Praca Broker

Praca alert - powiadomienia

Broker

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 7 ofert pracy

Praca zawód broker

Zawód brokera

Broker jest specjalistą, który świadczy usługi pośrednictwa przy zawieraniu transakcji na giełdzie. Świadczy usługi w zakresie zawierania transakcji handlowych, walutowych, kredytowych i innych transakcji dokonywanych na giełdzie między sprzedającymi i kupującymi. Promuje nowoczesną i dochodową sprzedaż lub zakup towarów. Doradza klientom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Charakteryzuje się licznymi kontaktami z klientami. Jest odpowiedzialny za błędy w zakresie swoich obowiązków. Codziennie eksperci pracujący w firmach brokerskich, śledzą zmiany wartości światowych walut lub papierów wartościowych i zawierają transakcje. Grają pieniędzmi klientów, ryzykując duże kwoty, a sami otrzymują odsetki od udanych transakcji.

Głównym zadaniem jest, aby kupić taniej, sprzedać drożej. Zawód stawia wyższe wymagania podczas szkolenia. Właściwie od strony technicznej w pracy brokera nie ma nic skomplikowanego - transakcje na nowoczesnej giełdzie realizowane są za pomocą komputerów, można opanować ten system na kursach krótkoterminowych. Jednak do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zawieranych transakcji potrzebna jest znacznie większa wiedza i umiejętności. Aby to zrobić, trzeba dobrze znać gospodarkę (z reguły osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracują jako brokerzy), aby kierować się socjologią, prawem i specyfiką działań w dziedzinie, w której specjalizuje się broker.

Jak zostać brokerem?

Broker świadczy usługi w zakresie zawierania transakcji handlowych, walutowych, kredytowych i innych transakcji dokonywanych na giełdzie między sprzedającymi i kupującymi. Transakcje różnią się rodzajami (ubezpieczenie majątkowe, broker frachtowy, broker ubezpieczeniowy) oraz zależą od stopnia zaufania udzielonego brokerowi przez klienta (umowa prowizji daje brokerowi większą autonomię i daje większe dochody niż umowa zlecenia). Przedmiotem licytacji może być towar gotówkowy lub waluta, z zastrzeżeniem emisji w przyszłości (kontrakt terminowy wymagający wysokich kwalifikacji). Broker przyczynia się nie tylko do terminowej i opłacalnej sprzedaży lub zakupu towarów i waluty, ale również do efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Doradza klientom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. W związku z tym musi znać warunki rynkowe, własności konsumenckie towarów, wiarygodność papierów wartościowych. W godzinach pracy broker analizuje i przetwarza informacje, przygotowuje i rejestruje dokumenty, komunikuje się z kolegami i klientami. Kupuje miejsce na giełdzie lub staje się jego członkiem poprzez nabycie zarejestrowanego udziału z perspektywą przejścia z brokera asystenta do brokera, brokera wyższego szczebla i głównego.

Broker ubezpieczeniowy i makler

Obszar działalności maklera obejmuje prace na rynku papierów wartościowych, na rynku walutowym, ubezpieczeniowym i hipotecznym. Na rynku papierów wartościowych pośrednik pracuje z akcjami, obligacjami, opcjami. Na rynku walutowym pośrednik handluje walutą, wykonuje czynności celne, czyli dokonuje zakupów pojazdów, ładunków. Broker ubezpieczeniowy wybiera optymalną i opłacalną opcję ubezpieczenia dla swojego klienta. Broker kredytów hipotecznych zapewnia informacje o programach kredytów hipotecznych w różnych bankach, jest zaangażowany w wyszukiwanie i wybór optymalnych i opłacalnych programów dla swojego klienta. Makler giełdowy kupuje akcje i obligacje po najniższej cenie i sprzedaje je po wysokiej cenie. Broker działający na rynku nieruchomości, a czasami nazywany pośrednikiem nieruchomości, robi praktycznie to samo, co makler giełdowy.

Broker - wymagania

Zawód można uzyskać na wydziałach ekonomicznych i socjologicznych uniwersytetów, na uniwersytetach ekonomicznych (handlowych, finansowych), kolegiach, szkołach technicznych. Broker powinien być świadomy pracy urzędniczej, rachunkowości, operacji gotówkowych i komercyjnych, podstaw działań marketingowych i zarządzania oraz posiadać podstawy komunikacji biznesowej, etykiety, techniki negocjacji handlowych i podstawy psychologii. Wymagania dotyczące indywidualnych cech specjalisty: dobra pamięć, skuteczność w podejmowaniu decyzji, analityczny typ inteligencji, stabilność emocjonalna, obserwacja, uważność, samokrytycyzm, umiarkowana towarzyskość połączona z umiejętnością słuchania klienta i dobra dykcja. Pożądana atrakcyjność zewnętrzna i poczucie humoru. Musi także być ambitny, pewny siebie i mieć wysoką szybkość reakcji.

Ile zarabia broker?

Doświadczenie udanej transakcji (czyli osiągnięcie zysku dla klienta) daje pośrednikowi możliwość wykonywania coraz większych transakcji, co znacząco wpływa na jego dochód. Czasami tacy specjaliści są zapraszani na bardzo dobre warunki materialne do pracy najemnej w komercyjnych organizacjach, na przykład w bankach - na stanowiska analityków finansowych. Z biegiem czasu niektórzy pośrednicy przekwalifikowują się jako handlowcy - nie wypełniają już zamówień klientów, ale zaczynają grać na giełdzie za pomocą własnych środków. Profesjonalne umiejętności brokerów są przydatne w prowadzeniu własnej firmy. Wynagrodzenie tworzy się kosztem prowizji jako procent kwoty transakcji. W przypadku błędów związanych z jego obowiązkami i wyrządzeniem szkody klientowi nakładane są kary grzywny. W firmach brokerskich nie ma pionowej struktury ani hierarchii. Możliwy jest szybki rozwój kariery. Można awansować na kierownika działu lub dyrektora firmy. Co do zasady, brokerzy mają bardzo wysokie pensje, które w dużym stopniu zależą od sukcesu transakcji.