Na co może liczyć osoba bezrobotna?

Na co może liczyć osoba bezrobotna?
W maju tego roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Ich podstawowym celem jest poprawa efektywności działania urzędów pracy. Dla bezrobotnych oznacza to, że będą mogli oczekiwać lepszej jakości realizowanych usług. Co więcej, nowe przepisy to również paleta narzędzi wpierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Dotychczas większość osób bezrobotnych, które korzystały z możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy, oceniała ich działalność negatywnie. Choć urzędy dysponują środkami finansowymi i powinny realizować szereg programów z myślą o osobach bezrobotnych, to najczęściej dochodziło do sytuacji, w której osoba pozostająca bez zatrudnienia nie uzyskiwała niezbędnej pomocy. Taki stan rzeczy widać zwłaszcza w statystykach ? analizując poszczególne informacje i dane należy stwierdzić, że w ostatnich latach zamiast ubywać, przybywało osób, które nie mogły znaleźć pracy. Nowe przepisy mają zmieć tę sytuację.

 

Wsparcie osób młodych i 50+

W zakresie wspierania osób młodych i 50+ wprowadzono szereg instrumentów, które mają im pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy i znalezieniu odpłatnego zajęcia. W przypadku osób młodych mowa tu przede wszystkim o matkach, które szukają pracy po przerwie, która związana była z wychowaniem dziecka. Warto też zauważyć, że to właśnie młode osoby mogą skorzystać z takich bonów, jak szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe czy na zasiedlenie. Dodatkowo, osoby do 30. roku życia (które po raz pierwszy podejmują pracę) mogą również skorzystać z możliwości odbycia stażu. Dla pracodawcy zatrudnienie takiej osoby ma być korzystne, gdyż otrzyma on refundację składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z nowymi przepisami na wsparcie mogą również liczyć osoby 50+. W tym przypadku z ich zatrudnienia przede wszystkim zyskają pracodawcy. Te podmioty, które zdecydują się nawiązać współpracę z osobami właśnie 50+ mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia odpowiednio przez okres:

  • 12 miesięcy ? jeżeli zatrudnią bezrobotnego, który ukończył 50 lat,

  • 24 miesięcy ? jeżeli zatrudnią bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Po ustaniu okresu, w którym państwo dofinansowuje wynagrodzenie, przedsiębiorca jest zobowiązany zatrudniać pracownika w dalszym ciągu przez odpowiednio 6 lub 12 miesięcy.

W szczególnie niekorzystanej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby po 50 roku życia. Dojrzali pracownicy są uznawani za osoby doświadczone, jednak z drugiej strony - za mniej wydajnych i osoby bojące się zmian: Dlaczego pracownik 50+ przegrywa na rynku pracy?

 

Co dla osób przedsiębiorczych

Osoby przedsiębiorcze, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, ale nie posiadają środków, mogą skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach. Są one przeznaczone zarówno dla osób pozostających w rejestrze osób bezrobotnych, jak i absolwentów szkół i studentów ostatniego roku studiów. Niezależnie od tego, kto się o nie stara, są one udzielane zawsze na podstawie opisu i kosztorysu działalności gospodarczej, która ma powstać. Warto przy tym dodać, że osoby zainteresowane starać się mogą o 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia a pożyczka może stanowić do 100% kosztów związanych z otwarciem firmy. Trzeba ją jednak spłacić w okresie 7 lat, choć możliwe jest również skorzystanie z karencji w spłacie kapitału. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 12 lat.

To Cię powinno też zainteresować: Szukam pracy! Jak zrobić to skutecznie?

 

Nowe miejsca pracy

Część programu skierowana jest również do osób prowadzących już działalność gospodarczą. Te podmioty, które chcą się dalej rozwijać, mogą starać się o przyznanie pożyczki na otwarcie nowego miejsca pracy. Takie pieniądze, co ważne, pozyskać można na preferencyjnych warunkach. I w tym przypadku pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Musi on jednak pamiętać o tym, aby przedstawić kosztorys, w którym znajdzie się szczegółowe wyliczenie kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy. Taka propozycja dla pracodawców powinna być o tyle kusząca, że pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki. Co więcej, jej wysokość nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, zaś jej oprocentowanie wynosi ? w skali roku ? 0,25 stopy redyskonta weksli, które przyjmowane są przez Narodowy Bank Polski. Zaciągnięte zobowiązanie pracodawca musi spłacić w ciągu 3 lat. 

Oceń ten wpis
Na co może liczyć osoba bezrobotna?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Agnieszka
2019-12-06, 07:04
Najlepiej nie być na bezrobociu. Kto jest zarejestrowany w UP, może liczyć na pomoc UP w znalezieniu pracy. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Ale kiedyś to się skończy i bezrobotny też musi na własną rękę poszukiwać pracy.
gosia201
2019-05-26, 19:40
Jesteś bezrobotny. Na co może liczyć osoba bezrobotna? Warto przeczytać ten artykuł, kto jest bezrobotnym...
Karolina
2019-05-07, 13:43
Niby jest cały pakiet wyliczony co to niby bezrobotny nie ma, a w praktyce nawet może dostać negatywne coś ze względu nie wiem na brak stawienia się w terminie na głupi podpis.
gość
2019-04-09, 14:39
Bezrobotny jak zatrudni się w urzędzie pracy może liczy przede wszystkim na ubezpieczenie zdrowotne. Inne rzeczy są uzależnione od indywidualnej sytuacji danej osoby.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.