Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Renta rodzinna - czym jest i komu przysługuje?

9 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Renta rodzinna - czym jest i komu przysługuje?
Renta rodzinna jest świadczeniem, które wypłacane jest dzieciom po zmarłym rodzicu, wdowom lub wdowcom lub rodzicom. Jej celem jest zapewnienie ochrony finansowej członkowi rodziny, który stracił bliską osobę. Warto wiedzieć, że aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku wraz ze stosowną dokumentacją, a także spełnienie kilku warunków.

W naszym artykule poruszymy kwestie:

 • czym jest i komu przysługuje renta rodzinna;
 • jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę rodzinną;
 • ile wynosi renta rodzinna w 2022 roku;
 • od kiedy i jak jest wypłacana renta rodzinna;
 • czy renta rodzinna może być zawieszona albo pomniejszona.

Zobacz także nasz inny artykuł: Renta rodzinna, szkoleniowa, wypadkowa - co warto o nich wiedzieć?

Czym jest i komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To rodzaj zapomogi dla członka rodziny po śmierci bliskiej osoby. Do jego otrzymania są uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym (biologicznym), dzieciom drugiego z małżonków i dzieciom przysposobionym (adopotowanym):

 • do ukończenia 16 roku życia;
 • do ukończenia szkoły, jeśli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia (kiedy nauka nadal trwa np. do czerwca, a osoba uprawniona ukończyła 25 lat w marcu świadczenie ulega przedłużeniu do ukończenia nauki w szkole wyższej);
 • bez względu na wiek, kiedy dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy czy samodzielnej egzystencji.

Do renty rodzinnej są uprawnione także osoby przyjęte na wychowanie czy utrzymanie do osiągnięcia pełnoletności. To wnuki, rodzeństwo i inne dzieci. 

Renta rodzinna przysługuje wdowie lub wdowcowi kiedy:

 • wdowa w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat lub była niezdolna do pracy;
 • jeśli wychowuje jedno z dzieci, wnuki, rodzeństwo uprawnione do renty po zmarłym mężu do ukończenia 16 lat, lub 18 jeśli kształci się w szkole. Renta przysługuje również, kiedy wdowa wychowuje dziecko niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji;
 • jeśli w dniu śmierci męża wdowa otrzymywała alimenty ustalone na drodze ugody sądowej czy wyroku sądowego.
 • wdowa nie spełnia warunków do renty rodzinnej, ma prawo do otrzymania okresowej renty rodzinnej na rok od dnia śmierci męża, lub nie dłużej niż dwa lata - jedynie na czas uczestnictwa w szkoleniu, którego celem jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej.

Oczywiście przepisy te stosuje się nie tylko dla wdów, ale również dla wdowców. 

Szukasz pracy?

Praca przy cebulkach tulipanów – od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana
Dodana

SPAWACZ MAG

P.P.H.U. "JULIA" MAREK WIERZBA

 • Czechy
 • 14 000-20 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Renta rodzinna przysługuje także rodzicom i ojczymom, macochom i osobom przysposabiającym. Warto wiedzieć, że rentę rodzinną po zmarłym mężu określa się często mianem emerytury po zmarłym mężu.

Video

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną, konieczne jest złożenie wniosku ERR-W, który można pobrać w dowolnym oddziale ZUS. Formularz, należy uzupełnić czytelnie i dołączyć kilka dokumentów:

 • dokument, który potwierdza datę urodzenia i zgonu członka rodziny;
 • dokument, który potwierdzi datę urodzenia osoby, która ubiega się o rentę;
 • jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec, konieczne jest przedstawienie odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie o nauce w szkole, jeśli dziecko skończyło 16 lat;
 • dokument o przyznaniu alimentów lub oświadczenie o pozostawaniu we wspólności majątkowej do dnia śmierci męża lub żony;
 • zaświadczenie od lekarza, jeśli renta ma być przyznana ze względu na stan zdrowia;
 • oświadczenie, które potwierdza brak przychodów z pracy czy działalności pozarolniczej.

Ile wynosi renta rodzinna w 2022 roku?

Wiele osób może zastanawiać się ile wynosi renta rodzinna czy ile wynosi renta po ojcu? Renta rodzinna w 2022 to:

 • 85 procent świadczenia dla jednej osoby uprawnionej, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • 90 procent świadczenia dla dwóch osób uprawnionych, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • 95 procent świadczenia dla trzech lub więcej osób uprawnionych, które przysługiwałoby zmarłemu.

Uwaga! Im więcej osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, tym niższe każde z nich otrzyma.

Kwota świadczenia, która przysługiwałaby zmarłej osobie to kwota emerytury bądź renty, dlatego należy wiedzieć, że wysokość renty rodzinnej 2022 jest uzależniona od tych świadczeń. Warto wiedzieć, że najniższa renta rodzinna w 2022 to: 1338,44 złotych. Świadczenie to jest co roku waloryzowane. Warto wiedzieć, że jeśli kwota wyliczonej renty jest niższa, niż określona najniższa renta, świadczenie to jest podnoszone do tej kwoty.

Video

Od kiedy i jak jest wypłacana renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje od dnia śmierci członka rodziny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o je wypłatę. Renta ta najczęściej wypłacana jest na podany numer konta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może być również wysyłana za pośrednictwem poczty. Szczegółowe zasady wypłat renty socjalnej zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy renta rodzinna może być zawieszona albo pomniejszona?

Okazuje się, że renta rodzinna może zostać zawieszona lub zmniejszona. Osoba uprawniona do jej otrzymania w chwili otrzymywania przychodu z działalności gospodarczej czy zatrudnienia podlega ubezpieczeniom społecznym, przez co ZUS ma prawo zawiesić lub zmniejszyć rentę rodzinną. 

Uwaga! Renta rodzinna ulegnie zawieszeniu, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, a nie przekroczy 130% renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o określoną kwotę maksymalnego zmniejszenia. 

Podsumowanie:
 • Renta rodzinna jest świadczeniem, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla członka rodziny po śmierci bliskiej osoby, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.
 • Aby otrzymać rentę rodzinną, konieczne jest złożenie wniosku ERR-W i dołączenie kilku dokumentów potwierdzających datę urodzenia i zgonu członka rodziny, dane osoby wnioskującej, a także zaświadczenie o nauce w szkole, odpis skróconego aktu małżeństwa, czy oświadczenie potwierdzające brak przychodów z pracy czy działalności pozarolniczej.
 • Renta rodzinna w 2022 roku wynosi 85% świadczenia dla jednej osoby uprawnionej, 90% świadczenia dla dwóch osób uprawnionych oraz 95% świadczenia dla trzech lub więcej osób uprawnionych, ale jej wysokość zależy od wysokości emerytury czy renty, na którą miał prawo osoba zmarła.
 • Renta rodzinna przysługuje od dnia śmierci członka rodziny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jej wypłatę. Wypłata renty może odbywać się na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez ZUS dla członków rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci uprawniona była do otrzymywania emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała warunki do otrzymania tych świadczeń.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, do ukończenia szkoły lub bez względu na wiek, jeśli jest niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Przysługuje także wdowie i wdowcowi, rodzicom, macochom, ojczymom i osobom przysposabiającym, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy złożyć wniosek ERR-W do ZUS. Formularz, należy uzupełnić o kilka dokumentów jak: potwierdzenie daty urodzenia i zgonu członka rodziny, potwierdzenie daty urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie i wiele innych dokumentów jak: odpis skróconego aktu małżeństwa w przypadku wdów, zaświadczenie nauce w przypadku dzieci, które ukończyły 16 lat i wiele innych, w zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o rentę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

lopez7075

lopez7075

Cieszę się, że artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat renty rodzinnej. Jako pracodawca kierujący firmą dbający o dobro swoich pracowników, zawsze staram się informować ich o takich kwestiach, aby mogli korzystać z dostępnych możliwości. Ten artykuł na pewno przyda mi się w przekazywaniu informacji na temat renty rodziny.
Kermit

Kermit

Renta rodzinna to ważny temat, zwłaszcza dla osób, które straciły członka rodziny i potrzebują wsparcia finansowego. Bardzo cenne są również informacje na temat wypłaty czy wysokości renty rodzinnej. Dzięki temu artykułowi jestem o wiele bardziej zorientowany w temacie.
quman

quman

Cieszę się, że w artykule poruszono temat renty rodzinnej. To ważne świadczenie dla wielu osób, a niestety wiele z nich nie wie, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże im w orientacji.
Nina Talik

Nina Talik

Bardzo przydatne informacje na temat renty rodzinnej. Dobrze, że artykuł zawiera szczegóły na temat warunków oraz dokumentów potrzebnych do otrzymania świadczenia. Z pewnością wielu osobom ułatwi to procedurę składania wniosków.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka