Wzór wniosku o zgodę na wyjazd służbowy

Wzór wniosku o zgodę na wyjazd służbowy

Dokument został przygotowany w profesjonalnej, prostej formie wizualnej. Aby skorzystać ze wzoru i złożyć wniosek o zgodę na wyjazd służbowy, należy poddać szablon samodzielnej edycji lub uzupełnić odręcznie po wydrukowaniu z pliku PDF. Plik w formacie .DOC jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami, jak MS Office oraz darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office), więc jego edycja nie powinna przysporzyć kłopotów.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,00 Liczba głosów: 2
Loading...

Wniosek o zgodę na wyjazd służbowy przedkładamy w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga udania się w podróż. Każdy wyjazd służbowy musi być odpowiednio udokumentowany, niezależnie od tego, czy jest on odbywany na prośbę pracownika, czy zlecany przez pracodawcę. Takie podróże kojarzą nam się najczęściej z poleceniem wyjazdu służbowego, jednak osoba zatrudniona może sama poprosić o zgodę wyjazd, właśnie w formie pisemnego wniosku.

Wniosek o zgodę na wyjazd służbowy

Gdy pracownik wyjeżdża służbowo, wynika to z inicjatywy jego samego lub pracodawcy. Można bowiem otrzymać polecenie wyjazdu służbowego, ale można także samemu poprosić o zgodę na taki wyjazd, jeśli są przesłanki, że skuteczne wykonywanie obowiązków pracowniczych tego wymaga. W takiej sytuacji najczęściej znajdują się pracownicy naukowi, lekarze oraz pracownicy wyższego szczebla w firmach, którzy w ramach świadczonej pracy biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach itp. Takie osoby często otrzymują zaproszenia do udziału w ciekawych wydarzeniach, które ściśle wiążą się z wykonywaną przez nich pracą. Wspomniany wyjazd przynosi więc korzyści zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Jak napisać wniosek o zgodę na wyjazd służbowy?

Każdy tego typu wniosek musi zawierać konkretne informacje dotyczące:

dane wyjeżdżającego pracownika/pracowników (może to być wniosek dla kilku pracowników jednocześnie, jeżeli stanowią zespół i jadą w tym samym celu);

  • miejsca docelowego wyjazdu;
  • terminu wyjazdu;
  • celu wyjazdu wraz z uzasadnieniem;
  • środka transportu;
  • przewidywanych kosztów wyjazdu;
  • opcjonalnie: wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli jest to wyjazd zagraniczny.

Od pracodawcy zależy, czy pozytywnie zaopiniuje taki wniosek, a pracownik nie może się udać na taki wyjazd bez zgody przełożonego, w przeciwnym razie będzie to stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca na wniosek pracownika wydaje decyzję na podstawie oceny zasadności wyjazdu w kontekście dobra firmy i kalkulacji kosztów poniesionych kosztów.

Wzór wniosku o zgodę na wyjazd służbowy

Omawiany wniosek powinien być złożony z wyprzedzeniem, najpóźniej 1 dzień przed planowanym wyjazdem. Zaleca się jednak przedstawić go pracodawcy minimum kilka dni wcześniej, aby dać mu czas na podjęcie właściwej decyzji. Takie pismo powinno zawierać wszystkie informacje wymienione w poprzednim akapicie wraz ze zrozumiałym uzasadnieniem, co znacznie ułatwi skorzystanie z bezpłatnego wzoru, który możesz pobrać na tej stronie bezpłatnie.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki