Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Kodeks etyczny w pracy

20 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

10 komentarzy
Kodeks etyczny w pracy
Wymagamy, aby nasza wypłata pojawiała się w terminie na koncie. Chcemy, aby pracodawca nas szanował i doceniał trud, jaki wkładamy w rozwój firmy. A jednak, czy zawsze postępujemy zgodnie z niepisanymi zasadami i sami wywiązujemy się ze swoich obowiązków? Czy etyka pracy nie jest nam obca i czy przestrzegamy jej zasad? Pracownicy równie często grają nie fair wobec pracodawców, choć niektóre zachowania w efekcie mogą doprowadzić obie strony przed oblicze Temidy.

Etyka w biznesie i pracy

Rozwój rynku pracy w ostatnich latach robi swoje – ofert jest więcej, poszukujących zarobkowego zajęcia wręcz niekoniecznie, zwłaszcza w zawodach deficytowych. Każdy pracodawca podpisze się pod stwierdzeniem, że dobrego pracownika trudno znaleźć. Powszechnym zjawiskiem są drobne oszustwa zatrudnionych i brak etycznego zachowania pracowników, którzy – czasami – w swojej kreatywności zaskoczyć mogą nawet najdłuższych stażem pracodawców. Co na swoim sumieniu mają najczęściej pracownicy? I po jakie środki mogą sięgnąć oszukiwani?

Kodeks etyczny w pracy to zysk dla firmy i pracownika 

Tak, jak każdy kij ma dwa końce, tak swoje racje mają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Ci drudzy oczekują od zatrudnionych przez siebie osób zaangażowania w pracę, jak również wypełniania obowiązków z należytą precyzją. Firma, aby zarabiać, móc opłacać składki i wypłacać wynagrodzenia w terminie, musi utrzymać się na rynku i przynosić określone dochody. Nie jest to takie oczywiste w przypadku, jeżeli każdy z pracowników w lekceważący sposób będzie odnosił się do swoich obowiązków i jedynie żądał w zamian, nie dając nic z siebie. A lista przewinień pracowników bywa, niestety, bardzo długa.

Zapamiętaj!
Każde nieetyczne zachowanie pracowników wpływa na funkcjonowanie całej firmy, jej wzrost, rozwój, a co za tym idzie, także warunki zatrudnienia, a pośrednio nawet zarobki samych pracowników.

Spóźnienia w pracy to nieetyczne zachowanie pracownika

Niewątpliwie rozliczanie czasu pracy to największy problem, przed którym stoją pracodawcy. To przecież także element etyki pracy, bo przestrzeganie ram czasowych wykonywania obowiązków jest niezbędne, skoro otrzymujemy za to wynagrodzenie. 

Naprzeciw problemowi pracodawców wychodzi innowacyjna technologia, która pozwala na kontrolę dostępu przy jednoczesnym rejestrowaniu czasu pracy. Mowa choćby o biometrii, niemniej jednak takie systemy sprawdzają się jedynie w dużych firmach, które zatrudniają setki pracowników. W przypadku mniejszych koszty mogą znacząco przewyższać oczekiwane zyski. Obecnie popularniejszym rozwiązaniem są systemy i programy komputerowe zliczające godziny spędzone na pracy, do których należy się zalogować zaraz przed jej rozpoczęciem. To pomaga lepiej kontrolować pracowników i wyciągać konsekwencje z zachowań niezgodnych z regulaminem zakładu. 

Szukasz pracy?

Pracownik fizyczny

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 300-6 000 zł / mc
 • Warszawa
Dodana

[dh] Pracownik produkcji Ruda Sląska

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Świętochłowice
Dodana
Dodana

Pracownik techniczny - logistyka produktów magazynowych

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator linii produkcyjnej

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 400-5 600 zł / mc
 • Niepołomice
Dodana

Już kilka lat temu wykazywano, że skłonność do spóźnień wykazują młodsi i mniej doświadczeni pracownicy, choć wciąż większość ogółu deklarowała punktualność.

Spóźnienia w pracy wśród Polaków - diagram

Źródło: http://www.egospodarka.pl/124064,1-3-pracownikow-to-spoznialscy,1,39,1.html

A spóźnienia lub tez wcześniejsze opuszczanie miejsca pracy to najczęstsze grzechy pracowników. I o ile opóźnionego autobusu czy wypadku na drodze nie można przewidzieć i sytuacje takie mogą zostać usprawiedliwione, o tyle nagminne spóźnianie się do pracy jest prawdziwą plagą. Konsekwencje? Pracownicy mogą myśleć, że to tylko kilka minut. Na przestrzeni jednak kilku miesięcy lub całego roku, to całkiem poważna liczba godzin, która mogłaby pozwolić na wypracowanie określonego dochodu. 

Przeglądanie portali społecznościowych w pracy a etyka?

Komputer to urządzenie, przy pomocy którego większość osób wypełnia swoje pracownicze obowiązki. Niestety, nagminne jest korzystanie z dobrodziejstw sieci nie wyłącznie do celów zawodowych. Facebook? Twitter? Instagram? Bycie w kontakcie za znajomymi to nic złego, niemniej odwiedzanie takich stron w czasie pracy i to kilka razy dziennie powoduje, że pracownik traci kontakt z prowadzoną sprawą, odrywa się od zajęć i ostatecznie projekt, który miał zakończyć kilka godzin temu, jest ledwo co rozpoczęty.

Równie dużym problemem i znacznie lepiej widocznym przykładem nieetycznego zachowania w pracy są rozmowy telefoniczne w prywatnych sprawach. Kto z nas przynajmniej raz na jakiś czas nie odbiera komórki? A jednak, w tym przypadku konsekwencje są znacznie poważniejsze, gdyż głośną rozmową możemy rozpraszać współpracowników, z którymi dzielimy pomieszczenie. I ponownie też pojawia się kwestia braku zakończenia określonych prac w terminie.

Co rozprasza nas w pracy? Infografika

Źródło infografiki: http://www.antosiewicz.edu.pl/dystryktory/

Brak profesjonalizmu podczas rekrutacji

Choć trudno zaliczyć jego przejawy do tematu stricte etyki pracy, problem nieprofesjonalnych zachowań kandydatów na pracowników jest powszechny. Właściwie nasilił się w ostatnich latach, wraz z wkroczeniem na rynek młodego pokolenia "Z", ambitnego, świetnie orientującego się w technologiach, szybko zdobywającego i łączącego nowe umiejętności. W dobie internetu oprócz niewątpliwych zalet przemian pokoleniowych obserwuje się też bardziej roszczeniowe podejście do pracodawcy, a co za tym idzie, lekceważenie prostych zasad kultury w rekrutacji.

Jak potwierdzili pracodawcy w raporcie Jakość rekrutacji 2018 sporządzonym przez Aplikuj.pl, nagminnie zdarza się, że kandydaci nie przychodzą na umówioną rozmowę o pracę, nie informując w żaden sposób o zmianie planów. W dodatku często rezygnują z posady zaraz po podpisaniu umowy lub chwilę przed, pomimo wcześniejszej decyzji o przyjęciu pracy.

Drobne nadużycia i te niosące konsekwencje

Większość popełnianych przez pracowników grzechów można podzielić na te mniejsze, które mogą co najwyżej zaowocować upomnieniem otrzymanym od pracodawcy, jak i na takie, które niosą za sobą poważne konsekwencje prawne. Do pierwszej grupy, poza wymienionymi powyżej, zaliczyć można również:

 • plotkarstwo przy kawie,
 • używanie sprzętu służbowego do własnych celów,
 • przedłużanie przerw,
 • pozostawianie po sobie wiecznego bałaganu.

Etyczne postępowanie to jednak zespół norm i zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać. O ile bowiem pracodawca przymknie oko na nasze gadulstwo czy kolejną przerwę śniadaniową, o tyle nie może on lekceważyć sytuacji, które doprowadzić mogą do wypadku przy pracy lub w poważny sposób zakłócą działanie firmy. Mowa o tym, gdy pracownik:

 • używa alkoholu w godzinach pracy,
 • fałszuje dokumenty,
 • wyjawia tajemnice służbowe.

Etyka zawodowa

W przypadku powyższych zajść pracodawca ma możliwość sięgnięcia po szereg środków, które umożliwią mu nie tylko ukaranie niesfornego pracownika, ale również obciążenia go kosztami niewykonanych zadań. W tym przypadku wszystko zależy jednak od zawartej umowy.

Konsekwencje nieetycznych zachowań
W przypadku, gdy strony zdecydowały się na zawarcie umowy o pracę, może ona — zgodnie z art. 52§1 - zostać rozwiązania bez wypowiedzenia, zaś pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za ewentualne straty na drodze sądowej.

Etyka w pracy bez względu na miejsce to przede wszystkim szacunek wobec innych, w tym również poszanowanie ich przekonań, poglądów i godności. Ponadto pojęcie to obejmuje zachowanie poufności danych i tajemnicy służbowej, a także uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, nietolerancję dyskryminacji oraz dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że etyka zawodowa to szerokie pojęcie, dotyczące zarówno pracowników, jak i pracodawcy, a w niektórych profesjach ma bardzo istotne znaczenie. Mowa tu o zawodach zaufania publicznego, w których nieetyczne zachowania grożą nie tyle wypowiedzeniem od pracodawcy, ile nawet odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną. 

Zawody zaufania publicznego - procent zaufania diagram

Źródło: http://blogi.polskatimes.pl/przybyll/tag/zawody-zaufanie-strazacy-dziennikarze/

Niestety nawet w pracach, które nie wiążą się z publiczną odpowiedzialnością, często zdarza się, że zachowania nieetyczne w pracy powodują obniżenie wydajności, a niekiedy nawet odejście najbardziej cennych pracowników. Do takich zachowań zalicza się nierówne traktowanie pracowników, molestowanie seksualne oraz mobbing w miejscu pracy. Problemem często jest także podsłuchiwanie pracowników, które jest naruszeniem tajemnicy komunikowania się. Podsłuch jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik jest o nim poinformowany i wyraża na niego zgodę. Należy pamiętać, że wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego ważne jest, aby stosowali się oni do polityki firmy w zakresie etyki zawodowej.

Etyczne zachowania przedsiębiorców to podstawa działań każdej firmy. W tej kwestii największe znaczenie ma odpowiedzialność, oznaczająca, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, jaki jego firma wywiera wpływ na otoczenie i gotowy do wycofania się z błędnych decyzji, a także wypłacenia odszkodowania za zawinioną szkodę.

Podstawową wartością etyki w biznesie jest również przejrzystość. Wiąże się to z udostępnianiem tych informacji, które mają znaczenie społeczne. Co więcej, wszystkie decyzje muszą być podejmowane oraz wykonywane w sposób wiarygodny, uczciwy i rzetelny. Biznesmeni są też zobowiązani do aktywności w środowisku, w którym prowadzą działalność. Szczególne znaczenie ma aktywność lokalna oraz współdziałanie dla dobra społeczności.

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Iza

Iza

Zgadzam się, że profesjonalizm to podstawa w rekrutacji. Niemniej jednak, także ja muszę pamiętać o etyce i szanować moich pracowników, bo to od ich zaangażowania i pełnienia obowiązków zależy powodzenie całej firmy.
Daria

Daria

Ważne, aby przed podjęciem pracy sprawdzić, czy firma stosuje kodeks etyczny i czy warto tam pracować. W końcu etyka to fundamenty każdej porządnej organizacji!
Magiel

Magiel

Ciekawy artykuł, ale niestety mało mnie to dotyczy jako osoby bezrobotnej. Mam nadzieję, że kiedy znajdę pracę, będę miał szacunek dla pracodawcy i będę wykonywał swoje obowiązki zgodnie z etyką pracy.
Judyta

Judyta

Zgadzam się z artykułem, że spóźnianie się do pracy jest nieetyczne i skutkuje utratą czasu i pieniędzy. Warto, aby każdy pracownik miał świadomość, że jego działania wpływają na całą firmę i powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą powagą.
Najman

Najman

Ale shit
Rozczarowany

Rozczarowany

Tzw psg nie radzi sobie z podstawowymi przepisami jakim jest np bhp. dysryminacja przy pròbach zgłoszenia problemu. Ludzi zwalniają i sami odchodzą bo spòłeczka myśli że jest że jest "the best."
regina

regina

Wszystkie takie zasady muszą zostać właściwie określone i zawierać się w pewnych ramach żeby nie było potem negatywnych skutków w jakiejkolwiek sytuacji.
Jurik

Jurik

Kodeksy etyki – jako źródła praw i obowiązków, które powinny być przestrzegane w zakładzie pracy – stają się coraz popularniejsze w Polsce. Etyczne zachowanie w pracy to zysk dla firmy i pracownika. Z tym się zgadzam całkowicie.
Margareta

Margareta

To jest bardzo ważna sprawa jaka dotyczy pracodawców jak i pracowników. Jeżeli ludzie trzymają się tych zasad i przestrzegają taki kodeks to wtedy jest profesjonalnie.
Bogdan

Bogdan

Jeżeli jest sytuacja jak wspomniane przykłady powyżej to zwolnienie dyscyplinarne i kara są jak najbardziej wskazane. Nie ma się co wtedy dziwić pracodawcy itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.