Działalność gospodarcza

Kiedy należy przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa?

20 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

9 komentarzy
Kiedy należy przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa?
Widmo upadłości przedsiębiorstwa to jeden z najgorszych koszmarów jego założyciela. Dlatego nie warto czekać, aż problemy finansowe osiągną tak wysoki poziom, że jedynym wyjściem będzie likwidacja biznesu. Rozpoczęte odpowiednio wcześnie postępowanie restrukturyzacyjne to nie tylko chwila na złapanie oddechu, ale także okazja do przegrupowania sił i wypłynięcia na nowe wody biznesowe.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • Kiedy przedsiębiorcy decydują się na restrukturyzację? 
 • Kiedy najlepiej zdecydować się na ten krok? 
 • Co można restrukturyzować? 
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw krok po kroku. 
 • Czy restrukturyzacja zawsze spełni oczekiwania przedsiębiorcy? 

Zobacz także artykuł: Moja firma nie zarabia - co dalej?

Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się podjąć restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa?

Głównym powodem do podjęcia takiej decyzji są problemy finansowe przedsiębiorstwa i ryzyko utraty płynności. Celem restrukturyzacji nie są tylko zmiany w sferze kapitałowej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona swoim zakresem także obszar zarządzania firmą oraz zatrudnienia, jak również racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Może także dotyczyć zmian w strategii marketingowej. Wybór optymalnej metody restrukturyzacji przedsiębiorstw powinien być zatem związany z głównym problemem, z jakim boryka się dane przedsiębiorstwo.

Video

Szukasz pracy?

(dś) Pracownik produkcji - praca od zaraz!

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Bieruń
 • 6 020-6 400 zł / mc
Dodana

Sortowanie paczek - Praca od zaraz! - ZMIANY NOCNE

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
 • 28-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

Pracownik działu kadr

MAJET

 • Bielsko-Biała
 • 5 000-6 000 zł / mc
Dodana

**Sortowanie paczek** - TYGODNIÓWKI - Warszawa

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Radzymin
 • 30-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

( PS) Sprzedawca do cukierni

SGP APT Sp. z o.o.

 • Słubice
Dodana

Kiedy jest na to najlepszy czas?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma za zadanie zapobiegać upadłości firm. Z tego względu powinna zostać rozpoczęta wtedy, kiedy firma przynajmniej częściowo jest w stanie wypełniać swoje zobowiązania. Nie jest bowiem możliwe wprowadzenie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które jest już całkowitym bankrutem, a co gorsza zalega również z wypłatami dla pracowników. W tym miejscu warto zauważyć, że restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie to również jedna z metod przeciwdziałania upadłości. Wbrew pozorom nie musi ona zawsze obejmować zwolnień grupowych. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz liczby pracowników można zdecydować się na oddelegowanie części pracowników do wykonywania innych zadań lub rozpocząć proces szkoleń i zmiany charakteru poszczególnych stanowisk. Restrukturyzacja przedsiębiorstw to nie tylko cięcia budżetowe, ale także mądre inwestycje w rozwój firmy. Oczywiście będą one mocno ograniczone oraz uzależnione od zgody wierzycieli. Zasadą jest tu bowiem spłata zobowiązań, a nie zaciąganie nowych. Niemniej podjęcie owocnej współpracy z innym podmiotem można uznać za działanie zmierzające do spłaty istniejących już zobowiązań. Z kolei zakup nowych aut dla zarządu już niekoniecznie.

W jakich obszarach firmy można przeprowadzić restrukturyzację?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to nie tylko sfera finansowa firmy. Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa może obejmować zmiany w sposobie zarządzania firmą, a co za tym idzie także i gospodarowania jej zasobami. Postępowanie restrukturyzacyjne ma za zadanie poprawić efektywność przedsiębiorstwa, dlatego może również obejmować kwestie zatrudnienia oraz działania promocyjno-marketingowe. Nie ma jednego uniwersalnego klucza, według którego wybierane są obszary do restrukturyzacji. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw to domena doradców restrukturyzacyjnych, z których pomocy warto skorzystać, gdy trudno jest zdiagnozować źródło problemów finansowych firmy. Dlaczego? Ponieważ przed przejściem do poszczególnych etapów restrukturyzacji przedsiębiorstwa konieczne jest ustalenie, z czego wynikają problemy. Bez tego trudno będzie opracować optymalny plan działania. Inaczej bowiem będzie wyglądać restrukturyzacja przedsiębiorstw w przypadku niegospodarności organów zarządczych, a inaczej w sytuacji nietrafionej strategii marketingowej. Dlatego tym bardziej warto najpierw zdiagnozować problem, a dopiero później przejść do planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Może bowiem okazać się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Działania restrukturyzacyjne powinny być nakierowane wyłącznie na te obszary, które nie działają prawidłowo. Pozostałym należy pozwolić na kontynuowanie dotychczasowej działalności. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa krok po kroku

Przykład restrukturyzacji przedsiębiorstwa to klasyczne postępowanie układowe. Jego prowadzenie może zostać powierzone doradcy restrukturyzacyjnemu, który zostanie wówczas nadzorcą układu. Należy wyznaczyć dzień układowy oraz sporządzić spis wierzycieli. Jednym z najważniejszych etapów restrukturyzacji przedsiębiorstw jest przygotowanie propozycji układowych. W dużej mierze to od nich zależy powodzenie całego postępowania. Następnie propozycje są poddawane pod głosowanie wierzycieli. Po uzyskaniu wymaganej większości projekt układu jest kierowany do sądu celem zatwierdzenia. Istnieje także przyspieszone postępowanie układowe, które w całości prowadzone jest przed sądem. Następnie rozpoczyna się postępowanie układowe, gdzie głównym celem jest spłata wierzycieli i do tego zmierzają podejmowane czynności. 

Istnieje również postępowanie sanacyjne, które w największym stopniu pozwala na ingerencję w działanie przedsiębiorstwa. Nie jest to obligatoryjny element restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest on dedykowany dla tych firm, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Dochodzi tu do zawieszenia toczących się już postępowań egzekucyjnych. Jest to także szansa na odstąpienie od niekorzystnych umów handlowych oraz redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W toku postępowania sanacyjnego może także dojść do sprzedaży części składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Czy restrukturyzacja zawsze przyniesie oczekiwane rezultaty?

Trudno udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. To czy restrukturyzacja przedsiębiorstw przyniesie oczekiwane rezultaty zależy od skuteczności przyjętego planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, sytuacji na rynku, a także motywacji samego przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia będą też oczywiście oczekiwane cele tego postępowania. Tu należy myśleć bardzo realistycznie i dostosować swoje oczekiwania do dynamiki rynku. Najważniejszym celem jest tutaj ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością. Na tej kanwie warto oprzeć swoje oczekiwania i zintensyfikować wysiłki w kierunku odbudowy pozycji przedsiębiorstwa, odzyskania stałych klientów, dobrego imienia marki, etc. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na ochronie przed egzekucją, wówczas najskuteczniejsze będzie postępowanie sanacyjne. Niemniej warto pamiętać, że wiąże się ono z najdalej idącą ingerencją wierzycieli w bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Podsumowanie:
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest podejmowana zazwyczaj w wyniku problemów finansowych i zagrożenia utraty płynności.
 • Restrukturyzacja może obejmować zmiany w obszarach zarządzania, zatrudnienia, wykorzystywania zasobów, strategii marketingowej i inwestycji.
 • Przed podjęciem działań restrukturyzacyjnych konieczne jest dokładne zdiagnozowanie źródła problemów.
 • Restrukturyzacja może być przeprowadzona w ramach postępowania układowego lub sanacyjnego, zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Czy restrukturyzacja przedsiębiorstw, to zawsze zwolnienia grupowe? 

Jest to bardzo wąskie pojmowanie pojęcia restrukturyzacji przedsiębiorstw. Nie zawsze kluczem do sukcesu w tym postępowaniu będzie zwolnienie części pracowników. Często konieczne jest podjęcie znacznie bardziej złożonych czynności, aniżeli tylko redukcja zatrudnienia.

Czy po restrukturyzacji nie można już ogłosić upadłości? 

Celem restrukturyzacji przedsiębiorstw jest ochrona przed upadłością. Niemniej sam fakt zdecydowania się na ten krok nie oznacza, że upadłość nie może zostać ogłoszona. Jeżeli podjęte czynności okażą się nieskuteczne, a przedsiębiorstwo nadal nie odzyska płynności finansowej, upadłość będzie mogła zostać ogłoszona. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Ula

Ula

Zdecydowanie uważam, że warto skorzystać z pomocy doradców restrukturyzacyjnych, aby dokładnie zdiagnozować problem finansowy firmy. Dzięki temu łatwiej będzie opracować właściwy plan działania i uniknąć błędów.
Olek

Olek

Jestem zdania, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza zwolnienia. Cieszę się, że artykuł nawiązuje do możliwości oddelegowania pracowników na inne stanowiska lub szkoleń, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie.
Marzena

Marzena

Ciekawy artykuł, który pozwala zrozumieć, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na restrukturyzację. Dla osoby bezrobotnej to również ważne, ponieważ utrata pracy z powodu bankructwa firmy może negatywnie wpłynąć na życie.
Teresa

Teresa

Cieszę się, że artykuł porusza tak ważny temat jak restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wydaje mi się, że każda firma powinna wiedzieć, kiedy najlepiej podjąć taką decyzję, aby uniknąć bankructwa.
Pectus

Pectus

Jako pracodawca uważam, że takie artykuły są niezwykle przydatne dla przedsiębiorców. Warto wiedzieć, kiedy podjąć decyzję o restrukturyzacji i na co zwrócić szczególną uwagę. Często jednak wydaje mi się, że nie jest łatwo zdiagnozować problem, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów.
Anna

Anna

Nie wiedziałam, że przedsiębiorstwa decydują się na restrukturyzację głównie ze względu na problemy finansowe i ryzyko utraty płynności. Z jednej strony dobrze, że starają się ratować firmę, ale z drugiej strony to zawsze może oznaczać zwolnienia pracowników i trudniejszą sytuację na rynku pracy.
Jomo

Jomo

Słyszałam o restrukturyzacji w naszej firmie, ale nie rozumiem, co to oznacza i jakie będzie miało skutki dla nas pracowników. Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
gość intern.

gość intern.

Ciekawy artykuł. Widzę, że warto podjąć współpracę z doradcami restrukturyzacyjnymi, jeśli firma boryka się z problemami finansowymi. Zastanawiam się jednak, jakie są skutki restrukturyzacji dla pracowników, czy jest ryzyko zwolnień?
Tomek

Tomek

Jestem w trakcie podyplomówki z tematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw na WSKZ. Co prawda materiały naukowe dostępne na moim koncie są wyczerpujące, ale i tak lubię szukać dodatkowych materiałów. Jak dla mnie bardzo ciekawey artykuł. Jeszcze trochę i mam nadzieję, że będe się tym zajmował na co dzień w pracy zawodowej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.