Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Specjalista ds. administracji Warszawa, Pracownik biurowy Warszawa, Informatyk Warszawa, Analityk finansowy Warszawa, Tester Warszawa.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, it (informatyka), bankowość / finanse, prawo i administracja państwowa, badania i rozwój.

Oferty pracy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Praca alert - powiadomienia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Mapy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Adres rejestrowy
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa
NIP
5261055132
REGON
01084922000000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

3

Na podstawie 12 ocen z Google.

Piotr Banasiewicz

Piotr Banasiewicz

"Dobrze jestem pracownikiem"

10 miesięcy temu

Patryk Baj

Patryk Baj

"Wszystko ok"

3 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 10 miesiącach

Profil firmy:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Wołomin
 3. Słupsk
 4. Łódź
 5. Rzeszów
 6. Wrocław
 7. Bielsko-Biała
 8. Opole
 9. Poznań
 10. Szczecin

Archiwalne oferty pracy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 • Sekretarka w biurze organizacyjnym

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
   • Zawody: Sekretarka
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: niezbędne: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera, umiejętność organizacji pracy własnej, odporność na stres, komunikatywna znajomość języka polskiego.
    Osoba na tym stanowisku m.in.:
    - przyjmuje korespondencję do Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją
    - obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)
    - prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych
    - obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.

    Praca w godzinach 8:15-16:15

    Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa z dopiskiem Ogłoszenie na stanowisko sekretarki do BOR Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl.

    Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Dane osobowe - klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego danej RODO] 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia 5% oraz dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Główny specjalista (ogłoszenie nr 120480)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 3)
   • Uprawnienia: Zamówienia publiczne
   • Inne wymagania: niezbędne:
    - wykształcenie: wyższe
    - doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 3 lat w zakresie zamówień publicznych,
    - znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego (księga pierwsza i trzecia),
    - umiejętność stosowania prawa w praktyce,
    - umiejętność obsługi komputera (w szczególności programu Excel),
    - umiejętność organizacji pracy własnej i działania pod presją czasu,
    - umiejętność pracy w zespole,
    - komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie,
    - odporność na stres,
    - kultura osobista,
    - posiadanie obywatelstwa ukraińskiego - dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    - korzystanie z pełni praw publicznych,
    - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie:
    - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu ekonomii lub techniczne albo wyższe i studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

    Osoba na tym stanowisku:
    - sporządza roczne plany zamówień publicznych,
    - przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego,
    - prowadzi rejestry zamówień publicznych i rejestr umów,
    - bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole,
    - współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
    - opracowuje roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,
    - bierze udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
    - opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi

    Praca w godzinach 8:15-16:15

    Szczegółowe informacje dotyczące składania aplikacji znajdują się na stronie KPRM pod linkiem: ; numer ogłoszenia 120480.

    [Kontakt: osobisty, nabory@gunb.gov.pl; tel.: 22 661 94 66]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 133 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. wsparcia technicznego w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego
   • Języki: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne",obsługa komputera Pakiet MS OFFICE,HTML
   • Inne wymagania: (niezbędne):
    - wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,
    - doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki,
    - wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server, Windows oraz Linux, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, komputerów na poziomie sprzętowym,
    - znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
    - znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, znajomość terminologii informatycznej),
    - poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne",
    - umiejętność organizacji pracy własnej,
    - umiejętności analityczne,
    - kreatywność,
    - odporność na stres,
    - komunikatywność,
    - kultura osobista,
    - posiadanie obywatelstwa polskiego,
    - korzystanie z pełni praw publicznych,
    - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
    - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego preferowane z zakresu informatyki,
    - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
    - znajomość metodyki projektowej Prince 2.

    Osoba na tym stanowisku: wspiera użytkowników systemu (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie), współfinansowanego ze środków europejskich, poprzez: zapisywanie i opisywanie napływających zgłoszeń w systemie i poprawne nimi zarządzanie (incydenty, zdarzenia, problemy); współtworzenie bazy wiedzy na temat pojawiających się usterek i sposobów ich rozwiązywania; bieżącą obsługę incydentów, rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników; administrowanie systemem; administrowanie użytkownikami systemu; współpracę z zespołami w Urzędach Wojewódzkich; pomoc i wsparcie techniczne dla użytkowników zewnętrznych wnioskujących o dostęp do udostępnionego API; przeprowadza analizy sprzętu i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie; konsultuje wykonawców w fazie wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do środowiska sprzętowego i systemowego w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa; prowadzi szkolenia i instruktaże dla pracowników nadzoru budowlanego w zakresie funkcjonowania i administrowania systemami teleinformatycznymi, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie; uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie; utrzymuje kontakty i współpracuje z wykonawcami, w szczególności Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

    Praca w godzinach 8:15-16:15
    Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 120344 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Pracuj z nami.
    [Kontakt: nabory@gunb.gov.pl; lub tel.: 22 661 94 66]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 571 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Dofinansowanie do wypoczynku pracowników; dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników; dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport); możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa
    i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Języki: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego,Prawo budowlane
   • Inne wymagania: (niezbędne):
    - wykształcenie wyższe,
    - doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych,
    - znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego,
    - znajomość metodyki projektowej Prince 2, Agile,
    - znajomość przynajmniej jednego języka notacji, np. UML, BPMN,
    - umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego,
    - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
    - umiejętność analitycznego myślenia,
    - umiejętność organizacji pracy własnej,
    - odporność na stres,
    - komunikatywność,
    - kultura osobista,
    - posiadanie obywatelstwa polskiego,
    - korzystanie z pełni praw publicznych,
    - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
    - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
    - poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone.

    Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach.

    [Kontakt: nabory@gunb.gov.pl; tel.: 22 661 94 66]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 10 295 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Dofinansowanie do wypoczynku pracowników; dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników; dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport); możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa
    i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. kontroli (pt poiiś) (ogłoszenie nr 118824)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pracownik biurowy (wymagany staż - lata: 1)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany,angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: (niezbędne): wykształcenie wyższe, znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515, ustawy Prawo budowlane, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, Znajomość wytycznych: w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres, komunikatywność, kultura osobista, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne, albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub kontroli w administracji publicznej,, albo wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej przy realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej albo doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki wyrobów budowlanych lub prawa budowlanego, uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
    Osoba na tym stanowisku:
    - ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie), ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych, pobiera próbki wyrobów budowlanych, analizuje specyfikacje techniczne, w tym normy wyrobów budowlanych w zakresie ich stosowania w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, analizuje i podsumowuje przeprowadzone w zakresie projektu PT POIiŚ kontrole lub przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli przełożonym, pozyskuje dane i informacje w celu wskazywania podmiotów do kontroli i ustalania priorytetów kontroli.

    *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:
    **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 599 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    dofinansowanie do programu MultiSport),
    możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli w dik (ogłoszenie nr 118127)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pracownik biurowy (wymagany staż - lata: 1)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w budownictwie, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność argumentowania, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B.

    Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie prowadzenia przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli i inne pisma niezbędne do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizy efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz analizy skuteczności kontroli, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

    *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:
    **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 818 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    dofinansowanie do programu MultiSport),
    możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli w dik (ogłoszenie nr 118126)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pracownik biurowy (wymagany staż - lata: 1)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w budownictwie, - uprawnienia budowlane, - znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, - wiedza techniczna, w tym umiejętność rozpoznawania i interpretowania zjawisk technicznych w budownictwie, - umiejętność argumentowania, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub kontroli w administracji publicznej albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - prawo jazdy kat. B.
    Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie prowadzenia przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli i inne pisma niezbędne do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizy efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz analizy skuteczności kontroli, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, - sprawuje funkcję kierownika zespołu kontrolerów, - wdraża do pracy nowozatrudnionych pracowników.

    *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:
    **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 476 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    dofinansowanie do programu MultiSport),
    możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. obsługi sekretarskiej kierownictwa urzędu w bor (ogłoszenie nr 118313)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pracownik biurowy (wymagany staż - lata: 2)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie: średnie, - doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego albo powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, - znajomość przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o służbie cywilnej przepisy ogólne i dotyczące organizacji służby cywilnej) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej (ustawa Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych), - poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, - umiejętność organizacji pracy własnej, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - posiadanie obywatelstwa ukraińskiego dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
    Osoba na tym stanowisku: - przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją, - obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), - prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu, - redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu, - wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu, - wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.).

    *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:
    **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 380 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    dofinansowanie do programu MultiSport),
    możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. orzecznictwa w dep. orzecznictwa nadzoru budowlanego

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Prawo budowlane,Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - znajomość przepisów: ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (np. Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność organizacji pracy własnej, - odporność na stres, - kultura osobista, - komunikatywność, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego lub prawa budowlanego albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - doświadczenie zawodowe w orzecznictwie administracyjnym w zakresie budownictwa.

    Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

    Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:

    Praca w godzinach 8.15-16.15
    [Kontakt: tel.: 22 661 94 66; nabory@gunb.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 599 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    + dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    + dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    + pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    + dofinansowanie do programu MultiSport),
    + możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ds. orzecznictwa w departamencie orzecznictwa nadzoru budowlanego

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Prawo budowlane,Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w orzecznictwie administracyjnym, - znajomość przepisów: ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi warunków techniczno-budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (np. Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność organizacji pracy własnej, - odporność na stres, - kultura osobista, - komunikatywność, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego lub prawa budowlanego albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.

    Osoba na tym stanowisku: - rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, - przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem, - przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia stosownych wyjaśnień, - obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych, - kompletuje i porządkuje akta spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

    Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:

    Praca w godzinach 8.15-16.15
    [Kontakt: tel.: 22 661 94 66; nabory@gunb.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 818 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    + dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    + dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    + pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    + dofinansowanie do programu MultiSport),
    + możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ds. kontroli w dwb

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Prawo budowlane,Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: rok w administracji publicznej przy realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej; znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi; ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515; ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami dotyczącymi warunków techniczno-budowlanych; Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej; umiejętność stosowania prawa w praktyce; umiejętność analitycznego myślenia; skrupulatność i rzetelność; umiejętność pracy w zespole; umiejętność organizacji pracy; komunikatywność; odporność na stres; kultura osobista; posiadanie obywatelstwa polskiego; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub kontroli w administracji publicznej, albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki wyrobów budowlanych lub prawa budowlanego.

    Osoba na tym stanowisku: ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie), - ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych, - pobiera próbki wyrobów budowlanych oraz współpracuje z laboratoriami akredytowanymi w zakresie przeprowadzania zleconych badań próbek, - analizuje specyfikacje techniczne, w tym normy wyrobów budowlanych w zakresie ich stosowania w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, - analizuje i podsumowuje przeprowadzone kontrole lub przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli przełożonym, - wydaje postanowienia, o których mowa w art. 22 i 22c ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z przeprowadzaną kontrolą, - pozyskuje dane i informacje w celu wskazywania podmiotów do kontroli i ustalania priorytetów kontroli.

    Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:

    Praca w godzinach 8.15-16.15
    [Kontakt: tel.: 22 661 94 66; nabory@gunb.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 818 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    + dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    + dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy),
    + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
    + pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
    + dofinansowanie do programu MultiSport),
    + możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Radca prawny

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze
   • Zawody: Radca prawny (wymagany staż - lata: 2)
   • Uprawnienia: Radca prawny,Kodeks Postępowania Administracyjnego,Prawo budowlane
   • Inne wymagania: (niezbędne): wykształcenie: wyższe prawnicze; doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w doradztwie prawnym; wpis na listę radców prawnych; znajomość przepisów: Konstytucji RP oraz innych przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów), ustawy: Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność analitycznego myślenia, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Osoba na tym stanowisku: występuje przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości; sporządza opinie prawne; przygotowuje, po uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, pisma procesowe do sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz innych organów wymiaru sprawiedliwości; wydaje opinie prawne do zawieranych przez Urząd porozumień i umów, z wyłączeniem umów o pracę.

    Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem:

    [Kontakt: nabory@gunb.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 100 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. wsparcia informatycznego onb w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Olsztyn
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", prawo jazdy kategoria - B, obsługa komputera - pakiet programów office
   • Inne wymagania: znajomość przepisów ust. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz. i rozp. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wiedza techniczna z zakresu zagadnień informat., w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki, doświad. zawodowe: powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań. Szczegółowe informacje na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115847 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Pracuj z nami”.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 571 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. wsparcia informatycznego onb w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Rzeszów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", obsługa pakietu MS OFFICE, prawo jazdy kategoria - B
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozp. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [Umiejętność 1] : wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, [Inne] : Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki, doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań. Szczegółowe informacje na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115851 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Pracuj z nami”.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 571 PLN
   • Opis wynagrodzenia: [Godzina zakończenia pracy] : 16:15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. wsparcia informatycznego onb w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Opole
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", obsługa pakietu microsoft office, PRAWO JAZDY B
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizuj. zadania publicz. wraz z rozp. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [Umiejętność 1] : wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, [Inne] : Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki. Doświad. zawodowe: powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań. Szczegółowe informacje pod linkiem: numer ogłoszenia 115844 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Pracuj z nami”.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 571 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. wsparcia informatycznego onb w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", obsługa pakietu biurowego MS OFFICE, 3 lata stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku, PRAWO JAZDY - KAT.B
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozp. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, ... [Umiejętność 1] : wiedza techniczna z zakresu zagadnień informat., w tym znajomość: systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Linux, [Inne] : Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115854 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Pracuj z nami”.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 571 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ds. kontroli w dik (ogłoszenie nr 115485)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym przy realizacji zadań inspekcyjnych, kontrolnych lub orzeczniczych albo w administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji zadań kontrolnych albo w budownictwie, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność argumentowania, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B. Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie prowadzenia przez te organy postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych i skargowych, - prowadzi kontrole robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli i inne pisma niezbędne do przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia kontroli, - sporządza protokoły z kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, zawierające niezbędne elementy i załączniki, - sporządza analizy efektywności kontroli robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz analizy skuteczności kontroli, - prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 818 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista (ogłoszenie nr 115513)

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej przy realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej, - znajomość przepisów: - ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi, - ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, - prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515, - ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami dotyczącymi warunków techniczno-budowlanych, - Kodeksu postępowania administracyjnego, - ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz określonych na jej podstawie standardów kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - umiejętność analitycznego myślenia, - skrupulatność i rzetelność, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność organizacji pracy, - komunikatywność, - odporność na stres, - kultura osobista, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne albo studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego lub kontroli w administracji publicznej, albo średnie techniczne z zakresu budownictwa, - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki wyrobów budowlanych lub prawa budowlanego Osoba na tym stanowisku: - ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprzedawców, producentów, importerów lub na budowie), - ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych, - pobiera próbki wyrobów budowlanych oraz współpracuje z laboratoriami akredytowanymi w zakresie przeprowadzania zleconych badań próbek, - analizuje specyfikacje techniczne, w tym normy wyrobów budowlanych w zakresie ich stosowania w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, - analizuje i podsumowuje przeprowadzone kontrole lub przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli przełożonym, - wydaje postanowienia, o których mowa w art. 22 i 22c ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z przeprowadzaną kontrolą, - pozyskuje dane i informacje w celu wskazywania podmiotów do kontroli i ustalania priorytetów kontroli. *Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: **Bliższe informacje: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub e-mailowo na adres: nabory@gunb.gov.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 818 PLN
   • Opis wynagrodzenia: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. obsługi sekretarskiej kierownictwa urzędu w bor

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją, obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu, redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie co najmniej średnie, 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego albo powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, znajomość przepisów dot. podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej, umiejętność organizacji pracy własnej, znajomość przepisów dot. działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Osoba na tym stanowisku: przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją, obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu, redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu, wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.). Szczegółowe informacje: nr ogłoszenia 115432, .

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 380 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista ds. analiz biznesowych w duc

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: Głowny urzad nadzoru budowlanego Śródmiescie praca w godzinach 8.15-16.15 Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań analitycznych, znajomość KPA, znajomość metodyki projektowej Prince 2, umiejętność definiowania specyfikacji funkcjonalnej systemu teleinformatycznego, znajomość przepisów regulujących proces budowlany w Polsce (ustawa o wyrobach budowlanych), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, tworzy dokumentację analityczno-projektową w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, pozyskuje i specyfikuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokonuje weryfikacji zebranych potrzeb biznesowych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera bieżące prace projektowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, wspiera prowadzenie testów biznesowych dla opracowanych rozwiązań w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: numer ogłoszenia 115150 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Pracuj z nami.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 914 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka