Ile wynosi najniższa krajowa od stycznia 2015 roku?

Ile wynosi najniższa krajowa od stycznia 2015 roku?
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin nie mogą zarabiać mniej niż 1750 zł brutto. Tyle wynosi najniższa krajowa od 1 stycznia 2015 r. W porównaniu z rokiem poprzednim to o 70 zł więcej.

Płaca minimalna jest ustalona ustawowo i stanowi ochronę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do połowy każdego roku Rada Ministrów przedstawia Komisji Trójstronnej (w jej skład wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na podstawie tej propozycji i szeregu innych czynników, Komisja uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia. Terminem granicznym jest 15 lipiec. Po tej dacie konieczne jest jeszcze ogłoszenie ustalonej kwoty w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” (do 15 września). W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł brutto.

Pierwszy rok pracy – niższe wynagrodzenie

Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na minimalne wynagrodzenie. Wyjątek od reguły dotyczy osób, które podjęły pracę po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość ich wynagrodzenia nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ci pracownicy od 1 stycznia 2015 r. otrzymają zatem 1400 zł brutto.

To Cię powinno też zainteresować: Płaca minimalna - jak jest ustalana?

Jakie składniki wchodzą w skład najniższej krajowej?

Wynagrodzenie rzadko kiedy składa się wyłącznie z podstawy. Najczęściej pracownik może liczyć na szereg dodatków, np. za pracę nocną, funkcyjny i za warunki pracy. Obliczając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi pamiętać o uwzględnieniu wielu składników. Poza wspomnianymi dodatkami, konieczne będzie wliczenie prowizji czy premii.

Ustawodawca ustanowił też kanon składników, które są wyłączone z wynagrodzenia minimalnego. Do tych zalicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę i nagrody jubileuszowe.

Wzrost świadczeń przysługujących pracownikom

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na świadczenia, jakie mogą przysługiwać osobie zatrudnionej. Do tych należy np. odszkodowanie, do którego mają prawo osoby nierówno traktowane w zatrudnieniu. Jego wysokość wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na tyle samo liczyć mogą pracownicy w czasie przestoju w pracy, jeżeli jego przyczyny leżą po stronie pracodawcy.

Kwota wolna od potrąceń

Skuteczność zajęcia wynagrodzenia przez komornika sądowego zależy od wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi i rodzaju tego zajęcia. Wolna od zajęcia jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – dotyczy to jednak tylko spraw niealimentacyjnych. W innym przypadku pracodawca może potrącić:

  • 75% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku zaliczeń pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku kar pieniężnych.

Bez konieczności podpisywania nowej umowy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę może rodzić pytanie (po stronie pracodawcy) o konieczność podpisania z podwładnym nowej umowy. Zgodnie z przepisami nie jest to jednak konieczne. Wypowiedzenie zmieniające nie będzie miało zastosowania w tej sytuacji, gdyż to nie strony umowy o pracę decydują o podwyższeniu wynagrodzenia za pracę.

Jak to wygląda od strony pracodawcy?

Podwyższenie pensji minimalnej wpływa na koszty, jakie ponosi pracodawca. Od stycznia 2015 roku wzrosły one o 84,53 zł miesięcznie za jednego pracownika. Wszystko dlatego, że wyższa jest wysokość poszczególnych składek – ubezpieczeniowa wynosi 318,33 zł, a odprowadzana do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 44,36 zł.

Oceń ten wpis
Ile wynosi najniższa krajowa od stycznia 2015 roku?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Eugenia
2019-12-04, 11:33
Najsmutniejsze jest to, że chciałoby się żeby minimalna płaca wzrastała tak samo jak minimalne wynagrodzenie za godzinę. Kiedy my dogonimy inne kraje? Polak za granicą w euro to w kieszeni nie ma nic.
Olimpia
2019-05-17, 21:47
Zgodnie z decyzją podjętą przez rząd, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. Artykuł podaje rok 2015, kiedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto.
kaligula
2019-05-02, 12:19
Teraz chyba coś 1500 do ręki. Jeśli jako właściciel firmy dajesz coś pracownikowi w formie wynagrodzenia, prawie na pewno będzie on podlegał opodatkowaniu. Oznacza to, że być może będziesz musiał wstrzymać podatki dochodowe i płacić niektóre podatki od wynagrodzeń od i na korzyść.
Halion
2019-04-01, 15:03
Teraz już ta średnia jest większa. Mimo wszystko rośnie ale każdy chciałbym aby wzrastało to szybciej dla wszystkich. Niestety jest jak jest i trzeba sobie z tym wszystkim radzić.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.