Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz

Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz
Planujesz podjąć pracę na wakacje? Jesteś pracownikiem młodocianym? Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób chronić się przed nieuczciwym pracodawcą. Poznaj swoje prawa, aby móc egzekwować je podczas wykonywania wakacyjnego zajęcia.

Definicję pracownika młodocianego znaleźć można w art. 190 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim młodocianym jest ?osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat?. Jeżeli jesteś osobą w tym wieku i chcesz podjąć pracę w okresie wakacji, to musisz:

  • mieć przynajmniej ukończone gimnazjum,

  • posiadać zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że praca, którą będziesz wykonywać, nie zagraża Twojemu zdrowiu.

Spełniając dwa powyższe warunki, możesz zostać zatrudniony przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Taka będzie najpełniej chronić Cię przed nadużyciami ze strony podmiotu zatrudniającego, choć powinieneś wiedzieć, że możesz z pracodawcą zawrzeć inną umowę. Mowa tu o tak zwanych umowach cywilnoprawnych ? umowie o dzieło lub umowie zlecenie. Jeżeli zdecydujesz się na podpisanie takiej, to dwa powyższe punkty nie będą obowiązywały.

 

Tylko prace lekkie

Pracownik młodociany nie może wykonywać wszystkich prac. Zgodnie z przepisami możesz pracować wyłącznie przy tak zwanych pracach lekkich. Są to takie prace, które nie spowodują zagrożenia dla Twojego życia, zdrowia czy rozwoju psychicznego i jednocześnie ? co tyczy się pracowników młodocianych przygotowujących się do zawodu ? nie przeszkodzą Tobie w wykonywaniu obowiązku szkolnego. Powinieneś przy tym wiedzieć, że wykaz prac lekkich w danym zakładzie pracy określa zawsze pracodawca. Takie zestawienie musi być jednak zatwierdzone przez właściwego inspektora pracy. Z wykazem prac lekkich powinieneś zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem pracy tak, abyś wiedział, które prace możesz wykonywać. Przykładami prac lekkich mogą być:

  • zbieranie owoców (bez dźwigania ciężkich skrzynek),

  • prace biurowe pomocnicze (układanie dokumentów, segregowanie formularzy),

  • sprzątanie budynków lub drobne prace wokół budynków,

  • obsługa komputera, telefonu i innych urządzeń biurowych.

    To Cię powinno też zainteresować: Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Pracodawca, który nie przestrzega Twoich praw, popełnia wykroczenie. Aby móc skutecznie dochodzić swoich praw, powinien pamiętać, że gwarantuje je Tobie dopiero podpisanie stosownej umowy.

 

Młodociany pracuje krócej

Jeżeli podpiszesz z pracodawcą umowę o pracę, to musisz pamiętać, że będziesz pracował krócej niż pozostali pracownicy. W sytuacji, w której ukończyłeś 16 rok życia i podejmujesz pracę wyłącznie na okres wakacji, Twój wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i jednocześnie 35 godzin w tygodniu. Taki wymiar czasu pracy obowiązuje Cię również w sytuacji, w której chcesz pracować więcej niż u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że możesz legalnie wykonywać pracę u więcej niż jednego podmiotu zatrudniającego, ale tylko wówczas, gdy zostanie zachowany wyżej wymieniony wymiar czasu pracy. Przy nawiązywaniu umowy o pracę, pracodawca będzie żądał od Ciebie oświadczenia o zatrudnieniu lub nie pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Co jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia? W takiej sytuacji również możesz podjąć pracę, ale tylko:

  • za zgodą rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz za zezwoleniem inspektora pracy,

  • u pracodawców, którzy prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową czy reklamową.

Jeżeli masz od 16 do 18 lat, powinieneś także pamiętać, że w żadnym razie nie możesz wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

 

Umowy cywilnoprawne

Pracownicy młodociani mogą być zatrudniani w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wśród najpopularniejszych wymienia się umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Z Twojego punktu widzenia ważne jest to, że zawarcie takiej umowy nie sprawia, że stajesz się pracownikiem. Inaczej mówiąc, wszelkie normy i ochrona związana z wykonywaniem pracy przez pracownika młodocianego nie będą miały do Ciebie zastosowania. Jednocześnie nie jesteś też podporządkowany osobie, z którą podpisałeś umowę. Dzieje się tak dlatego, że przy umowie o dzieło czy zlecenie nie musisz stosować się do poleceń przez nią wydawanych. Informacje o zasadach, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowy cywilnoprawne znajdziesz nie w Kodeksie pracy, ale w Kodeksie cywilnym.

Oceń ten wpis
Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Dagmara
2019-12-03, 12:49
Spoko to zostało opisane. Ja w wakacje pracowałam kiedyś za granicą we Francji i było wszystko zorganizowane jak należy.
Rudzki
2019-05-16, 20:02
Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz - świetne informacje w tym artykule. Polecam wszystkim.
Janek1
2019-05-08, 18:43
Trzeba się dowiedzieć jakie są propozycje ze strony agencji pracy za granicą. Tylko wtedy może się okazać czy to jest bardzo proste i dla ciebie rozwiązanie. Dobrze spróbować.
Maksio
2019-05-02, 11:44
Powinieneś mieć coś namacalnego, aby udowodnić potencjalnym pracodawcom, że jesteś rzeczywiście praktykującym profesjonalistą. To są zawsze atuty. Dobrze je przygotować.
Łukasz Oślak
2019-04-01, 12:28
Młodociany zawsze pracuje krócej, a ja jak byłem takim pracownikiem chciałem więcej a tu jednak przepisy. Szkoda, bo są czasami rodzaje prac dla młodych gdzie są bardzo lekkie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.