Twoje wsparcie w rekrutacji

Kodeks etyczny w pracy

Kodeks etyczny w pracy
Wymagamy, aby nasza wypłata pojawiała się w terminie na koncie. Chcemy, aby pracodawca nas szanował i doceniał trud, jaki wkładamy w rozwój firmy. A jednak, czy zawsze postępujemy zgodnie z niepisanymi zasadami i sami wywiązujemy się ze swoich obowiązków? Pracownicy równie często grają nie fair wobec pracodawców, choć niektóre zachowania w efekcie mogą doprowadzić obie strony przed oblicze Temidy.

Etyka w biznesie i pracy

Panujący kryzys robi swoje - ofert pracy jest jak na lekarstwo, poszukujących zarobkowego zajęcia wręcz przeciwnie. Każdy pracodawca podpisze się jednak pod stwierdzeniem, że dobrego pracownika trudno znaleźć. Powszechnym zjawiskiem są drobne oszustwa zatrudnionych, którzy - czasami - w swojej kreatywności zaskoczyć mogą nawet najdłuższych stażem pracodawców. Co na swoim sumieniu mają najczęściej pracownicy? I po jakie środki mogą sięgnąć oszukiwani?

 

Etyczne zachowanie w pracy to zysk dla firmy i pracownika 

Tak, jak każdy kij ma dwa końce, tak swoje racje mają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Ci drudzy oczekują od zatrudnionych przez siebie osób zaangażowania w pracę, jak również wypełniania obowiązków z należytą precyzją. Firma, aby zarabiać, móc opłacać składki i wypłacać wynagrodzenia w terminie, musi utrzymać się na rynku i przynosić określone dochody. Nie jest to takie oczywiste w przypadku, jeżeli każdy z pracowników w lekceważący sposób będzie odnosił się do swoich obowiązków i jedynie żądał w zamian nie dając nic z siebie. A lista przewinień pracowników jest ? wbrew wszystkiemu ? bardzo długa.

Spóźnienia w pracy to nieetyczne zachowania pracownika

Niewątpliwie rozliczanie czasu pracy to największy problem przed, którym stoją pracodawcy. Na przeciw wychodzi innowacyjna technologia, która pozwala na kontrolę dostępu przy jednoczesnym rejestrowaniu czasu pracy. Mowa choćby o biometrii, niemniej jednak takie systemy sprawdzają się jedynie w dużych firmach, które zatrudniają setki pracowników. W przypadku mniejszych, koszty znacząco przewyższać oczekiwane zyski. A spóźnienia lub tez wcześniejsze opuszczanie miejsca pracy to najczęstszych grzech pracowników. I o ile opóźniony autobus czy wypadek na drodze nie można przywidzieć i sytuacje takie mogą zostać usprawiedliwione, o tyle nagminne spóźnianie się do pracy jest prawdziwą plagą. Konsekwencje? Pracownicy mogą myśleć, że to tylko kilka minut. Na przestrzeni jednak kilku miesięcy lub całego roku, to całkiem poważna liczba godzin, która mogłaby pozwolić na wypracowanie określonego dochodu.

To Cię powinno też zainteresować: Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Przeglądanie portali społecznościowych w pracy a etyka?

Komputer to urządzenie, przy pomocy którego większość osób wypełnia swoje pracownicze obowiązki. Niestety, nagminne jest korzystanie z dobrodziejstw sieci nie wyłącznie do celów zawodowych. Facebook? Twitter? Nasza klasa? Bycie w kontakcie za znajomymi to nic złego, niemniej odwiedzanie takich stron kilka razy dziennie powoduje, że pracownik traci kontakt z prowadzoną sprawą, odrywa się od zajęć i ostatecznie projekt, który miał zakończyć kilka godzin temu jest ledwo co rozpoczęty.

Równie dużym problemem i znacznie lepiej widocznym, są rozmowy telefoniczne w prywatnych sprawach. Kto z nas przynajmniej raz na jakiś czas nie odbiera komórki? A jednak, w tym przypadku konsekwencje są znacznie poważniejsze, gdyż głośną rozmową możemy rozpraszać współpracowników, z którymi dzielimy pomieszczenie. I ponownie też pojawia się kwestia braku zakończenia określonych prac w terminie.

Niechęć pracowników do rozwoju

Czasy, gdy rozpoczynając pracę zawodową człowiek wiązał się z jednym zakładem pracy do emerytury, mamy praktycznie za sobą. Współcześnie większość pracowników nastawiona jest na podróże, ewentualną zmianę pracy. Tylko dostosowanie się do rynkowych wymagań przyniesie efekt w postaci dobrej pracy. Podnoszenie zawodowych kwalifikacji jest niezbędne, niemniej któż z nas marzy o tym, aby w weekend udać się na uczelnię lub kurs organizowany na drugim krańcu miasta? Niestety, pracodawcy często skarżą się na lenistwo pracowników w tym właśnie zakresie. I o ile świadomie porzucamy samodoskonalenie się, o tyle lekceważenie szkoleń, które opłaca nasz pracodawca jest nietaktowane i mało poważne. Często też tylko pozornie nie zostaniemy rozliczeni z nabytej wiedzy. Ta bowiem może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie i wówczas też możemy mieć poważne problemy.

Drobne kontra niosące konsekwencje

Większość popełnianych przez pracowników grzechów można podzielić na te mniejsze, które mogą co najwyżej zaowocować upomnieniem otrzymanym od pracodawcy, jak i na takie, które niosą za sobą poważne konsekwencje prawne. Do pierwszej grupy, poza wymienionymi powyżej, zaliczyć można również:

  • plotkarstwo przy kawie,
  • używanie sprzętu służbowego do własnych celów,
  • przedłużanie przerw,
  • pozostawianie po sobie wiecznego bałaganu.

Etyczne postępowanie to jednak zespół norm i zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać. O ile bowiem pracodawca przymknie oko na nasze gadulstwo czy kolejną przerwę śniadaniową, o tyle nie może on lekceważyć sytuacji, które doprowadzić mogą do wypadku przy pracy lub w poważny sposób zakłócą działanie firmy. Mowa o tym, gdy pracownik:

  • używa alkoholu w godzinach pracy,
  • fałszuje dokumenty,
  • wyjawia tajemnice służbowe.

 

Etyka w pracy i biznesie

W przypadku powyższych zajść pracodawca ma możliwość sięgnięcia po szereg środków, które umożliwią mu nie tylko ukaranie niesfornego pracownika, ale również obciążenia go kosztami niewykonanych zadań. W tym przypadku wszystko zależy jednak od zawartej umowy. W przypadku, gdy strony zdecydowały się na zawarcie umowy o pracę, może ona - zgodnie z art 52§1 - zostać rozwiązania bez wypowiedzenia, zaś pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za ewentualne straty na drodze sądowej.

Etyka w pracy to przede wszystkim szacunek wobec innych, w tym również poszanowanie ich przekonań, poglądów i godności. Ponadto pojęcie to obejmuje zachowanie poufności danych i tajemnicy służbowej, a także uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, nietolerancję dyskryminacji oraz dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że etyka zawodowa dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawcy. Przestrzeganie zasad etyki ma bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników i skutecznie motywuje ich do zdobywania coraz lepszych osiągnięć. Od przełożonego w dużej mierze zależy, czy stworzy on warunki pracy, dzięki którym relacje w firmie będą oparte na współpracy, uczciwości i prawości.

Niestety często zdarza się, że zachowania nieetyczne w pracy powodują obniżenie wydajności, a niekiedy nawet odejście najbardziej cennych pracowników. Do takich zachowań zalicza się nierówne traktowanie pracowników, molestowanie seksualne oraz mobbing w miejscu pracy. Problemem często jest także podsłuchiwanie pracowników, które jest naruszeniem tajemnicy komunikowania się. Podsłuch jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik jest o nim poinformowany i wyraża na niego zgodę. Należy pamiętać, że wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego ważne jest, aby stosowali się oni do polityki firmy w zakresie etyki zawodowej.

Etyczne zachowania przedsiębiorców to podstawa działań każdej firmy. W tej kwestii największe znaczenie ma odpowiedzialność, oznaczająca, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, jaki jego firma wywiera wpływ na otoczenie i gotowy do wycofania się z błędnych decyzji, a także wypłacenia odszkodowania za zawinioną szkodę. Podstawową wartością etyki w biznesie jest również przejrzystość. Wiąże się to z udostępnianiem tych informacji, które mają znaczenie społeczne. Co więcej, wszystkie decyzje muszą być podejmowane oraz wykonywane w sposób wiarygodny, uczciwy i rzetelny. Biznesmeni są też zobowiązani do aktywności w środowisku, w którym prowadzą działalność. Szczególne znaczenie ma aktywność lokalna oraz współdziałanie dla dobra społeczności.

Oceń ten wpis
Kodeks etyczny w pracy
Ocena: 4.1, liczba głosów: 12

Opinie

Jurik
2019-05-26, 22:32
Kodeksy etyki – jako źródła praw i obowiązków, które powinny być przestrzegane w zakładzie pracy – stają się coraz popularniejsze w Polsce. Etyczne zachowanie w pracy to zysk dla firmy i pracownika. Z tym się zgadzam całkowicie.
Margareta
2019-05-07, 14:04
To jest bardzo ważna sprawa jaka dotyczy pracodawców jak i pracowników. Jeżeli ludzie trzymają się tych zasad i przestrzegają taki kodeks to wtedy jest profesjonalnie.
Bogdan
2019-04-09, 13:51
Jeżeli jest sytuacja jak wspomniane przykłady powyżej to zwolnienie dyscyplinarne i kara są jak najbardziej wskazane. Nie ma się co wtedy dziwić pracodawcy itp.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.