Akwizytor - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Akwizytor
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Akwizytor.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód akwizytora

Specjaliści ds. akwizycji pracują w wielu branżach, nadzorując wysiłki firmy w zakresie pozyskiwania towarów, nieruchomości, usług, a nawet pracowników. Zakres obowiązków akwizytora różni się w zależności od branży i obszaru odpowiedzialności. Jednak wszyscy specjaliści ds. akwizycji muszą mieć silne umiejętności analityczne i badawcze, być komunikatywni i być w stanie identyfikować i rozwiązywać problemy. Niezależnie od branży, w której pracują, specjaliści ds. akwizycji opracowują i przeglądają strategie akwizycji. Mogą również uczestniczyć w rzeczywistym procesie zamówień. Na przykład specjalista ds. kupna nieruchomości, który ma za zadanie znaleźć nieruchomość do kupienia przez firmę, może skontaktować się z właścicielem w imieniu firmy. Specjalista współpracujący z działem zasobów ludzkich firmy może zidentyfikować i spotkać się z kandydatami na otwarte stanowiska i polecić kandydatów do zatrudnienia. Specjaliści ds. akwizycji dokonują również przeglądu wyników działań związanych z zaopatrzeniem i oczywiście - jeśli to konieczne - poprawiają je.

Jak zostać akwizytorem?

Akwizycja to systematyczne inicjowanie bezpośredniego kontaktu z jednostkami, powszechnie stosowanego podczas kampanii politycznych i sprzedaży.  Duża część pracy wiąże się z zadaniami administracyjnymi. Na przykład może potrzebować zarządzać bazą danych dostawców, tworzyć i przetwarzać zamówienia zakupu, projektować dokumenty związane z przejęciem oraz tworzyć wytyczne i taktykę przejęcia firmy. Na przykład specjaliści od pozyskiwania talentów mogą tworzyć i zamieszczać oferty pracy na internetowych tablicach ogłoszeń. Żeby zidentyfikować potrzeby, specjaliści współpracują również z innymi działami i częściami firm. Specjaliści ds. akwizycji mogą również pełnić rolę nadzorców, zwłaszcza tych, którzy nadzorują personel lub szkolą nowych pracowników. Pracodawcy poszukują osób posiadających silne zdolności przywódcze, analityczne, negocjacyjne, komputerowe i finansowe. Preferowani są kandydaci z doświadczeniem w zarządzaniu projektami i obszarach takich jak doradztwo, fuzje i przejęcia oraz rozwój korporacyjny.

Akwizytor - wymagania

Większość pracodawców wymaga od swoich specjalistów ds. akwizycji posiadania co najmniej tytułu licencjata, na przykład w zakresie administracji biznesowej. To, jak duże doświadczenie potrzebuje pracownik, zależy również od branży. Na przykład specjalista ds. akwizycji, który pomaga w nabywaniu ziemi dla firmy telekomunikacyjnej, może potrzebować tylko 5 lat doświadczenia w telekomunikacji, podczas gdy firma, która licytuje zamówienia rządowe, może wymagać, aby specjaliści od pozyskiwania mieli 10 lub więcej lat odpowiedniego doświadczenia. W zależności od branży, w której pracuje, specjalista może potrzebować dodatkowej certyfikacji. Posiadanie silnych umiejętności negocjacyjnych dobrze służy specjalistom ds. akwizycji, niezależnie od branży, w której pracują. Muszą również zrozumieć odpowiednie zasady, przepisy i polityki. Na przykład specjaliści ds. akwizycji powinni także znać popularne edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne, takie jak Microsoft Word i Excel. Specjaliści ds. akwizycji muszą dobrze działać samodzielnie i wspólnie z innymi, muszą mieć doskonałe umiejętności zarządzania czasem i wiedzą, jak nadawać priorytety i wykonywać wiele zadań jednocześnie.

Skuteczni menedżerowie akwizycji szybko uczą się i są przystosowani do pracy zarówno w środowisku niezależnym, jak i zespołowym. Inne umiejętności wymagane na tym stanowisku obejmują:

  • Komunikacja - współpracują z menedżerami firm i personelem różnego szczebla, a także komunikują się z profesjonalistami spoza organizacji
  • Organizacja - menedżerowie ds. akwizycji pracują jednocześnie nad kilkoma projektami i jednocześnie obsługują wiele umów i dostawców
  • Szczegóły - umowy muszą być dokładnie sprawdzane przed podpisaniem, aby wszystkie uzgodnione warunki zostały uwzględnione w dokumentach i nie ma w nich nic, co mogłoby być niekorzystne dla firmy
  • Analiza - specjaliści ds. akwizycji analizują dane z wielu źródeł przy ustalaniu strategii przejęcia oraz w wyszukiwaniu i znajdowaniu ofert zakupu
  • Umiejętności matematyczne - wykorzystują statystyki i matematykę konsumencką, takie jak stosowanie rabatów i zainteresowanie procesem zakupów

Ile zarabia akwizytor?

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić ile zarabia akwizytor, gdyż wiąże się to z różnymi obowiązkami pracownika. Nie da się w ten sposób określić jakiejś średniej. Na zarobki wpływ ma oczywiście stawka godzinowa oraz uczestnictwo w projekcie. Wiele osób pracuje także w kilku miejscach, co zwiększa średnią kwotę. Wszędzie tam, gdzie istnieje produkt czy usługa istnieje potrzeba wykwalifikowanej kadry. Doświadczenie w zawodzie, praktyka, umiejętności i staż są z tym związane. Wraz z czasem płace wzrastają i możliwe jest także pracowanie na innym, lepiej płatnym stanowisku. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja firmy oraz jej wielkość. Pracodawcy także poza ustaloną stawką wynagrodzenia często dodają profity w postaci ubezpieczenia na życie, opieki lekarskiej. W zależności od polityki firmy mogą realizować systemy premiowe, dofinansowanie do wczasów oraz bony świąteczne.