolnych godzin, ale z uwzględnieniem wszystkich przepisów odnośnie do czasu pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki