!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacja

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

7 komentarzy

Delegacja
Podróże służbowe, czyli delegacje, dla wielu kojarzą się negatywnie. Takie myślenie dotyczy przeniesienia się na dłuższy lub krótszy okres w inne miejsce zgodnie z zaleceniami szefostwa. Warto znać swoje prawa w tym temacie i wiedzieć czy zawsze trzeba wykonywać polecenia służbowe i wyjechać w taką podróż? A może jako pracownik masz prawo odmówić takiego wyjazdu?


W Kodeksie pracy jasno jest napisane, że na pracownika można nałożyć karę porządkową za naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych. Istnieją także szczególne sytuacje, w których określone działanie lub zaniechanie może być przyczyną zwolnienia pracownika. Wyjazd służbowy to jest polecenie służbowe, jakie trzeba wkonać. W myśl art. 100§1 Kodeksu pracy: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Istnieją, zatem dwa przypadki, w jakich można odmówić wyjazdu na delegację.
 

Delegacja krajowa i delegacja zagraniczna
 

Delegacja rozpatrywana pod względem obowiązku pracownika może być zanegowana w dwóch przypadkach. Wszystkie inne sytuacje będą zawsze traktowane jako naruszenie zasad współpracy na linii pracownik pracodawca. Szczegółowy opis tych sytuacji znajdziemy w art. 100§2 Kodeksu pracy. I tak pracownik jest obowiązany w szczególności:

- przestrzegać czasu pracy ustalonego w miejscu wykonywania pracy,
- przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu,
- przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
- dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- przestrzegać tajemnicy określonej w innych przepisach,
- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Patrząc na powyższe przypadki zauważyć można, że taka jednorazowa odmowa może powodować wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca dodatkowo może, ale nie musi sięgać po kary porządkowe, tylko od razu realizować procedurę wypowiedzenia.
 

Odmowa wyjazdu na delegację
 

Powyższa reguła posiada jednak dwa wyjątki. Są to takie sytuacje, gdzie wyjazd służbowy wymaga zgody samego pracownika. Pierwsza sytuacja dotyczy pracownic, które są w ciąży. W art. 178§1 Kodeksu pracy pisze: Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139. Zakaz w tym przypadku jest względny i pracownica ma prawo do tego, by zgodzić się na wyjazd. Zgoda na wyjazd powinna być udzielona w każdym razie. Drugi wyjątek dotyczy pracowników, którzy mają pod opieką dzieci do lat czterech. W tym przypadku istotny jest zapis art. 178§2 Kodeksu pracy: Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Analogicznie w tym przypadku pracodawca chcący wysłać pracownika w podróż służbową musi uzyskać od niego zgodę na taki wyjazd. Każdy pracownik może do swoich akt osobowych zamieścić oświadczenie o zamiarze lub braku wykorzystania powyższego uprawnienia. Przepis dotyczy biologicznego dziecka oraz dziecka będącego pod opieką. Z przysługującego prawa może korzystać jeden z rodziców / opiekunów. W powyższej sytuacji pracownik powinien brać pod uwagę art. 189 Kodeksu pracy powyższe uprawnienie przysługuje tylko jednemu z pracujących.
 

Delegacja - dieta i inne profity
 

Każdy wyjazd służbowy oznacza dla pracownika pewne profity. Pracownik na delegacji posiadać musi odpowiednie wynagrodzenie. Przyznane świadczenia z tego tytułu można podzielić na:

- dietę, która wiąże się bezpośrednio ze zwiększonymi potrzebami w tej sytuacji,
- zwrot kosztów, zwłaszcza kosztów przejazdu czy też zakwaterowania.

Pracownicy budżetówki posiadają odpowiednio sprecyzowaną wysokość świadczeń przez odpowiednie rozporządzenia. Pracownicy prywatnych firm mają inne ustalenia. Informacje dotyczące wysokości świadczeń oraz warunki przysługujące osobie wysłanej na delegacje powinny być umieszczone w regulaminie wynagradzania pracowników lub układzie zbiorowym pracy. W firmach, gdzie nie działa taki system, ustalone to powinno być indywidualnie w umowach o pracę. Najważniejszy dla pracowników w sektorze prywatnym jest fakt, że wysokość stawki diety nie może być niższy niż wysokość diet ustalonych dla pracowników samorządowych, państwowych lub też wspomnianej budżetówki.

Czy wiesz jak rozliczyć delegację? Sprawdź: Pracownik w podróży służbowej.

Podziel się

7 komentarzy

Konior

Konior

Wszystko w artykule czytelnie opisane - porady takiego typu na aplikuj są ciekawe, oczywiście nie wszystkie ale ta oczywiście jest pozytywna.
Lucjan

Lucjan

Delegacje czasami to wymóg, jedni może nawet lubią delegacje i dodatki, jednak często to jest bardzo skomplikowana część pracy, bo trzeba jechać kosztem braku obecności na miejscu w domu z rodziną.
Antek

Antek

Delegacje w zakładach pracy bardzo często się odbywają. To podróż służbowa pracownika, która realizowana jest poza siedzibą firmy. Może być delegacja krajowa i zagraniczna. Pieniądze nie przysługują, jeśli delegacja trwa krócej niż 8 godzin. Ja na delegację jadę swoim samochodem i za benzynę płaci mi pracodawca. Jeśli muszę skorzystać z noclegu- też mam za to zapłacone.
Jan

Jan

Jak się pracuje w zakładzie pracy, niektórzy pracownicy muszą w ramach swoich obowiązków wyjeżdżać na delegacje i tego"raczej" odmówić nie mogą. Przysługuje im dieta, koszty wszystkie związane z podróżą czy noclegiem. Moja koleżanka odmówiła pracodawcy i nie jechała na delegację, bo była w ciąży.
Poliak

Poliak

Nauka skutecznego delegowania jest kluczem do samodzielnego wykorzystania i pomnożenia wartości dla firmy. Delegacja pozwala przejść od tego, co możesz zrobić osobiście, do tego, co możesz zarządzać.
Lipnik

Lipnik

Coś nie coś się więcej dowiedziałem na ten temat. U nas póki co nie słyszałem by ktoś jechał na delegacje, ale przecież możliwe to jest wszędzie, gdy w firmie zajdzie taka potrzeba.
Justyna

Justyna

U nas delegacje są częste, a oszczędni pracownicy np. poza darmowymi posiłkami mają tzw. kieszonkowe w euro. Wiele ludzi nie wykorzystuje i dodatkowa kasa zawsze się znajdzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.