Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 4 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Luty 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Marzec 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Kwiecień 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Maj 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Czerwiec 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Lipiec 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Sierpień 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Wrzesień 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Październik 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Listopad 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Grudzień 4 000,00 390,40 60,00 98,00 310,64 3 202,00 233,00 2 907,96
Rocznie 48 000,00 4 684,80 720,00 1 176,00 3 727,68 38 424,00 2 796,00 34 895,52
Wynagrodzenie pracownika 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Luty 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Marzec 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Kwiecień 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Maj 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Czerwiec 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Lipiec 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Sierpień 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Wrzesień 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Październik 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Listopad 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Grudzień 4 000,00 390,40 260,00 66,80 102,00 4 819,20 zł
Rocznie 48 000,00 4 684,80 3 120,00 801,60 1 224,00 57 830,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 4 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Luty 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Marzec 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Kwiecień 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Maj 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Czerwiec 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Lipiec 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Sierpień 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Wrzesień 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Październik 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Listopad 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Grudzień 4 000,00 390,40 60,00 0,00 319,46 2 840,00 208,00 3 022,14
Rocznie 48 000,00 4 684,80 720,00 0,00 3 833,52 34 080,00 2 496,00 36 265,68
Wynagrodzenie pracownika 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Luty 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Marzec 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Kwiecień 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Maj 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Czerwiec 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Lipiec 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Sierpień 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Wrzesień 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Październik 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Listopad 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Grudzień 4 000,00 390,40 260,00 0,00 102,00 4 752,40 zł
Rocznie 48 000,00 4 684,80 3 120,00 0,00 1 224,00 57 028,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 544 zł
Całość - kwota brutto 4 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Luty 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Marzec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Kwiecień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Maj 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Czerwiec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Lipiec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Sierpień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Wrzesień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Październik 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Listopad 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Grudzień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 544,00 3 456,00
Rocznie 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Wynagrodzenie pracownika 4 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Luty 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Marzec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Kwiecień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Maj 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Czerwiec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Lipiec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Sierpień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Wrzesień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Październik 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Listopad 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Grudzień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 zł
Rocznie 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 000 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Luty 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Marzec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Kwiecień 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Maj 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Czerwiec 4 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 307,00 0,00 3 311,19
Lipiec 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Sierpień 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Wrzesień 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Październik 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Listopad 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Grudzień 4 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 266,00 0,00 3 106,99
Rocznie 48 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 438,00 0,00 38 509,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 311 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ