Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim. Realizujemy projekty wspierające i podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Stymulujemy i kreujemy postawy przedsiębiorcze poprzez realizację projektów w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej i wspierania współpracy międzynarodowej.

Obszarem naszych działań jest jednak nie tylko województwo śląskie. Wiele z realizowanych przez nas projektów ma zasięg ponadregionalny, a także międzynarodowy.

 

Zakres usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej obejmuje:

 

 • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
 • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
 • świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
  • doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
  • szkoleniowych,
  • informacyjnych,
 • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii – Fundusz Zalążkowy BAT,
 • wspieranie przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń,
 • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • działalność konsultingową,
 • działalność szkoleniową i edukacyjną (w tym dysponowanie wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi i szkoleniowymi),
 • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami, wynajem lokali użytkowych.
 • pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP,
 • poręczenia wadialne,
 • pozostałe poręczenia,
 • pośrednictwo i doradztwo finansowe,
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
bankowość / finanse

Oferty pracy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Siedziba główna

Ocena rekrutacji przez kandydatów

(na podstawie ankiety wysyłanej tylko do osób, które aplikowały poprzez Aplikuj.pl)

2.5

Średnia ocena komunikacji w trakcie rekrutacji

Kandydat na stanowisko Konsultant

"Brak odpowiedzi na moja aplikacje"

29 dni temu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pełna nazwa
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres rejestrowy
Cieszyńska 365 43-382 Bielsko-Biała
NIP
5470168981
REGON
070032712
KRS
0000046440
Forma prawna
spółka akcyjna
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
24.09.2001
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Edukacja

 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Praca Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - oferty archiwalne

 • Konsultant /doradca/ ds. funduszy europejskich krajowych i międzynarodowych

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej zatrudni pracowników na stanowiska związane z realizacją projektów

   finansowanych z funduszy krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej

   Zakres obowiązków

   Zadania i obowiązki pracownika związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

   • opracowywanie koncepcji projektowych o charakterze szkoleniowym, doradczym i inwestycyjnym,
   • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze szkoleniowym, doradczym i inwestycyjnym,
   • rozliczanie finansowe projektów,
   • samodzielna bądź zespołowa realizacja projektów o charakterze doradczym, szkoleniowym i inwestycyjnym,
   • opracowywanie wymaganej dokumentacji realizowanego projektu oraz raportowanie projektowe,
   • kontakty oraz współpraca z instytucjami wdrażającymi programy UE,
   • świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców, różnych grup społecznych i zawodowych,
   • współpraca z ekspertami merytorycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji projektów,
   • realizacja projektów polegających na współpracy z MŚP oraz lokalnymi i regionalnymi instytucjami samorządowymi, wsparcia biznesu itp.
   • delegacje krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektów.

   Zadania i obowiązki pracownika związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy krajowych:

   • opracowywanie wniosków, ofert w procesie ubiegania się o dofinasowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów, przetargów itp.
   • realizacja projektów polegających na oferowaniu wsparcia finansowego bezzwrotnego i zwrotnego dla sektora MŚP (różnorodny charakter udzielanego finansowania),
   • obsługa naboru wniosków, ocena wniosków i ich kwalifikacja w trakcie realizacji projektów,
   • Zawieranie umów z beneficjentami projektu oraz przeprowadzanie kontroli oraz monitorowanie realizacji umów, w tym wydatkowania środków finansowych przez beneficjentów projektów oraz ostateczne rozliczanie umów,
   • kontakty z instytucjami finansującymi projekty, raportowanie projektowe oraz udział w kontrolach ze strony instytucji finansujących projekty.

   Wymagania

   niezbędne:

   - w ramach zadań i obowiązków w zakresie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

   · wykształcenie średnie lub wyższe

   · staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i podejmowania samodzielnych decyzji wg. ogólnego zakresu obowiązków oraz umiejętności sporządzania raportów finansowych i merytorycznych.

   · znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację

   · umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych


   W ramach zadań i obowiązków w zakresie projektów finansowanych funduszy krajowych:

   · przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie organizacji naboru, oceny i kwalifikacji wniosków, zawierania i kontroli realizacji umów i wydatkowania funduszy i ostatecznego rozliczania zawartych umów, monitoringu i sprawozdawczości projektowej

   · wykształcenie średnie lub wyższe

   · umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych

   oczekiwane:

   · zdolności organizacyjne

   · komunikatywność

   · umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole, także w środowisku międzynarodowym

   dyspozycyjność związana z wyjazdami w ramach realizowanych projektów

   Oferujemy

   · umowa o pracę, pełny etat

   · praca stacjonarna

   · stanowisko Asystenta, Specjalisty lub Pracownika biurowego w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia

   · praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy

   · dofinansowanie do opieki medycznej

   · dofinansowanie do szkoleń i kursów

   · wynagrodzenie miesięczne stałe oraz system premiowy

   · niezbędne narzędzia pracy

   · parking dla pracowników

 • Analityk kredytowy/pożyczkowy

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ ZATRUDNI PRACOWNIKA ANALITYKA KREDYTOWEGO /POŻYCZKOWEGO

   Zakres obowiązków

   Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

   • Sporządzanie pełnych analiz wniosków pożyczkowych, poręczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z propozycją decyzji do Zarządu,
   • Sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsięwzięć, w tym innowacyjnych,
   • Sporządzanie prognoz, w tym dla przedsiębiorców z sektora MSP,
   • Analiza sprawozdań finansowych oraz danych finansowych spółek utworzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Funduszu Zalążkowego BAT,
   • Kontrola, ewidencja i sprawozdawczość związana z udzielaniem pomocy publicznej,
   • Monitoring udzielonych instrumentów finansowych,
   • Pozostały zakres prac zlecony z zakresu działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i sprawozdawczości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

   Wymagania


   • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, analiza finansowa, przedsiębiorczość i finanse przedsiębiorstw),
   • Doświadczenie zawodowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym szczególnie oczekiwane doświadczenie w analizie zdolności kredytowej/ pożyczkowej przedsiębiorstw z sektora MSP (mile widziane zaświadczenie, referencje potwierdzające doświadczenie),
   • Mile widziane doświadczenie w analizie wniosków z zakresu instrumentów finansowych z pomocą publiczną i sporządzania wniosków o dotacje, finansowanie unijne,
   • Znajomość aspektów prawnych, księgowych oraz podatkowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w oparciu o KSH i wpis do CEiDG,
   • Umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, prognoz finansowych dla przedsięwzięć,
   • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excela,
   • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy,
   • Zaangażowanie, dokładność i skrupulatność w wykonywanej pracy,
   • Kreatywność i motywacja do pracy,
   • Umiejętność pracy w zespole,

   • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
   • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
   • Prawo jazdy,
   • Znajomość języka angielskiego,
   • Dyspozycyjność.

   Oferujemy

   • Stabilność zatrudnienia,
   • Ciekawą pracę w stabilnej instytucji otoczenia biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem,
   • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole z perspektywą dalszego rozwoju,
   • Możliwość współuczestnictwa w realizacji nowych projektów w ramach działalności Funduszu Wpierania Przedsiębiorczości,
   • Pracę w komfortowych warunkach,
   • Parking dla pracowników,
   • Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawcy w Bielsku-Białej

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka