Notariusz - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Notariusz
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Notariusz.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód notariusza

Już w starożytnym Rzymie pojawili się pracownicy, którzy tworzyli kontrakty i różne dokumenty. Właściwie notariusze pojawili się w II-III wieku n.e. jako pracownicy Kościoła rzymskiego, przygotowując stenograficzne przemówienia i dokumenty prawne. Następnie działalność notarialna rozrosła się szerzej.

Notariusz jest prawnikiem dokonującym aktów notarialnych przewidzianych przez prawo (wykonywanie pełnomocnictw, testamentów, darowizn, transakcji kupna i sprzedaży itp.). Notariusze wykonują następujące czynności: poświadczają transakcje (umowy kupna-sprzedaży, darowizny budynków mieszkalnych, testamenty, pełnomocnictwa itp.); wydają zaświadczenia o prawach spadkowych itp., świadczą o poprawności kopii dokumentów i wyciągów z nich, o autentyczności podpisu na dokumentach; w razie potrzeby ślą wnioski od obywateli, agencji rządowych, przedsiębiorstw, organizacji i tak dalej do innych obywateli, agencji rządowych, przedsiębiorstw, organizacji itp.

Jak zostać notariuszem?

Notariusze tłumaczą ludziom ("stronom"), którzy odnoszą się do nich swoje prawa i obowiązki, ostrzegają o konsekwencjach aktów notarialnych. Na wniosek obywateli, agencji rządowych, przedsiębiorstw i organizacji publicznych notariusze sporządzają projekty transakcji i oświadczeń, sporządzają kopie dokumentów i wyciągi z nich. Notariusz działa w imieniu Polski, całkowicie opierając się na przepisach prawnych przyjętych w kraju i certyfikując wszystkie dokumenty, które mają zostać opatrzone pieczęcią godła osobistego. Kopie tych dokumentów przechowywane są w kancelarii notarialnej, więc jeśli w przyszłości pojawią się jakiekolwiek kontrowersyjne kwestie, zawsze istnieje możliwość, odwołując się do tego archiwum, do ustalenia legalności podjętych działań (na przykład transakcji kupna i sprzedaży).

Główną pracą notariuszy jest zapobieganie sporom cywilnym, wczesne rozwiązywanie problemów, które mogą potencjalnie przerodzić się w konflikt i spowodować proces sądowy. Jest to rodzaj prawnej i zapobiegawczej sprawiedliwości. Notariusze mogą pracować w notarialnym urzędzie publicznym lub prowadzić prywatną praktykę (w obu przypadkach dokumenty przez nich wykonane mają równą moc prawną) i ta sama kwota jest pobierana od klientów za daną usługę. Oczywiście specjaliści ci powinni doskonale znać obowiązujące przepisy i pilnie monitorować wszystkie zmiany, realizować zasady notarialnej pracy biurowej. Nominowany po raz pierwszy notariusz składa przysięgę. Praca tego specjalisty wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wszakże jeśli jego błąd prowadzi do tego, że klient ponosi straty (na przykład, traci mieszkanie z powodu nieprawidłowo wykonanych dokumentów zakupu i sprzedaży), notariusz będzie zobowiązany przez sąd do zrekompensowania szkody. Jeśli celowo podda się nadużyciu oficjalnego stanowiska, wyda coś sprzecznego z prawem, straci on nie tylko prawo wykonywania zawodu, ale również zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Ile zarabia notariusz?

Dla powodzenia pracy notariusz potrzebuje takich cech psychologicznych jak uwaga, punktualność, wytrwałość i zasady. Istotna jest również stabilność neuropsychiczna: w końcu trzeba stawić czoła niezadowoleniu klientów, a czasem nawet naciskom przedstawicieli świata przestępczego. Powinien mieć zaufanie do klientów, zawsze być gotowym do wykonywania swoich obowiązków w niecodziennych warunkach (na przykład poświadczając ostatnią wolę chorego, poważnie chorego pacjenta). Wynagrodzenie każdego pracownika firmy notarialnej zależy od regionu, w którym pracuje, jak również od poziomu kwalifikacji (asystent, stażysta, specjalista), ilości wykonanej pracy i niektórych czynników indywidualnych.  Płace w zawodzie notariusza są bardzo spore na naszym rynku pracy. Mediana zarobków jest na poziomie 8048 PLN brutto. To oznacza, że połowa ankietowanych otrzymuje wynagrodzenie od 3177 PLN do 10 590 PLN. Po 1/4 badanych zarabia mniej lub więcej od podanych "widełek". Najwięcej zarabia się we Wrocławiu i Warszawie.

Notariusz - wymagania

Aby zostać notariuszem, należy uzyskać wyższe wykształcenie prawnicze, odbyć staż przez co najmniej rok w biurze notarialnym, zdać egzaminy kwalifikacyjne i uzyskać państwową licencję (wydaną przez regionalne władze wymiaru sprawiedliwości). Uzyskanie takiej licencji jest dość skomplikowaną procedurą, ponieważ wydawane jest zgodnie z szacowaną liczbą notariuszy wymaganych w każdym regionie i jest znacznie więcej osób chętnych do obsadzenia tych wakatów. Dla tych, którzy już posiadają taką licencję, zatrudnienie zwykle nie stanowi problemu. Główne perspektywy zawodowe notariusza wiążą się z otwarciem własnego biura notarialnego, do którego ma on prawo zaprosić innych pracowników.

Ogólne wymagania dotyczące notariusza:

  • wyższa wykształcenie prawnicze (najlepiej szeroka specjalizacja);
  • dostępność ważnej licencji notarialnej;
  • dobra znajomość prawie wszystkich gałęzi prawodawstwa (cywilnego, podatkowego, korporacyjnego itp.).


Należy zauważyć, że wymóg posiadania dyplomu o szerokim profilu nie jest przypadkowy: notariusz musi znać lub powierzchownie rozumieć wszystkie dziedziny prawa.

Jak zostać notariuszem

Żeby zostać notariuszem, trzeba wykonać kilka czasochłonnych czynności:

  • Uzyskać wyższe wykształcenie prawnicze i koniecznie szeroki profil specjalistyczny.
  • Ukończyć staż z pracującym prywatnym lub publicznym notariuszem jako asystentem - ponad rok.
  • Zdać specjalny egzamin kwalifikacyjny przed komisją na uniwersytecie, aby uzyskać licencję.
  • Ukończyć konkurs na stanowisko notariusza w regionie. Tutaj konkurencja jest również bardzo duża.


Trzeba powiedzieć, że tak trudny sposób zajęcia takiej pozycji nie oznacza, że ​​zarobki będą olbrzymie. Wynagrodzenie notariusza nie jest tak wysokie, jak się wydaje wielu. Należy jednak zauważyć, że praca notariusza jest bardzo stabilna pod względem dochodu.