Czy to Twoja firma?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego praca

Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa it (informatyka) bankowość / finanse prawo i administracja państwowa badania i rozwój

Oferty pracy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Praca alert - powiadomienia

Praca Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Wołomin
 3. Wrocław
 4. Szczecin
 5. Słupsk
 6. Łódź
 7. Katowice
 8. Poznań
 9. Bielsko-Biała
 10. Opole

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - oferty archiwalne

 • Inspektor ds. obsługi sekretarskiej kierownictwa urzędu w bor

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją, obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu, redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie co najmniej średnie, 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego albo powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, znajomość przepisów dot. podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej, umiejętność organizacji pracy własnej, znajomość przepisów dot. działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Osoba na tym stanowisku: przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją, obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu, redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.). Szczegółowe informacje: nr ogłoszenia 115432, .

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 380 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: Głowny urzad nadzoru budowlanego Śródmiescie praca w godzinach 8.15-16.15 Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych, znajomość KPA, znajomość metodyki projektowej Prince 2, umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego, znajomość przepisów regulujących proces budowlany w Polsce (ustawa o wyrobach budowlanych), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115150 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Pracuj z nami.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 914 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych, znajomość KPA, znajomość metodyki projektowej Prince 2, umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego, znajomość przepisów regulujących proces budowlany w Polsce (ustawa o wyrobach budowlanych), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115149 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Pracuj z nami.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 914 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. orzecnictwa (ogłoszenie nr 115183)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (np. Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność organizacji pracy własnej, - odporność na stres, - kultura osobista, - komunikatywność, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego lub prawa budowlanego albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - doświadczenie zawodowe w orzecznictwie administracyjnym w zakresie budownictwa. Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną. *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 599 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista ds. orzecnictwa (ogłoszenie nr 115211)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - analizuje akta spraw i opiniuje wydane rozstrzygnięcia pod kątem zasadności udziału przedstawiciela Głównego Inspektora w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz analizuje wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przygotowuje pisemne stanowiska w sprawach wraz z wnioskami o złożenie skarg kasacyjnych, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w orzecznictwie administracyjnym, - znajomość przepisów: ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, innych ustaw w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy - Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przemysłowych), ustaw dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (np. Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność organizacji pracy własnej, - odporność na stres, - komunikatywność, w szczególności umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli, - kultura osobista, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego lub prawa budowlanego albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - analizuje akta spraw i opiniuje wydane rozstrzygnięcia pod kątem zasadności udziału przedstawiciela Głównego Inspektora w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz analizuje wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przygotowuje pisemne stanowiska w sprawach wraz z wnioskami o złożenie skarg kasacyjnych, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną. *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 038 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ds. kontroli (ogłoszenie nr 115189)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie prowadzenia przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i innych pism niezbędnych do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizy efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz analizy skuteczności kontroli, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w budownictwie, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność argumentowania, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B. Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie prowadzenia przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i innych pism niezbędnych do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizy efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz analizy skuteczności kontroli, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 819 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. testowania w duc (nr 114194)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: realizuje testy manualne aplikacji webowych i mobilnych, przygotowuje dane testowe oraz tworzy, utrzymuje i rozwija scenariusze testowe oraz koordynuje testy w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, weryfikuje zgodność dostarczanych rozwiązań z wymaganiami biznesowymi w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, opracowuje dokumentację wykonanych prac w zakresie testowania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, w szczególności tworzy raporty z przeprowadzonych testów, nadzoruje proces testowania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, wspomaga proces testowania w fazie wytwarzania oprogramowania w ramach projektów finansowanych ze środków POPC.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: - wykształcenie wyższe - wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomosć metodyk testowania (np. ISTQB), języka SQL, narzędzia Jira. - znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozp. w sprawie KRI - poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych i klauzuli "poufne" - znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku testera manualnego. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia można znaleźć na stronach KPRM pod linkiem: , nr ogłoszenia 114194 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce: "Pracuj z nami". Osoba na tym stanowisku: realizuje testy manualne aplikacji webowych i mobilnych, przygotowuje dane testowe oraz tworzy, utrzymuje i rozwija scenariusze testowe oraz koordynuje testy w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, weryfikuje zgodność dostarczanych rozwiązań z wymaganiami biznesowymi w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, opracowuje dokumentację wykonanych prac w zakresie testowania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, w szczególności tworzy raporty z przeprowadzonych testów, nadzoruje proces testowania systemów teleinformatycznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, wspomaga proces testowania w fazie wytwarzania oprogramowania w ramach projektów finansowanych ze środków POPC. Praca w godz. 8.15-16.15. [Kontakt: e-mail: nabory@gunb.gov.pl, tel. 22 661 94 66]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 705 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w duc (nr 114195)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: - wykształcenie wyższe - znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - znajomość ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów... - znajomość metodyki projektowej Prince 2 - umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego - umiejętność analitycznego myślenia - znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy relaizacji zadań analitycznych. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można znaleźć na stronach KPRM pod linkiem: , nr ogłoszenia: 114195 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce: {Pracuj z nami". Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC. Praca w godz.: 8.15-16.15. [Zgłoszenia: tel. 22 661 94 66; e-mail: nabory@gunb.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 8 432 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. orzecznictwa w doa (nr ref. 113069)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, - kompletuje i porządkuje akta spraw, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, - przyjmuje interesantów w celu udostępnienia im akt sprawy oraz udziela stosownych wyjaśnień.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: - wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, albo wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne, - znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - odporność na stres, - kultura osobista, - komunikatywność, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; komunikatywna znajomość języka polskiego. Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, - kompletuje i porządkuje akta spraw, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, - przyjmuje interesantów w celu udostępnienia im akt sprawy oraz udziela stosownych wyjaśnień. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista ds. kontroli w dik (nr ref. 113063)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności prowadzenie przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne sprawozdań z kontroli i inne pisma niezbędne do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizę efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, - pełni funkcję kierownika zespołu kontrolerów, - realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału, Zastępcę Dyrektora lub Dyrektora Departamentu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub kontroli w administracji publicznej, - doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w budownictwie, - znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, - umiejętność argumentowania, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność stosowania przepisów prawa, - komunikatywność, - odporność na stres, - kultura osobista, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B. Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności prowadzenie przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne sprawozdań z kontroli i inne pisma niezbędne do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizę efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, - pełni funkcję kierownika zespołu kontrolerów, - realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału, Zastępcę Dyrektora lub Dyrektora Departamentu. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: [Kontakt: nabory@gunb.gov.pl; tel.: 22 661 94 66]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 673 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. kontroli w dik (nr ref. 113060)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania przepisów prawa, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; komunikatywna znajomość języka polskiego. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B. Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: [Kontakt: nabory@gunb.gov.pl; tel.: 22 661 94 66]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 063 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (pow
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. bhp w biurze administracyjno-finansowym

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie BHP, organizuje szkolenia okresowe w zakresie BHP oraz monitoruje ważność zaświadczeń ze szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowników, bierze udział w dokonywaniu i aktualizowaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z pracą wykonywaną na poszczególnych stanowiskach pracy oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie, uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, współdziała z przychodnią lekarską sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Urzędu oraz monitoruje ważność badań lekarskich.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Kodeks Pracy, Przepisy BHP
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe, co najmniej 5 lat stażu pracy w służbie BHP, umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, odporność na stres. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 112847 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 844,74 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. kontroli (nr ref. 80887)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu. Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania przepisów prawa, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 80887 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce "Pracuj z nami"

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Główny specjalista ds. rozliczeń i finansów w departamencie prawnym (nr ogłoszenia: 79623)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • 3 352 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: wykonuje zadania związane z obsługą organizacyjną projektów finansowanych ze środków POPC, dotyczące obszaru spraw kadrowych i finansowych, wykonuje zadania dotyczące współpracy zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, opracowuje dokumenty, analizy i sprawozdania dotyczące obsługi projektów finansowanych ze środków POPC oraz monitoruje ich spójność i jednolitość, prowadzi obsługę projektów finansowanych ze środków POPC poprzez aplikację centralnego systemu informatycznego SL2014, przygotowuje odpowiedzi na wnioski dotyczące udzielenia informacji publicznej z zakresu projektów finansowanych ze środków POPC i koordynuje działania w tym obszarze w ramach Wydziału, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Rozliczeń i Finansów; miejsce pracy: Warszawa Osoba na tym stanowisku: - wykonuje zadania związane z obsługą organizacyjną projektów finansowanych ze środków POPC, dotyczące obszaru spraw kadrowych i finansowych, - wykonuje zadania dotyczące współpracy zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - opracowuje dokumenty, analizy i sprawozdania dotyczące obsługi projektów finansowanych ze środków POPC oraz monitoruje ich spójność i jednolitość, - prowadzi obsługę projektów finansowanych ze środków POPC poprzez aplikację centralnego systemu informatycznego SL2014, - przygotowuje odpowiedzi na wnioski dotyczące udzielenia informacji publicznej z zakresu projektów finansowanych ze środków POPC i koordynuje działania w tym obszarze w ramach Wydziału, - uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC. Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w pracy o podobnym zakresie zadań lub przy obsłudze projektów unijnych lub w księgowości, - znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w tym funkcjonowania administracji rządowej (w szczególności: Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o finansach publicznych), - znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, - umiejętność analitycznego myślenia, - umiejętność organizacji pracy własnej, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie: wyższe ekonomiczne, - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, - znajomość metodyk projektowych właściwych dla projektów IT, - umiejętność pracy w zespole. Terminy i miejsce składania dokumentów: dokumenty należy złożyć do: 30.06.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa z dopiskiem "Ogłoszenie nr 79623". Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Bliższe informacje: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 352,73 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w departamencie prawnym (nr ogłoszenia: 79620)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 8 432 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Analiz Biznesowych, miejsce pracy: Warszawa Osoba na tym stanowisku: - przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC. Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych, - znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - znajomość metodyki projektowej Prince 2, - umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego, - umiejętność analitycznego myślenia, - umiejętność organizacji pracy własnej, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Terminy i miejsce składania dokumentów: dokumenty należy złożyć do: 30.06.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa z dopiskiem "Ogłoszenie nr 79620" Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl. Bliższe informacje: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 8 432,63 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista ds. technicznych w departamencie prawnym (nr ogłoszenia: 79617)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • 3 047 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: pełni nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, przeprowadza analizy sprzętu i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, konsultuje wykonawców w fazie wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do środowiska sprzętowego i systemowego w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, monitoruje działanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, w tym obsługę incydentów, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC, utrzymuje kontakty i współpracuje z wykonawcami.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Starszego Specjalisty ds. Technicznych; miejsce pracy: Warszawa Osoba na tym stanowisku: - pełni nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - przeprowadza analizy sprzętu i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, - konsultuje wykonawców w fazie wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do środowiska sprzętowego i systemowego w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, - monitoruje działanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, w tym obsługę incydentów, - uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC, - utrzymuje kontakty i współpracuje z wykonawcami. Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki, - doświadczenie zawodowe: 1,5 roku przy realizacji zadań z zakresu informatyki, - wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Linux, obsługi baz danych, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, komputerów na poziomie sprzętowym, - znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, - znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, znajomość terminologii informatycznej), - umiejętność organizacji pracy własnej, - umiejętności analityczne, - kreatywność, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego preferowane z zakresu informatyki, - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - znajomość metodyki projektowej Prince 2. Terminy i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa z dopiskiem "Ogłoszenie nr 79617". Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl. Bliższe informacje: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 047,94 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista (nr ref. 79571)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 4 400 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego
   - bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole
   - prowadzi rejestry zamówień publicznych, rejestr umów oraz rejestr zleceń
   - współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej
   - bierze udział w sporządzaniu rocznych planów zamówień publicznych
   - bierze udział w opracowaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
   - bierze udział w przygotowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących zamówień publicznych
   - bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Zamówienia publiczne
   • Inne wymagania: (niezbędne): wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu ekonomii lub techniczne albo wyższe i studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, - doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w zakresie zamówień publicznych, - znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, - umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, - umiejętność obsługi komputera (w szczególności Excel), - umiejętność pracy w zespole, - odporność na stres, w tym umiejętność pracy pod presją czasu, - komunikatywność, w tym: umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie, - kultura osobista, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Osoba na tym stanowisku: - przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego - bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole - prowadzi rejestry zamówień publicznych, rejestr umów oraz rejestr zleceń - współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej - bierze udział w sporządzaniu rocznych planów zamówień publicznych - bierze udział w opracowaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych - bierze udział w przygotowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących zamówień publicznych - bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 79571 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce "Pracuj z nami". Bliższe informacje: 22 661 94 66, 603 757 793, nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies

Pracodawcy w Warszawie