Urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy

7 lutego 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

9 komentarzy
Wniosek o urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, którego łączy z pracodawcą stosunek pracy. Jego przeznaczeniem jest odpoczynek i regeneracja sił po okresie pracy, dlatego najczęściej pracownicy przeznaczają go na wyjazdy wakacyjne. Chcąc skorzystać ze swojego prawa, niezbędne jest złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy do pracodawcy i uzyskanie jego zgody. Dowiedz się, jak taki dokument sporządzić!

Choć odpoczywać od pracy powinien od czasu do czasu każdy, nie wszystkie rodzaje zatrudnienia wiążą się z nałożonym na pracodawcę obowiązkiem udzielenia urlopu. Określony wymiar dni wolnych nie dotyczy bowiem umów cywilno-prawnych, w których ta kwestia jest ustalana indywidualnie między zlecającym a zleceniobiorcą/wykonawcą.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy stanowi więc jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także tych świadczących pracę na mocy powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Liczba przysługujących dni wolnego jest ściśle określona w Kodeksie pracy. Według obecnego prawa przybiera on wymiar 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy zatrudnionego.

Szczegóły przyznawania pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego omówiono np. w poniższej prezentacji:

Z 20-dniowego prawa do urlopu mogą skorzystać osoby ze stażem pracy poniżej 10 lat stażu pracy, z kolei na 26 dni mogą liczyć te, które mają staż dłuższy niż 10 lat. Wyliczając staż pracy, uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na ich długość czy sposób rozwiązania umowy, a także niektóre okresy nauki w ustalonym wymiarze lub inne okresy (np. służby wojskowej, pracy na roli czy urlopu wychowawczego). 

Przelicznik wykształcenia na lata pracy zależy od stopnia naukowego i rodzaju skończonej szkoły. Najwięcej lat wlicza się w przypadku ukończenia studiów (nawet licencjackich 3-letnich) – mamy wówczas doliczone 8 lat do ogólnego stażu pracy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Pracownik, który planuje skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien złożyć u pracodawcy odpowiedni dokument wnioskujący o udzielenie przysługujących mu dni wolnych. W związku z tym, że jest to dokument formalny, składany do przełożonego, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej formy.

Podanie o urlop powinno zawierać takie elementy jak:

 • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu
 • Dane pracownika
 • Dane pracodawcy
 • Nagłówek: wniosek o urlop wychowawczy
 • Treść informującą o roku, za który udzielony ma zostać urlop, liczbie dni i dacie, w której pracownik chce z niego skorzystać
 • Odręczny podpis pracownika
 • Treść ze zgodą pracodawcy na udzielenie urlopu we wnioskowanym terminie i wymiarze oraz miejsce na jego podpis

Czy Pracodawca może oddalić wniosek o urlop wypoczynkowy? Owszem, nie ma on obowiązku udzielić zgody na każdy wniosek urlopowy, jaki otrzyma, mimo przysługującego pracownikowi prawa do wolnego. Pracodawca może odmówić urlopu w określonych, ważnych okolicznościach, np. gdy inni pracownicy z różnych względów są nieobecni i brak kolejnej osoby może poważnie szkodzić interesowi firmy.

Jak wypełnić wniosek o urlop? To bardzo proste, trzeba wypisać w nim podstawowe dane, jak w innych tego rodzaju dokumentach, określić dokładne terminy od kiedy do kiedy chcemy przebywać na urlopie oraz podpisać podanie.

Szukasz pracy?

Zbrojarz - Betoniarz

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

 • Rokietnica
Dodana

Elektryk, Elektromechanik

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

 • Rokietnica
Dodana

Specjalista ds. Logistyki

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana

Spawacz MAG lub/i WIG

Balticpersonal GmbH

 • Niemcy
 • 10 000-14 000 PLN / mies.
Dodana
Dodana

Poniżej znajdziesz wniosek o urlop wypoczynkowy – wzór.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika
 

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie.
 

...............................................................
podpis osoby upoważnionej

Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Urlop macierzyński w świetle prawa jest postrzegany jako wykonywanie pracy, w związku z czym, urlop wypoczynkowy za ten czas naliczany jest zasadach, tak, jakby pracownik pełnił swoje obowiązki służbowe. Tym samym po powrocie z urlopu macierzyńskiego, pracownik ma możliwość wykorzystania w pełni zarówno zaległego urlopu wypoczynkowego, jak i bieżącego. Co więcej, pracodawca zobowiązany jest udzielić go tuż po urlopie macierzyńskim, jeśli zatrudniony o to wnioskuje. Nie ma możliwości odmówienia, przesunięcia w czasie czy odwołania, tak jak w przypadku standardowego wniosku o urlop wypoczynkowy.

Video

Jak powinien wyglądać taki wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim? Przede wszystkim powinien zawierać wszelkie niezbędne elementy, tj. datę i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracodawcy, dane pracownika i odręczny podpis. W treści należy umieścić informację odnośnie daty zakończenia urlopu macierzyńskiego, a także prośbę o udzielenie dni wolnych z tytułu bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze i wskazanych dniach.

Zobacz, jak prezentuje się wzór wniosku o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Informuję o zakończeniu urlopu macierzyńskiego w dniu …………………………… . Tym samym zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika

 

Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Urlop rodzicielski, podobnie jak macierzyński, traktowany jest jak okres wykonywania pracy. Tym samym, za ten okres urlop wypoczynkowy naliczany jest na zasadach identycznych, jak w przypadku świadczenia przez zatrudnionego pracy. Tak więc rodzic, wracając po kilku tygodniach czy miesiącach sprawowania opieki nad dzieckiem, na mocy urlopu rodzicielskiego nie będzie miał proporcjonalnie zmniejszonego urlopu, lecz ma prawo do skorzystania z niego w pełni.

Jak sporządzić wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim? Konieczne jest zawarcie w nim takich elementów, jak data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy oraz odręczny podpis zatrudnionego. W treści natomiast powinna zostać zawarta informacja o dacie zakończenia urlopu rodzicielskiego, na którym przebywał pracownik, a także prośba o udzielenie dni wolnych z tytułu bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego, ze wskazaniem wnioskowanej liczby dni wolnego oraz daty ich wykorzystania.

Poniżej przestawiamy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Informuję o zakończeniu urlopu rodzicielskiego w dniu …………………………… . Tym samym zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika

 

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek udzielania urlopu wypoczynkowego swoim podwładnym w wymiarze, jaki im przysługuje i w roku kalendarzowym, w którym ci nabyli do niego prawo. Zdarza się jednak, że urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym nie dojdzie do skutku bądź nie zostanie wykorzystany w pełni. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok kalendarzowy, z tą uwagą, iż pracownik powinien go wykorzystać w pełni najpóźniej do 30 września. Jeśli to nie nastąpi, pracodawca popełnia wykroczenie, za które grożą mu konsekwencje prawne.

Video

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy w niczym nie odbiega od wniosku o urlop bieżący pod względem formalnym. W treści dokumentu wpisuje się bowiem rok, z którego dni wolne mają zostać udzielone. Niezbędne jest zawarcie takich elementów jak data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy czy odręczny podpis.

Poniżej  przedstawiamy wzór wniosku o zaległy urlop wypoczynkowy.

 

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika
 

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie.

...............................................................
podpis osoby upoważnionej
 

Podsumowując, urlop wypoczynkowy może zostać udzielony pracownikowi wyłącznie na jego wniosek. Tym samym, niezbędne jest sporządzenie dokumentu, który umożliwi uzyskanie zgody na skorzystanie z przysługujących dni wolnych. Warto wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek o urlop wypoczynkowy – zarówno ten bieżący, jak i zaległy.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

9 komentarzy

Kazimiera

Kazimiera

Każdy wniosek jest bardzo przydatny. Dlatego warto o tym wszystkim pamiętać. W ten sposób wszystko zrealizowane jest jak należy.
monika gozdyra

monika gozdyra

Na tych filmach fajnie to jest przedstawione. Często wolę słuchać czegoś w tle i nie czytać. Dla mnie podzielność uwagi to wielki plus bo mogę robić coś innego a tekst wpada jak słuchając audiobooka.
Lucyna OI

Lucyna OI

Fajnie, że daliście wzór wniosku o urlop wypoczynkowy. Mnie interesuje "Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy" i jest w tym artykule, za co dziękuję. Pozdrawiam redakcję tego portalu.
Artur Polak

Artur Polak

Fajne są na tej stronie pokazane przykłady - wzoru wniosku o urlop wypoczynkowy, wnioski o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim, jak i też wnioski o zaległy urlop wypoczynkowy...
Bujdaw

Bujdaw

Pracownik powinien złożyć elektroniczną prośbę do działu, aby otrzymać zezwolenie na urlop. Taki wniosek to jest norma ale dobrze go wcześniej przygotować.
Date2

Date2

Jak tu zostało przedstawione forma wniosku to schemat jaki każdy bez problemu zna. Opierając się na tym bez problemu taki wniosek się złoży, a w firmach są gotowe szablony.
Walenty

Walenty

Spoko wnioski wszystkie w kupie. Nie trzeba szukać w innych miejscach. Chyba takie rzeczy generalnie się nie zmieniają. Chodzi mi o wnioski na przestrzeni lat?
Jarek

Jarek

U nas takie właśnie wnioski są w systemie i jak co szybko się to wypełnia i drukuje, daje do podpisu przełożonemu i to działa. Tym niemniej samemu można to w domu przygotować na podstawie tych wzorów.
czytelnik

czytelnik

Dobre i czytelne przykłady wniosków, które łatwo można skopiować np. do worda. Poza tym teraz wiem jak to wszystko działa. Żona jest w ciąży więc będzie to przydatne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka