Dłużej pracujesz, dłużej wypoczywasz

Dłużej pracujesz, dłużej wypoczywasz
Nadejście okresu urlopowego to dla wielu osób czas długo oczekiwanych wakacji. Nie każdy pracownik wie jednak, w jaki sposób obliczyć, ile dni wolnych mu przysługuje. Kto może liczyć na dłuższy okres wolnego? Co wówczas, gdy pracownik osiągnie wyższy staż związany z latami pracy?

Osoby zainteresowane powinny zwrócić uwagę na art. 158 Kodeksu pracy. Mowa w nim o tak zwanym urlopie uzupełniającym. Przysługuje on tym pracownikom, którzy wykorzystali przysługujący im urlop na dany rok kalendarzowy i następnie uzyskali w ciągu tego samego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Mowa tu zatem o rozróżnieniu długości stażu ? krótszy niż 10 lat uprawnia do urlopu w wymiarze 20 dni, zaś dłuższy niż 10 lat do urlopu w wymiarze 26 dni. Inaczej mówiąc, dodatkowy urlop w wysokości 6 dni dotyczy wszystkich pracowników, którzy nabyli do niego prawo wynikające z upływu większej ilości przepracowanych lat. Warto pamiętać, że urlop ten jest przyznawany zawsze bez żadnych uszczupleń i to nawet w takiej sytuacji, gdyby pracownik nabył do niego uprawnienie ostatniego dnia roku kalendarzowego.

 

Szkoła i rola ? to się liczy

Warto pamiętać, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się między innymi fakt ukończenia szkoły. W zależności od jej rodzaju, pracownikowi ? zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy ? przysługuje odpowiednio:

  • nie więcej niż 3 lata ? z tytułu ukończenia szkoły zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,

  • nie więcej niż 5 lat ? z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,

  • 5 lat ? z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych szkół zawodowych),

  • 4 lata ? z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,

  • 6 lat ? z tytułu ukończenia szkoły policealnej,

  • 8 lat ? z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Warto przy tym pamiętać, że poszczególne okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Więcej dni wolnych z tytułu urlopu pracownik nabywa również po zaliczeniu okresu niewykonywania pracy do stażu, od którego bezpośrednio zależy wymiar wakacji. Mowa tu na przykład o prowadzeniu gospodarstwa rolnego czy też pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Na wyższy wymiar urlopu mogą liczyć także pracownicy, którzy zostali zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i przepracowali rok po wydaniu im takiego orzeczenia.

 

Jak udzielać urlopu?

Podmiotem, który zobowiązany jest do udzielenia urlopu jest zawsze ten pracodawca, u którego pracownik uzyskał prawo do urlopu. Wyjątkiem od tej reguły jest na przykład art. 231 Kodeksu pracy. Wskazuje on na możliwość przejścia zakładu pracy na inny podmiot zatrudniający. To właśnie on, z mocy prawa, staje się wówczas stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Prawo pracy nie wskazuje dokładnie, w jaki sposób pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi fakt udzielenia mu urlopu. Trzeba zatem wskazać, że jest to kwestia organizacyjna, która powinna zostać rozstrzygnięta przez zakład pracy, choćby w regulaminie pracy. Jeszcze do niedawna w literaturze przedmiotu panował pogląd, że pracownik może skorzystać z przysługującego mu prawa w dowolnym czasie i ? co ważne ? bez zgody pracodawcy. Pogląd ten został niejako zweryfikowany przez wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 roku (sygn. akt II PK 214/07), w którym stwierdził on, że pracodawca nie musi składać dodatkowych wniosków o urlop, jeżeli w zakładzie pracy został przygotowany plan urlopowy.

 

Kolejny urlop wypoczynkowy

Z punktu widzenia pracownika ważne jest, że w każdym następnym roku kalendarzowym uzyskuje on prawo do tak zwanego urlopu kolejnego. Oznacza to, że jeżeli w dniu 1 stycznia pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy, to właśnie tego dnia uzyskuje uprawnienia urlopowe. Istotna różnica w zestawieniu z pierwszym urlopem jest tu w sposobie jego nabycia. Otóż, taki urlop nabywa się zawsze z góry na poczet zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Nabycie prawa do tego urlopu jest przy tym uwarunkowane tylko tym, że pracownik w dalszym ciągu świadczy pracę na rzecz danego podmiotu zatrudniającego. Wymiar tego urlopu zależy zaś wyłącznie od ogólnego stażu pracownika w okresie przepracowanym w danym roku kalendarzowym.

Oceń ten wpis
Dłużej pracujesz, dłużej wypoczywasz
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

student pracujący
2019-12-04, 07:56
W zależności ile lat się pracuje, to przysługuje odpowiednia ilość urlopu wypoczynkowego. Prawie każdy pracownik to wie.
To w artykule jest ciekawe: "Warto pamiętać, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się między innymi fakt ukończenia szkoły".
Maria Wierzchucka
2019-05-14, 09:32
Mnie to nie dotyczy, bo jako nauczycielka mam urlop jak inni nauczyciele w określonych miesiącach. Interesowało mnie - ile dni urlopu wypoczynkowego przysługują mojemu mężowi, który pracuje 5 lat i jest inżynierem. Dzięki tej stronie wiem.
Aldona Komor
2019-05-09, 13:10
Praca w niepełnym wymiarze godzin nie prowadzi do żadnych ograniczeń w zakresie praw pracowniczych pracowników, w tym do skrócenia czasu trwania rocznego urlopu podstawowego takich pracowników.
Minus1
2019-05-07, 11:27
Liczy się staż i szkoła to dobrze. Szkoda tylko, że 26 dni to tylko maks jaki człowiek może w tym zakresie uzyskać chociaż słyszałem o firmach jakie dają lepsze wronki same od siebie.
Haribo_ph
2019-04-15, 15:15
A jak to jest w innych krajach z dniami wolnymi? Czy gospodarki lepsze od nas skracają liczbę godzin w etacie czy też zwiększają liczbę wolnych dni? Jak jest poza Europą i gdzieś dallej?
Ganda
2019-04-05, 09:12
To by mogło być ciekawsze gdyby te 26 dni dało się powiększać. Pomyśleć, że człowiek miałby więcej wolnego. No ale wiadomo firmy wtedy by nie miały siły do pracy.
Opium
2019-03-30, 14:13
Dobrze wiedzieć takie rzeczy, że jak skończę studia to już mam staż zwiększony a w praktyce dopiero co będę zaczynała pracę. Byleby tylko reszta korzyści była w 1 pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.