Co to jest wypowiedzenie zmieniające i kiedy się je stosuje?

Co to jest wypowiedzenie zmieniające i kiedy się je stosuje?
Wypowiedzenie zmieniające może złożyć wyłącznie pracodawca i to w ściśle określonych sytuacjach. W niektórych przypadkach, przed jego wręczeniem pracownikom, może być konieczne konsultowanie go ze związkiem zawodowym. Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu zmieniającym?

Informacje na temat tego, czym jest wypowiedzenie zmieniające, można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 42 § 1: "Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy". Z punktu widzenia pracowników, co potwierdził również Sad Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 roku (sygn. akt II PK 277/11), istotne jest to, że takie wypowiedzenie może wręczyć wyłącznie pracodawca swoim podwładnym. Dotyczyć może ono przy tym zarówno warunków pracy, jak i płacy. Wypowiedzenie to uznaje się za dokonane zawsze wtedy, gdy osobom zatrudnionym zostały zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na piśmie.

Kogo dotyczy wypowiedzenie zmieniające?

Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć wszystkich pracowników, którzy podlegają pod ogólne normy Kodeksu pracy. Oznacza to, że od tej zasady są wyjątki. Dotyczy to m.in. pracowników, którzy zatrudnieni są w oparciu o akt mianowania. Ponadto, problem pojawia się również w przypadku pracowników służby cywilnej. Takie osoby zatrudniane są w oparciu o przepisy, które znalazły się w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. Tu zmiany są możliwe, choć niezbędne jest uzyskanie zgody pracowników. Jednocześnie należy pamiętać, że pracodawca, który zamierza zastosować wypowiedzenie zmieniające, będzie musiał, w niektórych sytuacjach, skonsultować się ze związkiem zawodowym.

To Cię powinno też zainteresować: Kiedy aneks do umowy o pracę?

Warunki pracy lub płacy - porozumienie zmieniające

Zasadniczo wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć ogólnych warunków zatrudnienia. W Kodeksie pracy ustawodawca wskazuje jednak, że mowa tu o dwóch płaszczyznach, czyli warunkach pracy i płacy. Najczęściej stosuje się je w sytuacji, gdy pracownikowi mają zostać powierzone nowe obowiązki. Wówczas może być konieczne podniesienie wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej lub przyznanie jej dodatków. Pracownik bowiem, wraz z dodatkowymi obowiązkami, może wystąpić z roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia (na podstawie art. 13 czy art. 78 Kodeksu pracy). Pracodawca, który chce uniknąć takiej sytuacji, może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Poniżej zamieszczamy przykładowe wypowiedzenie zmieniające gotowe do uzupełnienia:

Wypowiedzenie zmieniająceWzór do pobrania

W razie zaś odmowy przyjęcia przez osobę zatrudnioną zaproponowanych mu warunków umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Inaczej jest wówczas, gdy pracownik, przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków. Wówczas uważa się, że wyraził on zgodę na te warunki. Istotnym elementem jest przy tym to, aby pismo pracodawcy dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy zawierało stosowne pouczenie w tej sprawie. Gdy brak jest takiego, pracownik ma prawo do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Kiedy konsultacja ze związkiem zawodowym w sprawie porozumienia zmieniającego?

W niektórych sytuacjach może okazać się koniecznym skonsultowanie wypowiedzenia zmieniającego i zapisów, które się w nim znalazły ze związkiem zawodowym. Ponieważ do takiego wypowiedzenia stosuje się przepisy dotyczące definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę, niezbędne jest skonsultowanie się pracodawcy ze związkiem zawodowym. Oznacza to, że w praktyce podmiot zatrudniający nie tylko powinien zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze złożenia takiego wypowiedzenia swoim podwładnym, ale również powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie warunki zostaną pracownikom zaproponowane.

Ja widać, wypowiedzenie zmieniające może być najbardziej polubownym wariantem wypowiedzenia umowy o pracę. Warto przy tym pamiętać, że możemy nie przyjąć jego warunków wypowiedzenia zmieniającego przy zachowaniu wskazanych ustawą terminów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba konsultować wypowiedzenie zmieniające ze związkami zawodowymi?

Wypowiedzenie zmieniające może mieć znamiona wypowiedzenia umowy o pracę, dlatego należy je skonsultować ze związkiem zawodowym.

Czego może dotyczyć wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć warunków pracy oraz płacy.
Oceń ten wpis
Co to jest wypowiedzenie zmieniające i kiedy się je stosuje?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

500plus
2019-12-05, 15:13
A tego nie wiedziałem, jakieś nowe zagadnienie a okazuje się że nic w tym z science fiction. W urzędzie pracy w sumie można się zarejestrować gdy są jakieś korzyści.
Panas
2019-05-02, 14:42
Wypowiedzenie to normalna rzecz. Codziennie ludzie są przyjmowani do pracy tak jak zwalniani i otrzymują wypowiedzenie. Jest to sytuacja jak każda inna. Normalne.
Klaudia
2019-04-17, 10:35
Wypowiedzenie zawsze może się zdarzyć. Czasami wszystko na to wskazuje. Gorzej gdy przychodzi się do pracy i nagle ląduje taki papier na biurku. To jest trochę nie fer.
Dogma
2019-04-16, 16:46
PO wypowiedzeniu pośredniak. Zgodnie z prawem wszystkie firmy muszą zgłaszać oferty pracy do centrów zatrudnienia. A ci, którzy są bezrobotni, mogą zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać niewielki zasiłek, jeśli spełnią wszystkie warunki: szukają pracy, są regularnie rejestrowani w up i idą na rozmowy kwalifikacyjne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.