Twoje wsparcie w rekrutacji

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną
Pracownicy, z którymi została podpisana umowa o pracę mogą liczyć na szeroki zakres ochrony. Co robić w przypadku ewentualnego mobbingu przy założeniu, że osoba wykonująca pracę świadczy ją w oparciu o umowę cywilnoprawną? Czy i w jaki sposób może się ona bronić przed nieuczciwymi praktykami zleceniodawcy?

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej z roku na rok jest coraz bardziej popularne. Fakt, że takim pracownikom nie przysługują uprawnienia pracownicze nie jest jednak równoznaczny z tym, że nie mogą oni dochodzić swoich praw, gdy osoba zlecająca pracę narusza prawo. O swoje prawa walczyć mogą zarówno w sądzie cywilnym, jak i karnym. Dotyczy to również sytuacji, w której doświadczają oni w miejscu pracy mobbingu. Jak wówczas właściwie powinien zachować się pracownik?

Pojęcie mobbingu

Mobbing, jako zjawisko niepożądane i dotyczące pracowników, został uregulowany w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 2 oznacza on ?działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. Choć ustawodawca w przywołanym przepisie używa słowa ?pracownik?, to trzeba wiedzieć, że również osoby zatrudnione na podstawie przepisów kodeksu cywilnego mogą dochodzić swoich praw.

Ważny wyrok

Fakt, że osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zleceniodawcy został potwierdzony przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt I PZP 2/07 wskazał on, że każda osoba doświadczająca mobbingu ? niezależnie od formy zatrudnienia ? może walczyć o swoje prawa powołując się na cytowany powyżej artykuł z Kodeksu pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych sprawa o mobbing nie będzie toczyła się przed sądem pracy, ale sądem cywilnym. Podstawą roszczeń będzie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego: ?Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...)?. Osoby, których prawo zastało naruszone, mogą przy tym wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

To Cię powinno też zainteresować: Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Czego żądać?

Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co więcej, mogą też domagać się odszkodowania na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych ? powołując się choćby na art. 415 Kodeksu cywilnego. Powołanie się na ten przepis pociąga za sobą określone skutki. Pracownik musi wykazać związek przyczynowy między naruszeniem, które miało miejsce a powstałą szkodą. Gdy mowa o świadczeniu pracy, to najczęściej mowa o szkodzie, którą jest uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. Udowodnienie, że taka szkoda zaistniała, jest podstawą do dochodzenia jej naprawienia przez zapłatę odszkodowania i jednoczesne pokrycie kosztów, które wiążą się z powrotem do zdrowia.

Z punktu widzenia osób, które są zainteresowane dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych ważne jest, że takie sprawy rozpatrywane są przez sąd okręgowy. Trzeba też liczyć się z kosztami ? powód jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 złotych (można ubiegać się o ewentualne zwolnienie z kosztów, niemniej wymaga to udokumentowania swojej sytuacji materialnej).

Oceń ten wpis
Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

elvis
2019-12-15, 16:30
Inspekcja Pracy nie decyduje o roszczeniach odszkodowawczych. Jednak jest to ważny organ z jakim może mieć kontakt pokrzywdzony.
Justyna
2019-12-03, 10:23
Prawo powinno być dla wszystkich takie samo, a nie że ktoś na wyższym stanowisku wykorzystuje ludzi. Takie praktyki powinny być zawsze napiętnowane. Nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Tylko wiedzmy w jaki sposób reagować.
Robert
2019-05-30, 10:45
Fajnie to napisaliście- "Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny". Takich drani powinno się karać. moja rada- jak WAS ten problem dotyka, nie bać się o utratę pracy, przeciwdziałać mądrze. Przecież Wy nie możecie sobie pozwolić na to, że Was ktoś w pracy nęka, zastrasza....
Karlik
2019-05-13, 12:50
Zmniejszenie liczby ofiar sprawia, że ​​pracuje jeszcze więcej i zgłosi się do pracy w godzinach nadliczbowych, aby się sprawdzić. Jednak z powodu przeciążenia zdarza się coraz więcej błędów.
Majka
2019-05-08, 14:49
Pracodawca ma zapobiegać nękaniu. Zapobieganie nękaniu powinno być prowadzone równolegle w trzech podstawowych obszarach: prawo wewnętrzne organizacji, praktyki zarządzania, a także w obszarze etyki i kultury organizacyjnej.
Czeszka
2019-04-18, 16:57
Postaraj się uzyskać oficjalne pismo dotyczące zarówno zaproszenia na rozmowę, jak i oficjalnej odmowy ze wskazaniem konkretnego powodu. Trzeba wiedzieć tylko jak.
Halina Nowak
2019-04-16, 09:38
Jeśli zespół pracowniczy nagle kogoś nie lubi, kierownik powinien zabrać tego pracownika pod jego opiekę. To pokaże resztę, że kierownictwo nie pozwoli na negatywny stosunek do któregokolwiek członka grupy roboczej.
Arek
2019-04-09, 16:57
Chyba bez względu jaką się ma umowę. Mobbing to mobbing i raczej zadośćuczynienie chyba nie jest związane czy osoba zatrudniona była na umowę o prace czy też nie.
Mozil
2019-04-01, 10:17
Ciekawe jakie są statystyki mobbingu w naszym kraju i jak to wygląda od strony odszkodowań. Czy faktycznie łatwo jest i po jakim czasie zdobyć chociaż jakieś zadośćuczynienie?
Patka
2019-03-29, 11:42
Dobrze w takiej sytuacji od razu skontaktować się z prawnikiem i pozyskać jakąś konkretną poradę prawną. Wiedza to jedno,ale gdy dopiero w praktyce się nam zdarza wtedy różnie bywa z realizacją.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.