Pracownik - prawa i obowiązki

Zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy

27 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze

Zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy
Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie, ale tak naprawę wykonują pracę jakby byli zatrudnieni na umowę o pracę, mogą wystąpić do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy. Jakie należy spełnić warunki? O czym powinien pamiętać powód?

Stosunek pracy tylko w niektórych sytuacjach

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, spełnione muszą być wszystkie poniższe cechy:

 • pracownik musi być podporządkowany kierownictwu pracodawcy,
 • praca musi być wykonywana odpłatnie,
 • pracownik świadczy pracę osobiście,
 • świadczona praca jest powtarzana w cyklach codziennych lub dłuższych,
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to właśnie zatrudniający ponosi konsekwencje za niezawinione błędy swojego podwładnego,
 • praca wykonywana jest w miejscu i czasie, który określony został przez pracodawcę.

Warto też pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną wtedy, gdy zachowane zostają powyżej wymienione warunki. Dodatkowo zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy zatrudnienie na takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. W związku z powyższym, osoby, które świadczą pracę właśnie w ten sposób, ale od pracodawcy otrzymały umowę cywilnoprawną, mają podstawę, aby wystąpić o ustalenie stosunku pracy.

Szukasz pracy?

Recepcjonista/ka. Z doświadczeniem i bez

PI MANAGEMENT SP. Z O.O

 • Kraków
Dodana
Dodana
Dodana

Staż w Dziale Technicznym

Electrical Components International Sp. z o. o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Video

Wniesienie pozwu o ustalenie stosunku pracy

Zleceniobiorca, który uważa, że jego umowa posiada cechy właściwe dla stosunku pracy, ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. Warto przy tym pamiętać, że wniesiony pozew powinien być tak skonstruowany, aby sąd nie musiał wzywać do uzupełnienia braków formalnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, trzeba pamiętać, że pozew musi też spełniać wymogi pisma procesowego. Te wyszczególnione zostały w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z zawartymi tam informacjami, konieczne jest umieszczenie w pozwie takich danych, jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Pozew jest zawsze pismem inicjującym postępowanie przed sądem, czyli pierwszym dokumentem wysłanym do sądu. W takim też przypadku konieczne jest wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzib stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz samego przedmiotu sporu. W kolejnych pismach strony powinny podawać sygnaturę akt sądowych.

Co w pozwie o ustalenie stosunku pracy?

Poza uzasadnieniem, czyli wskazaniem, że jako zleceniobiorca de facto wykonywał pracę na postawie stosunku pracy, powód powinien przede wszystkim wnieść właśnie o ustalenie stosunku pracy. Wskazane jest przedstawienie stanu faktycznego, który podparty zostanie dowodami. Zleceniobiorca może wskazać, że - dla przykładu - codziennie podpisywał listę obecności w zakładzie pracy, zaś wykonywane przez niego zadania były kontrolowane przez przełożonego lub też bezpośrednio przez szefa.

Z punktu widzenia zainteresowanego, który wnosi taki pozew do sądu, ważne jest, że może on domagać się też wyrównania wynagrodzenia, wypłacenia premii (jeżeli przysługuje mu na podstawie zapisów w regulaminie pracy) czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik, który wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy, nie musi też martwić się o konieczność opłaty pozwu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest on zwolniony z konieczności uiszczania opłaty, chyba że sprawa dotyczy roszczenia powyżej 50 tys. złotych.

Podsumowując, pracownik, który świadczy pracę na rzecz pracodawcy, która ma cechy stosunku pracy, powinien zweryfikować umowę, na jakiej jest zatrudniony. Warto dopilnować odpowiedniej umowy polubownie, jednak nie zawsze jest to możliwe.

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy?

Jeśli pracodawca uporczywie nie daje pracownikowi umowy o pracę, mimo że jego praca na cechy stosunku pracy.

Co daje ustalenie stosunku pracy?

Pracownik może zyskać wyrównanie pensji, wypłacenie premii, czy uzyskanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podziel się

4 komentarze

Zeus

Zeus

Czasami trzeba działać i wtedy właściwa forma pozwu ma znaczenie. Dlatego dobrze jest w temacie znaleźć wszystkie niezbędne informacje a nie tylko po łebkach.
Nora

Nora

No i takie są także sytuacje. Z ciekawością przeczytałam na ten temat. Bardzo proszę o aktualizowanie takich porad, gdyż jest to bardzo ciekawe.
Boguś

Boguś

Też zdarzają się takie przypadki, że zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy. Wszystko fajnie jest ujęte w tym artykule.
Mars

Mars

Jak słyszę słowo pozew to brzmi to bardzo poważnie. Warto jest zatem zadbać o to by jak się to zdarzy wiedzieć o można odpowiedzieć, jak się bronić i jak reagować.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka