Praca sąd Pruszków (Mazowieckie)

Praca alert - powiadomienia

sąd, Pruszków

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 34 oferty pracy

 • Główny specjalista ds. zamówień publicznych

  URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Ursynów Wydział Zamówień Publicznych
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...materiałów niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; reprezentacja przed sądami
  Dodana
 • Radca prawny ds. obsługi prawnej i zastępstwa procesowego

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...skargi i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz inne pisma procesowe, a także bierze czynny udział w rozprawach przed tymi sądami
  Dodana
 • Główny specjalista ds. postępowań administracyjnych

  Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Administracyjnego w Warszawie lub do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Dodana
 • Referendarz ds. postępowań administracyjnych w I i II instancji

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...w sprawach należących do właściwości Wydziałureprezentowanie Szefa Urzędu w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami
  Dodana
 • Radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego w Oddziale Obsługi Prawnej i Koordynacji

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi
  Wygasa
 • Referent w Pierwszym Dziale Śledczym

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Sporządza akty oskarżenia, kieruje sprawy do sądu oraz wnosi do sądu złożone przez sprawców wnioski o dobrowolne
  Wygasa
 • Referent ds. administracyjno-biurowych

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Przygotowuje projekty pism i wniosków, w zakresie właściwości rzeczowej komórki, kierowanych do sądów, prokuratur
  Wygasa
 • Starszy specjalista ds. orzecznictwa

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz analizuje wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przygotowuje pisemne stanowiska
  Dodana
 • Główny specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane przez uczestników postępowań administracyjnych do Wojewódzkiego Sądu
  Wygasa
 • Starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Administracyjnego w Warszawie oraz odwołania wniesione do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Wygasa
 • Praca alert - powiadomienia

  sąd, Pruszków

 • Starszy inspektor ds. orzecznictwa

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem,przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt
  Wygasa
 • Specjalista ds. orzecznictwa

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  Administracyjnego i uczestniczy w rozprawach przed tym Sądem,przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt
  Wygasa
 • Starszy specjalista ds. orzecznictwa administracyjnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...ramach kontroli sądowej rozstrzygnięć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz reprezentuje organ w toczących się przed sądami
  Wygasa
 • Specjalista ds. orzecznictwa

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  ...skargi wniesione na wydane przez GGK decyzje i postanowienia w celu przekazania sprawy do rozpoznania przez wojewódzki sąd
  Wygasa
 • Specjalista ds. Windykacji - amerykańska spółka produkcyjna

  Michael Page International (Poland) Sp. z o.o.
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...kancelariami prawnymi; Obsługa korespondencji windykacyjnej, w tym pisanie pism do organów ścigania, sądów
  Dodana
 • Dyrektor zespołu Real Estate

  Michael Page International (Poland) Sp. z o.o.
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...prawnego oraz przedstawienie rekomendacji Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami
  Dodana
 • 19 zł/h Parzniew Pracownik magazynu+premia+ transport

  Inwork Sp zoo
  • Pruszków
  • umowa o pracę
  ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
  Wygasa
 • Główny Księgowy

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu. 6.
  Wygasa
 • Regionalny Manager Sprzedaży w branży poligraficznej

  AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Wygasa
 • Przedstawiciel Handlowy w Dziale Materiałów Poligraficznych

  AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Gawota 2D, 02-830 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Wygasa
 • Praca alert - powiadomienia

  sąd, Pruszków

 • Aplikant radcowski/adwokacki

  Kancelaria
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa zlecenie
  Reprezentowanie stron przed sądami. 2. Przygotowywanie pism procesowych i przedprocesowych. 3.
  Dodana
 • Kierowco - nowe wyzwania czekają! Kurs kat. D za darmo

  Arriva Bus Transport Polska
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  BUS TRANSPORT” lub „ADMINISTRATOR”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Wygasa
 • Zatrudnienie aplikanta

  Kancelaria
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa zlecenie
  Rodzaj obowiązkow: - przygotowywanie pism procesowych i przedprocesowych - reprezentowanie stron przed sądami
  Dodana
 • Pomoc kuchenna w Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk

  Dom Seniora PAN
  • Konstancin-Jeziorna (Pruszków - 24km)
  • umowa zlecenie
  ...organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).
  Dodana
 • Opiekun/opiekunka do Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk

  Dom Seniora PAN
  • Konstancin-Jeziorna (Pruszków - 24km)
  • umowa o pracę
  ...organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).
  Dodana
 • Asystent/-ka biurowy-/a z biegłym j. rosyjskim

  Kancelaria LEX NOSTRA
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa zlecenie
  ...korespondencji przychodzącej i wychodzącej (maile i poczta), • telefoniczna obsługa klientów, kontakt z urzędami, sądami
  Wygasa
 • Magazynier/Konfekcjoner

  PowerJobs Sp. z o.o.
  • Ożarów Mazowiecki (Pruszków - 5km)
  • umowa o pracę
  ...Ściegiennego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
  Wygasa
 • Asystent/Asystentka Biura

  haer recruitment
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
  Dodana
 • 21 zł/h Warszawa Pracownik linii kompletacji zamówień

  Inwork Sp. z o.o.
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
  Wygasa
 • 20 zł Warszawa ul. Matuszewska Pracownik magazynu sortowni

  Inwork Sp zoo
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
  Wygasa
 • Praca alert - powiadomienia

  sąd, Pruszków

 • Praca biurowa w Oddziale Kadr na 0,75 etatu

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie. 2. CV. 3.
  Wygasa
 • Wychowawca w domu dziecka

  Dom Dziecka ZSFRM
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  Zakres obowiązków: sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków; współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami
  Dodana
 • Praktyki w kancelarii prawnej

  Jędrych&Partnerzy Kancelaria Prawna
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...współpracy, Zakres obowiązków: - tworzenie projektów prostych pism procesowych, - kontakt z klientami, sądami
  Dodana
 • Praca w Zespole Finansowo-Księgowym

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  • Warszawa (Pruszków - 16km)
  • umowa o pracę
  ...posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu
  Wygasa

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka