Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, którego łączy z pracodawcą stosunek pracy. Jego przeznaczeniem jest odpoczynek i regeneracja sił po okresie pracy, dlatego najczęściej pracownicy przeznaczają go na wyjazdy wakacyjne. Chcąc skorzystać ze swojego prawa, niezbędne jest złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy do pracodawcy i uzyskanie jego zgody. Dowiedz się, jak taki dokument sporządzić!

Choć odpoczywać od pracy powinien od czasu do czasu każdy, nie wszystkie rodzaje zatrudnienia wiążą się z nałożonym na pracodawcę obowiązkiem udzielenia urlopu. Określony wymiar dni wolnych nie dotyczy bowiem umów cywilno-prawnych, w których ta kwestia jest ustalana indywidualnie między zlecającym a zleceniobiorcą/wykonawcą.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy stanowi więc jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także tych świadczących pracę na mocy powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Liczba przysługujących dni wolnego jest ściśle określona w Kodeksie pracy. Według obecnego prawa przybiera on wymiar 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy zatrudnionego.

Szczegóły przyznawania pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego omówiono np. w poniższej prezentacji:

Z 20-dniowego prawa do urlopu mogą skorzystać osoby ze stażem pracy poniżej 10 lat stażu pracy, z kolei na 26 dni mogą liczyć te, które mają staż dłuższy niż 10 lat. Wyliczając staż pracy, uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na ich długość czy sposób rozwiązania umowy, a także niektóre okresy nauki w ustalonym wymiarze lub inne okresy (np. służby wojskowej, pracy na roli czy urlopu wychowawczego). 

Przelicznik wykształcenia na lata pracy zależy od stopnia naukowego i rodzaju skończonej szkoły. Najwięcej lat wlicza się w przypadku ukończenia studiów (nawet licencjackich 3-letnich) – mamy wówczas doliczone 8 lat do ogólnego stażu pracy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Pracownik, który planuje skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien złożyć u pracodawcy odpowiedni dokument wnioskujący o udzielenie przysługujących mu dni wolnych. W związku z tym, że jest to dokument formalny, składany do przełożonego, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej formy.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Podanie o urlop powinno zawierać takie elementy jak:

  • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu
  • Dane pracownika
  • Dane pracodawcy
  • Nagłówek: wniosek o urlop wychowawczy
  • Treść informującą o roku, za który udzielony ma zostać urlop, liczbie dni i dacie, w której pracownik chce z niego skorzystać
  • Odręczny podpis pracownika
  • Treść ze zgodą pracodawcy na udzielenie urlopu we wnioskowanym terminie i wymiarze oraz miejsce na jego podpis

Czy pracodawca może oddalić wniosek o urlop wypoczynkowy? Owszem, nie ma on obowiązku udzielić zgody na każdy wniosek urlopowy, jaki otrzyma, mimo przysługującego pracownikowi prawa do wolnego. Pracodawca może odmówić urlopu w określonych, ważnych okolicznościach, np. gdy inni pracownicy z różnych względów są nieobecni i brak kolejnej osoby może poważnie szkodzić interesowi firmy.

Jak wypełnić wniosek o urlop? To bardzo proste, trzeba wypisać w nim podstawowe dane, jak w innych tego rodzaju dokumentach, określić dokładne terminy od kiedy do kiedy chcemy przebywać na urlopie oraz podpisać podanie.

Poniżej znajdziesz wniosek o urlop wypoczynkowy – wzór.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika
 

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie.
 

...............................................................
podpis osoby upoważnionej

Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Urlop macierzyński w świetle prawa jest postrzegany jako wykonywanie pracy, w związku z czym, urlop wypoczynkowy za ten czas naliczany jest zasadach, tak, jakby pracownik pełnił swoje obowiązki służbowe. Tym samym po powrocie z urlopu macierzyńskiego, pracownik ma możliwość wykorzystania w pełni zarówno zaległego urlopu wypoczynkowego, jak i bieżącego. Co więcej, pracodawca zobowiązany jest udzielić go tuż po urlopie macierzyńskim, jeśli zatrudniony o to wnioskuje. Nie ma możliwości odmówienia, przesunięcia w czasie czy odwołania, tak jak w przypadku standardowego wniosku o urlop wypoczynkowy.

Jak powinien wyglądać taki wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim? Przede wszystkim powinien zawierać wszelkie niezbędne elementy, tj. datę i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracodawcy, dane pracownika i odręczny podpis. W treści należy umieścić informację odnośnie daty zakończenia urlopu macierzyńskiego, a także prośbę o udzielenie dni wolnych z tytułu bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze i wskazanych dniach.

Zobacz, jak prezentuje się wzór wniosku o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Informuję o zakończeniu urlopu macierzyńskiego w dniu …………………………… . Tym samym zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika

 

Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Urlop rodzicielski, podobnie jak macierzyński, traktowany jest jak okres wykonywania pracy. Tym samym, za ten okres urlop wypoczynkowy naliczany jest na zasadach identycznych, jak w przypadku świadczenia przez zatrudnionego pracy. Tak więc rodzic, wracając po kilku tygodniach czy miesiącach sprawowania opieki nad dzieckiem, na mocy urlopu rodzicielskiego nie będzie miał proporcjonalnie zmniejszonego urlopu, lecz ma prawo do skorzystania z niego w pełni.

Jak sporządzić wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim? Konieczne jest zawarcie w nim takich elementów, jak data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy oraz odręczny podpis zatrudnionego. W treści natomiast powinna zostać zawarta informacja o dacie zakończenia urlopu rodzicielskiego, na którym przebywał pracownik, a także prośba o udzielenie dni wolnych z tytułu bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego, ze wskazaniem wnioskowanej liczby dni wolnego oraz daty ich wykorzystania.

Poniżej przestawiamy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Informuję o zakończeniu urlopu rodzicielskiego w dniu …………………………… . Tym samym zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika

 

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek udzielania urlopu wypoczynkowego swoim podwładnym w wymiarze, jaki im przysługuje i w roku kalendarzowym, w którym ci nabyli do niego prawo. Zdarza się jednak, że urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym nie dojdzie do skutku bądź nie zostanie wykorzystany w pełni. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok kalendarzowy, z tą uwagą, iż pracownik powinien go wykorzystać w pełni najpóźniej do 30 września. Jeśli to nie nastąpi, pracodawca popełnia wykroczenie, za które grożą mu konsekwencje prawne.

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy w niczym nie odbiega od wniosku o urlop bieżący pod względem formalnym. W treści dokumentu wpisuje się bowiem rok, z którego dni wolne mają zostać udzielone. Niezbędne jest zawarcie takich elementów jak data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy czy odręczny podpis.

Poniżej  przedstawiamy wzór wniosku o zaległy urlop wypoczynkowy.

 

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .

 

..............................................................
podpis pracownika
 

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie.

...............................................................
podpis osoby upoważnionej
 

Podsumowując, urlop wypoczynkowy może zostać udzielony pracownikowi wyłącznie na jego wniosek. Tym samym, niezbędne jest sporządzenie dokumentu, który umożliwi uzyskanie zgody na skorzystanie z przysługujących dni wolnych. Warto wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek o urlop wypoczynkowy – zarówno ten bieżący, jak i zaległy.

Oceń ten wpis
Wniosek o urlop wypoczynkowy
Ocena: 3.6, liczba głosów: 15

Opinie

Lucyna OI
2019-12-04, 06:27
Fajnie, że daliście wzór wniosku o urlop wypoczynkowy. Mnie interesuje "Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy" i jest w tym artykule, za co dziękuję. Pozdrawiam redakcję tego portalu.
Artur Polak
2019-05-14, 07:20
Fajne są na tej stronie pokazane przykłady - wzoru wniosku o urlop wypoczynkowy, wnioski o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim, jak i też wnioski o zaległy urlop wypoczynkowy...
Bujdaw
2019-05-09, 12:41
Pracownik powinien złożyć elektroniczną prośbę do działu, aby otrzymać zezwolenie na urlop. Taki wniosek to jest norma ale dobrze go wcześniej przygotować.
Date2
2019-05-07, 11:09
Jak tu zostało przedstawione forma wniosku to schemat jaki każdy bez problemu zna. Opierając się na tym bez problemu taki wniosek się złoży, a w firmach są gotowe szablony.
Walenty
2019-04-15, 13:26
Spoko wnioski wszystkie w kupie. Nie trzeba szukać w innych miejscach. Chyba takie rzeczy generalnie się nie zmieniają. Chodzi mi o wnioski na przestrzeni lat?
Jarek
2019-04-05, 09:41
U nas takie właśnie wnioski są w systemie i jak co szybko się to wypełnia i drukuje, daje do podpisu przełożonemu i to działa. Tym niemniej samemu można to w domu przygotować na podstawie tych wzorów.
czytelnik
2019-03-30, 13:31
Dobre i czytelne przykłady wniosków, które łatwo można skopiować np. do worda. Poza tym teraz wiem jak to wszystko działa. Żona jest w ciąży więc będzie to przydatne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.