Twoje wsparcie w rekrutacji

Gwarantowane wynagrodzenie minimalne

Gwarantowane wynagrodzenie minimalne
Pracownik, który pracuje w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, ma zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, które od 1 stycznia 2013 roku wynosi 1600zł brutto. Samo wynagrodzenie minimalne ustalane jest w oparciu o właściwe przepisy i ma wpływ na konkretne dodatki do wynagrodzenia, które powinien otrzymać zatrudniony w określonych sytuacjach.

Czym jest gwarantowane minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie zostało ustalone Ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z przywołanym aktem, jest ono ustalane w taki sposób, aby przeciętna jego wysokość w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Rada Ministrów ma obowiązek przedstawić Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych dokładne propozycje i informacje, na podstawie których ta ostatnia uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym do dnia 15 lipca każdego roku. Warto zauważyć, że Trójstronna Komisja nie może ustalić płacy minimalnej niższej niż ta, która została zaproponowana przez Radę Ministrów. I tak, zgodnie z powyższymi przepisami, płaca minimalna w 2014 roku wzrośnie o 80zł w stosunku do aktualnie obowiązującej.

 

Wynagrodzenie zagwarantowane

Minimalne wynagrodzenie jest zagwarantowane każdemu pracownikowi, który podejmuję pracę na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób, które świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ? dla przykładu ? umowy o dzieło lub umowy zlecenie, kwota minimalna nie została przewidziana przez ustawodawcę. W przypadku osób, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę niemniej nie w pełnym wymiarze godzin, kwota ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Warto zauważyć, że w aktualnie obowiązującym ustawodawstwie, nie tylko wyżej wymieniona ustawa dotyczy wynagrodzenia minimalnego. Płaca ta jest zagwarantowana zarówno przez Konstytucję, jak i zapisy Kodeksu pracy. I tak, zgodnie z ostatnim aktem, wystarczy przywołać art. 13: ?Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?.

 

Na co wpływa minimalne wynagrodzenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od minimalnego wynagrodzenia obliczana jest wysokość wielu świadczeń i dodatków do wynagrodzenia. I tak, wraz z podwyższeniem minimalnej płacy można również liczyć na wyższe:

  • dodatki za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jak również mobbing czy też dyskryminację,
  • odprawy z tytułu zwolnień grupowych,
  • postawy wymiaru zasiłku chorobowego, jak i macierzyńskiego czy opiekuńczego,
  • świadczenia pieniężne dla praktykantów.

Kwota, która równa się kwocie minimalnego wynagrodzenia jest zwolnioną z egzekucji. Oznacza to tyle, że pracodawca lub osoba przez niego uprawniona do prawidłowego dokonywania rozliczeń pensji pracowników, nie będzie mogła potrącać żadnych kwot w oparciu o przysłane zajęcie poborów. Od zasady tej jest odstępstwo, które polega na potrącaniu kwot na rzecz świadczeń alimentacyjnych. W przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia, pracodawcy będą mogli również uszczuplać dochody pracowników o wyższą niż dotychczas kwotę.

To Cię powinno też zainteresować: Płaca minimalna - jak jest ustalana?

 

Płaca minimalna to gwarantowana ochrona?

W literaturze przedmiotu wynagrodzenie minimalne jest rozpatrywane w różnoraki sposób. Cześć specjalistów i analityków podnosi, że zagwarantowanie najniższej płacy w odpowiednich aktach jest swoistego rodzaju gwarancją i uniemożliwia wyzyskiwanie przez pracodawców zatrudnionych. Inni skupiają się na aspekcie ewentualnego przełożenia się wzrostu najniższego wynagrodzenia na stopę bezrobocia. Aktualnie przeważa jednak pogląd, że płaca minimalna na polską gospodarkę wpływa negatywnie. Nie tylko przyczynia się do wzrostu bezrobocia ? głównie wśród młodych ludzi oraz tych wszystkich, którzy posiadają najniższe kwalifikacje ? ale również przedkłada się bezpośrednio na tempo wzrostu gospodarczego. Na taki pogląd ma wpływ kilka czynników.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, płacę minimalną w ubiegłym roku pobierało ok. 4% zatrudnionych, zaś dynamika wzrostu tegoż wynagrodzenia była najniższa w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo specjaliści zwracają uwagę na fakt, iż płaca minimalna ustalana jest dla całego kraju, który charakteryzuje się zróżnicowanymi regionami gospodarczymi. Taki stan rzeczy niesie szereg konsekwencji dla funkcjonowania praktycznie całego kraju.

Wielu ekspertów, podnosząc głos w sprawie minimalnej płacy, zwraca również uwagę na fakt, iż pracodawca musi na bieżąco przeprowadzać swoistego rodzaju kalkulacje. Te dotyczą wydajności poszczególnych zatrudnionych. Pracownik, który nie jest na tyle produktywny, aby wyrobić płacę minimalną, może zostać zwolniony lub też zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie, która nie daje mu właściwego zaplecza socjalnego. To zaś nie przekłada się na jego ochronę, ale wypchnięcie go na trudny rynek pracy, w którym znalezienie płatnej posady niekiedy nie jest proste.

 

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia było niezwykle ważnym krokiem, przyczyniającym się do poprawy sytuacji finansowej Polaków. Obecnie każda osoba pracująca na umowę o pracę lub zlecenie na pełen etat musi otrzymać wynagrodzenie w przynajmniej minimalnej, odgórnie ustalonej wysokości. Dzięki temu pracownicy mają szansę na godne życie i nie są wykorzystywani przez pracodawców, których interesowałaby najbardziej jak najniższa stawka godzinowa.

Płaca minimalna w Polsce jest ustalana każdego roku. Aktualnie, w 2018 roku

pensja minimalna jest wyższa o 100 złotych w porównaniu do pensji z ubiegłego roku. Ile na rękę zarobi pracownik pracujący na cały etat na najniższej krajowej? Najniższe wynagrodzenie wynosi 2100 złotych brutto, co daje około 1530 zł na rękę. Warto też wiedzieć, że wysokość pensji minimalnej nie została ustalona zupełnie przypadkowo. Wynosi ona 47% przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju.

Warto podkreślić, że pensja minimalna nie dotyczy tylko osób zatrudnionych na pełen etat, ponieważ jest ona przeliczana godzinowo, jeśli pracownik pracuję np. na pół etatu. W takim przypadku minimalna pensja za pół etatu nie może być niższa niż 1050 zł brutto. Ustalenie stawki minimalnej było również wyjątkowo ważne dla osób pracujących na umowach zlecenie, np. studentów. Kiedyś otrzymywali oni zdecydowanie najniższe stawki, dużo poniżej aktualnej minimalnej.

W kolejnych latach pensja minimalna na pewno będzie wzrastać, ze względu na rozwój gospodarczy i inflację.

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia to była bardzo dobra decyzja, dzięki której przedsiębiorcy nie mogą oferować swoim pracownikom wyjątkowo niskie stawki, tylko takie, które uznano za wystarczające do przeżycia. A jeszcze kilka lat temu wiele osób pracujących nie miało możliwości związać końca z końcem, co nie tylko źle wpływało na ich indywidualną sytuację życiową, ale przede wszystkim na ogólny rozwój naszego kraju.

Oceń ten wpis
Gwarantowane wynagrodzenie minimalne
Ocena: 5.0, liczba głosów: 7

Zobacz inne porady

Opinie

Hana
2019-05-18, 09:29
Bardzo dobrze, że pracownik zatrudniony o umowę o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Pozwolę sobie napisać ile ono wynosi obecnie - Pracownik, który pracuje w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, ma zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, które od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto ( 1600 było w 2013 roku- napisane jest w artykule).
Aha67
2019-05-02, 13:21
Dzisiaj to jest 1500 gdzieś. Wynagrodzenie zasadniczo dotyczy płatności. Innymi słowy, jest to rekompensata lub nagroda za zrobienie czegoś. Bardziej technicznie możemy zdefiniować wynagrodzenie jako sumę wszystkich rekompensat finansowych i niefinansowych, które otrzymuje pracownik.
Jakub
2019-04-01, 15:15
Płaca minimalna to jedno jednak i tak cwaniaki starają się to omijać np. zatrudnieniem na pół etatu. Zawsze tak będzie jakikolwiek przepis jest. Najgorzej jest z małymi firmami.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.