Twoje wsparcie w rekrutacji

Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz

Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz
Planujesz podjąć pracę na wakacje? Jesteś pracownikiem młodocianym? Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób chronić się przed nieuczciwym pracodawcą. Poznaj swoje prawa, aby móc egzekwować je podczas wykonywania wakacyjnego zajęcia.

Definicję pracownika młodocianego znaleźć można w art. 190 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim młodocianym jest ?osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat?. Jeżeli jesteś osobą w tym wieku i chcesz podjąć pracę w okresie wakacji, to musisz:

  • mieć przynajmniej ukończone gimnazjum,

  • posiadać zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że praca, którą będziesz wykonywać, nie zagraża Twojemu zdrowiu.

Spełniając dwa powyższe warunki, możesz zostać zatrudniony przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Taka będzie najpełniej chronić Cię przed nadużyciami ze strony podmiotu zatrudniającego, choć powinieneś wiedzieć, że możesz z pracodawcą zawrzeć inną umowę. Mowa tu o tak zwanych umowach cywilnoprawnych ? umowie o dzieło lub umowie zlecenie. Jeżeli zdecydujesz się na podpisanie takiej, to dwa powyższe punkty nie będą obowiązywały.

 

Tylko prace lekkie

Pracownik młodociany nie może wykonywać wszystkich prac. Zgodnie z przepisami możesz pracować wyłącznie przy tak zwanych pracach lekkich. Są to takie prace, które nie spowodują zagrożenia dla Twojego życia, zdrowia czy rozwoju psychicznego i jednocześnie ? co tyczy się pracowników młodocianych przygotowujących się do zawodu ? nie przeszkodzą Tobie w wykonywaniu obowiązku szkolnego. Powinieneś przy tym wiedzieć, że wykaz prac lekkich w danym zakładzie pracy określa zawsze pracodawca. Takie zestawienie musi być jednak zatwierdzone przez właściwego inspektora pracy. Z wykazem prac lekkich powinieneś zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem pracy tak, abyś wiedział, które prace możesz wykonywać. Przykładami prac lekkich mogą być:

Pracodawca, który nie przestrzega Twoich praw, popełnia wykroczenie. Aby móc skutecznie dochodzić swoich praw, powinien pamiętać, że gwarantuje je Tobie dopiero podpisanie stosownej umowy.

 

Młodociany pracuje krócej

Jeżeli podpiszesz z pracodawcą umowę o pracę, to musisz pamiętać, że będziesz pracował krócej niż pozostali pracownicy. W sytuacji, w której ukończyłeś 16 rok życia i podejmujesz pracę wyłącznie na okres wakacji, Twój wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i jednocześnie 35 godzin w tygodniu. Taki wymiar czasu pracy obowiązuje Cię również w sytuacji, w której chcesz pracować więcej niż u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że możesz legalnie wykonywać pracę u więcej niż jednego podmiotu zatrudniającego, ale tylko wówczas, gdy zostanie zachowany wyżej wymieniony wymiar czasu pracy. Przy nawiązywaniu umowy o pracę, pracodawca będzie żądał od Ciebie oświadczenia o zatrudnieniu lub nie pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Co jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia? W takiej sytuacji również możesz podjąć pracę, ale tylko:

  • za zgodą rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz za zezwoleniem inspektora pracy,

  • u pracodawców, którzy prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową czy reklamową.

Jeżeli masz od 16 do 18 lat, powinieneś także pamiętać, że w żadnym razie nie możesz wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

 

Umowy cywilnoprawne

Pracownicy młodociani mogą być zatrudniani w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wśród najpopularniejszych wymienia się umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Z Twojego punktu widzenia ważne jest to, że zawarcie takiej umowy nie sprawia, że stajesz się pracownikiem. Inaczej mówiąc, wszelkie normy i ochrona związana z wykonywaniem pracy przez pracownika młodocianego nie będą miały do Ciebie zastosowania. Jednocześnie nie jesteś też podporządkowany osobie, z którą podpisałeś umowę. Dzieje się tak dlatego, że przy umowie o dzieło czy zlecenie nie musisz stosować się do poleceń przez nią wydawanych. Informacje o zasadach, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowy cywilnoprawne znajdziesz nie w Kodeksie pracy, ale w Kodeksie cywilnym.

Oceń ten wpis
Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz
Ocena: 5.0, liczba głosów: 16

Zobacz inne porady

Opinie

Rudzki
2019-05-16, 20:02
Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz - świetne informacje w tym artykule. Polecam wszystkim.
Janek1
2019-05-08, 18:43
Trzeba się dowiedzieć jakie są propozycje ze strony agencji pracy za granicą. Tylko wtedy może się okazać czy to jest bardzo proste i dla ciebie rozwiązanie. Dobrze spróbować.
Maksio
2019-05-02, 11:44
Powinieneś mieć coś namacalnego, aby udowodnić potencjalnym pracodawcom, że jesteś rzeczywiście praktykującym profesjonalistą. To są zawsze atuty. Dobrze je przygotować.
Łukasz Oślak
2019-04-01, 12:28
Młodociany zawsze pracuje krócej, a ja jak byłem takim pracownikiem chciałem więcej a tu jednak przepisy. Szkoda, bo są czasami rodzaje prac dla młodych gdzie są bardzo lekkie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.