Sezonowe zatrudnianie

Sezonowe zatrudnianie
Lato za nami. Z nastaniem jednak okresu wakacyjnego wzrasta zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Wielu pracodawców nie jest świadoma faktu, iż ? w przypadku ewentualnej kontroli ? naraża się na wysokie kary finansowe zatrudniając bez umowy. Jakie zatem podpisywać umowy z pracownikami sezonowymi?

Praca sezonowa ? jako pojęcie ? była przez długi okres niedoprecyzowana. Uściślenia tej kwestii podjął się Sąd Najwyższy wskazując, że chodzi o te wszystkie prace, które wykonywane są tylko przez część roku i ściśle związane z określonym sezonem, czyli z właściwościami pór roku, zwłaszcza zaś warunkami atmosferycznymi (wyrok z dnia 3 kwietnia 1986 roku). Z powyższego, jak również praktyki, można wskazać, że praca sezonowa związana jest zwłaszcza z takimi branżami, jak turystyczna, gastronomiczna czy też rolnicza. Warto też dodać, że w przypadku omawiania pracy sezonowej pod kątem legalnego zatrudniania pracowników, sam ustawodawca nie przewiduje dodatkowych form zatrudniania. Oznacza to tyle, że każdy z pracodawców może korzystać z kanonu form zatrudniania, które unormowane zostały w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym.

Umowa o pracę na czas określony

Co prawda na tę formę zatrudnia decyduje się niewielu pracodawców, warto jednak wskazać, że ma ona swoje zalety. Przede wszystkim ustawodawca umożliwia podpisanie przez strony umowy na ściśle określony czas. W takim przypadku Kodeks pracy nie wprowadza żadnych limitów czasowych. W umowie musi zostać wskazana jedynie:

  • data końcowa w przypadku umowy na czas określony,
  • zadanie, na czas wykonywania którego umowa jest zawierana przez strony.

Ponadto, umowa na czas określony ma jeszcze jedną zaletę. Ustawodawca ? w takim przypadku ? nie ustanowił żadnych limitów do zawierania wielu krótkoterminowych umów na czas określony.

Leasing pracowniczy

Ciekawym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany leasing pracowniczy lub też outsourcing pracowniczy. W tym przypadku chodzi o swoistego rodzaju ?wynajęcie? personelu na ściśle określony czas i do konkretnych zadań. Pracownicy nie są rekrutowani przez samego pracodawcę, ale pośrednika, którym często jest wyspecjalizowana agencja pracy. Wobec powyższego, w takim ujęciu, mowa o trzech podmiotach prawa, mianowicie:

  • agencji tymczasowej, które zajmuje się procesem rekrutacyjnym i poszukiwaniem odpowiedniego pracownika,
  • pracownikiem, który etap rekrutacji przechodzi w agencji pracy tymczasowej, niemniej świadczy pracę dla
  • zatrudniającego, czyli klienta agencji (zatrudniony jest przez agencję w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem określonego pracodawcy),
  • pracodawca, który wynajmuje określonego pracownika.

Pracodawca, który decyduje się na leasing pracowniczy musi wiedzieć, że zasady zatrudniania pracowników tymczasowych nie zostały uregulowane w Kodeksie pracy, ale Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wobec powyższego, pracodawca jest zwolniony z wielu obowiązków, w tym zapewnianiu pensji minimalnej czy też płatnego urlopu. Do jego obowiązków należy jednak dostarczenie zatrudnionym tymczasowo odpowiedniej odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej, jak również przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP.

To Cię powinno też zainteresować: Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Umowy cywilnoprawne

Wbrew wszystkiemu umowy cywilnoprawne cieszą się największą popularnością wśród pracodawców i pracowników sezonowych. I w tym jednak przypadku wszystkich zatrudniających obowiązuje zasada, że umowa cywilnoprawna zawarta z pracownikiem sezonowym nie może posiadać cech charakterystycznych dla umowy o pracę. W związku z powyższym, najczęściej pracodawcy zatrudniają na umowę o dzieło, choć niekiedy właściwą forma powinna być umowa zlecenie. Warto zauważyć, że w przypadku umów cywilnoprawnych istnieje duża rozbieżność w kwestii ewentualnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło pracodawca nie jest zobowiązany przepisami prawa do odprowadzania jakichkolwiek składek. Inaczej zaś w przypadku umowy zlecenie. Wówczas zatrudniający jest zobowiązany odprowadzić ? w odpowiedniej wysokości ? zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne.

Na co zwrócić uwagę? Okiem pracodawcy

Ponieważ ustawodawca nie przewiduje żadnych dodatkowych umów w przypadku pracy sezonowej, każdy pracodawca powinien pamiętać, że podpisanie danej umowy niesie za sobą określone skutki. I tak, zatrudniając na umowę o pracę na czas określony, pracownik może nabyć prawo do urlopu wypoczynkowego. Taki będzie również przysługiwał osobom, które zatrudnione są przez agencje pracy tymczasowej. Ponadto, warto zauważyć, że przepisy prawa pracy ? w zakresie pracowników sezonowych ? również nie wyodrębniają samych pracowników tymczasowych. W takim przypadku ich czas pracy nie jest regulowany w odrębny sposób, czyli pracodawca powinien przyjąć jeden z ogólnie przyjętych systemów czasu pracy. W zależności od podpisanej umowy, warto też pamiętać, że pracownik może być ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku zatrudniający ma obowiązek zgłosić danego pracownika do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy. Brak dostosowania się pracodawcy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa może spowodować, że poniesie on surowe konsekwencje.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Podstawowe zasady przy zatrudnianiu pracowników sezonowych.

Oceń ten wpis
Sezonowe zatrudnianie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Irena
2019-12-03, 12:53
Zawsze pracownicy sezonowi są potrzebni. Wiele ludzi lubi taką pracę gdy chce sobie dorobić. Wszystko jednak zależy od miejsca i firmy.
Stach
2019-05-16, 20:08
Fajne rady w tym artykule. Sezonowa praca według mnie to praca najlepsza dla studentów. Moja znajoma już nie studentka, rok rocznie pracuje sezonowo, ale załatwia to zawsze poprzez agencje pracy.
Gamrot
2019-05-08, 18:45
Wiele ludzi z tego co słyszałem ceni sobie pracę sezonową. Tutaj na prawdę można wiele pod tym względem zyskać. Dobrze tylko sprawdzać takie agencje dokładnie.
Zebra
2019-05-02, 11:41
Możesz zgłosić się na ochotnika przed podróżą lub udaniem się do miejsca docelowego i zgłosić się na ochotnika podczas pobytu. Jeśli zdecydujesz się zrobić to drugie, możesz mieć nawet możliwość przejścia na wyższy poziom. W końcu możesz przejść od wolontariusza do płatnego pracownika.
uridum
2019-04-01, 12:21
Ja pracuję na czas określony ale po okresie roku w firmie powinienem dostać na czas nieokreślony. Nic nie wskazuje by było inaczej i by mi nie przedłużyli. Informacje przydatne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.