Praca dla studenta

Umowa zlecenie - student

23 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

10 komentarzy
Umowa zlecenie - student
Studenci coraz chętniej podejmują zatrudnienie w trakcie trwania nauki. Praca studencka, ze względu na ich dyspozycyjność, rządzi się innymi prawami. W związku z tym, pracodawcy najczęściej decydują się na zatrudnienie ich w oparciu o umowę zlecenie. Co to oznacza w praktyce i czego może spodziewać się student po podpisaniu umowy?

Umowa zlecenie to jeden z głównych typów umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że jej zapisy reguluje nie Kodeks Pracy, ale właśnie Kodeks Cywilny. Z perspektywy pracodawcy, umowa zlecenie wydaje się korzystniejszym rozwiązaniem, jednak już z punktu widzenia pracownika – niekoniecznie. Istnieją jednak sytuacje, w których umowa zlecenie jest najlepszym sposobem na organizację stosunku pracy dla obu stron. Nierzadko należy do nich właśnie zatrudnienie osoby uczącej się.

Podejmowanie pracy przez studentów to coraz popularniejsza forma podreperowania studenckiego budżetu. Pozwala dorobić, połączyć pracę z nauką i zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Także pracodawcy chętnie sięgają po takich pracowników, ze względu na niskie koszty pracy. Najczęściej wybieraną przez obie strony formy umową jest umowa zlecenie. Warto więc wiedzieć z czym wiąże się to dla obu stron.

Zatrudnienie studenta najważniejsze kwestie

Wielu studentów wkracza na rynek pracy nie jako absolwenci, ale jeszcze posiadając status studenta. Dla wielu z nich jest to pierwsza poważna współpraca z pracodawcą, dlatego tak ważne jest poznanie podstawowych form zatrudnienia i wybranie optymalnego rozwiązania. W większych miastach uniwersyteckich, zasoby studentów to siła robocza z którą trzeba się liczyć – doskonale uzupełniają deficyt pracowniczy i godzą się na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rynek pracy daje młodym wiele alternatyw – od możliwości tymczasowego zatrudnienia na okres wakacji i weekendowo w przypadku studentów dziennych, po dłuższą współpracę z dopasowanym grafikiem w czasie wolnym od zajęć na uczelni lub w elastycznym czasie pracy. Nie wolno zapominać o studentach zaocznych, którzy chętnie podejmują stałą pracę od poniedziałku do piątku. Zatrudnienie studenta na umowę o pracę ma wtedy sens, jednak trzeba pamiętać, że jest ona mniej elastyczna i może stać się kłopotliwa dla studentów podczas sesji czy odbywania obowiązkowych praktyk.

Każde płatne zajęcie to dla studentów próba poznania konkretnej branży związanej z kierunkiem nauki lub po prostu sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Dlatego studentów chętnych do pracy nie brakuje, zaś pracodawcy, zwłaszcza z takich sektorów jak usługi, turystyka i rekreacja oraz IT, zacierają ręce.

Umowa zlecenie ze studentem to dla wielu z nich szansa na pozyskanie zaangażowanego i zmotywowanego pracownika na korzystnych warunkach, głównie w sferze udzielania urlopu oraz oszczędności w odprowadzaniu składek.

Video

Szukasz pracy?

Analityk Biznesowy

SMART-HR

  • Warszawa
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Umowa zlecenie – jakie składki są odprowadzane

Większość pracodawców chętnie dopasowuje stanowiska pracy do potrzeb osób uczących się. Jednym z tych sposobów jest umowa zlecenie, która w przypadku studenta wiąże się z brakiem konieczności odprowadzania za niego składek. Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż kwestię kluczową odgrywa tutaj wiek zatrudnionego. Wprawdzie pracownik, który studiuje i nie skończył jeszcze 26. roku życia, jest traktowany jak osoba ucząca się, jednak wraz z ukończeniem 26 lat, niezbędne jest odprowadzanie składek tak, jakby dana osoba wcale nie miała statusu studenta.

Po ukończeniu 26. roku życia, student zatrudniony na umowę zlecenie podlega takim samym prawom jak inni pracownicy, między innymi obowiązkowym ubezpieczeniom: rentowemu, emerytalnemu, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić pracownika do ubezpieczeń tuż po wykreśleniu zatrudnionego z listy studentów, czyli najczęściej od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej oraz od dnia ukończenia 26.roku życia.

Bez składek przeznaczonych do ZUS, koszty utrzymania pracowników znacznie się obniżają, a sam student może liczyć na korzystniejsze wynagrodzenie – zwłaszcza jeśli wymiar czasu pracy na umowę zlecenie to przykładowo kilkanaście godzin tygodniowo. Trzeba pamiętać, że umowa zlecenie podlega regulacjom o płacy minimalnej. Według rozporządzenia Rady Ministrów zleceniobiorca-student za każdą godzinę pracy powinien otrzymać co najmniej 22,80 zł brutto do 30 czerwca 2023, a 23,50 zł od 1 lipca 2023. Brak oskładkowania pracy studenta podwyższa zarobki netto, gdyż z jego płacy odprowadza się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W pozostałych przypadkach studenci mogą liczyć nie tylko na duże zainteresowanie pracodawców, ale i na idące za umową cywilnoprawną korzyści materialne, które można łatwo obliczyć za pomocą kalkulatora kosztów umowy zlecenie. Stosunkowo wyższe wynagrodzenie netto przy zatrudnieniu na umowę zlecenie miewa jednak swoje minusy, z których każdy student podejmujący pracę powinien zdawać sobie sprawę.
 

Video

Umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem

Sama umowa zlecenie w swojej istocie przewiduje, że zatrudniony powinien sumiennie wykonywać swoje obowiązki, nawet bez stałego nadzoru bezpośredniego przełożonego. Z definicji wynika również, że zleceniobiorca posiada większą decyzyjność w sposobie organizacji własnej pracy niż etatowy pracownik.

Może także swobodniej określać ramy czasowe dziennego wykonywania obowiązków. Z drugiej strony, umowa zlecenie dla studenta wiąże się z brakiem prawa do urlopu wypoczynkowego i wspomnianego ubezpieczenia chorobowego. Umowa zlecenie to także brak ochrony przed nagłym wypowiedzeniem – wykonywanie zlecenia może przerwać w każdej chwili zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca, co w konkretnych sytuacjach może przyjmować korzystny obrót, a w innych negatywny.

 Student decydujący się na daną posadę powinien zdawać sobie sprawę z tego, co odróżnia umowę zlecenie od innych rodzajów umów. Umowa zlecenie może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna, a ze względu na to, że nie ma wymaganej formy pisemnej umowy, warto postarać się o stworzenie jej z pracodawcą. Umowa zlecenie to również brak ścisłego podporządkowania i konieczności wykonywania pracy w określonych godzinach.

Kobieta studentka  w pracy

W praktyce jednak umowa zlecenie w kwestiach wykonywania obowiązków przez studenta wygląda niemalże identycznie jak w przypadku umowy o pracę. Właśnie dlatego, wiele osób aktywnych zawodowo, nie jest zwolennikami umów cywilnoprawnych.

Kto nie jest uznawany za studenta?

Zatrudnienie studenta na umowie w większości przypadków łączy się tylko z odprowadzaniem z tej umowy zaliczek na podatek dochodowy. Nie jest to umowa oskładkowana i pracodawca nie musi odprowadzać z niej składek na ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne. Ta ulga znika jednak w dwóch bardzo konkretnych przypadkach. Gdy osoba traci status studenta lub gdy ukończyła 26 rok życia, wtedy jej umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Może nastąpić to w przypadku skreślenia z listy studentów danej uczelni lub w momencie złożenia i obrony egzaminu dyplomowego.

Zatrudnienie studenta na minimalne wynagrodzenie — minimalna stawka godzinowa

Umowy zlecenie podpisywane ze studentami są korzystne od strony tzw. kosztów pracy. Często też podejmujący je studenci, zbierający swoje pierwsze zawodowe doświadczenia nie mogą dyktować warunków płacowych. Nie oznacza to jednak dowolności dla pracodawców. Umowy te podlegają regulacjom płacy minimalnej. I zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów stawka godzinowa nie może wynosić mniej niż 22,80 zł brutto do 30 czerwca 2023, a 23,50 zł od 1 lipca 2023.

Praca studencka - zasady

Jakie prawa ma student zatrudniony na umowę zlecenie?

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, warto pamiętać, iż przy umowie zlecenie mamy prawo do minimalnej stawki godzinowej. To jednak niejedyne prawo jakie nam przysługuje. Ponieważ jest to forma umowy cywilnej, której forma polega na wykonaniu określonej czynności (zlecenia) w określonym czasie i za określone wynagrodzenie. Nie mamy więc obowiązku przychodzenia do racy w regularnych godzinach i spędzania w niej codziennie 8 godzin. Zadanie stanowiące przedmiot umowy zlecenie można realizować z dowolnego miejsca. A jeśli wymaga to przebywania w siedzibie firmy, pracodawca musi zapewnić na dowolność godzinową w tej kwestii.

Kiedy umowę zlecenie ze studentem należy oskładkować?

Składki przy umowie zlecenie ze studentem są obowiązkowe po ukończeniu przez niego 26 roku życia lub po obronie pracy dyplomowej. Tzw. „ozusowanie” obejmuje następujące składki:

  • rentową,
  • emerytalną,
  • wypadkową,
  • zdrowotną.

Ostatnia składka, chorobowa, przy umowie zlecenie jest dobrowolna i o jej odprowadzaniu lub nie,  może samodzielnie zdecydować pracownik.

 

Standardowe opodatkowanie umowy zlecenia studenta lub ucznia do 26 roku życia

Umowa zlecenie osoby poniżej 26 roku życia posiadającej status ucznia lub studenta jest opodatkowana tylko podatkiem dochodowym PIT. Odpowiednią zaliczkę na ten podatek pobiera pracodawca i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego. Stawka wynosi tutaj 17% i obliczana jest od przychodu, po odjęciu kosztów uzyskania (20% lub 50%) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zostały pobrane. Jeśli natomiast kwota umowy nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowaną 17% składkę podatku dochodowego bez żadnych odliczeń. Na koniec roku warto też pamiętać i sprawdzić by nasz pracodawca przygotował nam i wystawił odpowiednie zeznanie PIT dotyczące naszych dochodów z umowy zlecenie za dany rok podatkowy.

Sprawdź koniecznie jak napisać wzór CV dla studenta? oraz cv dla studenta jak napisać przykłady cv dla studentów

Często się mówi, że umowa zlecenie razem z umową o dzieło to tak zwane “umowy śmieciowe”. Trzeba jednak zauważyć, że jest to perspektywa osób poszukujących stałego zatrudnienia. W przypadku studentów, umowy zlecenie mogą stanowić optymalne rozwiązanie. Umowa zlecenie jest elastyczna – tak samo jak student, wystarczy jedynie wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić sobie jak najkorzystniejsze warunki zatrudnienia i określić swoje oczekiwania względem pracodawcy.

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy umowa zlecenie jest „nieoskładkowana” ZUS

Składek na ZUS nie pobiera się od umów zlecenie ze studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia

Kiedy traci się status studenta

Status studenta traci się po skreśleniu z listy studentów lub po obronie pracy dyplomowej.

Jaki podatek zapłacę od umowy zlecenie

Od umowy zlecenie pobiera się podatek dochodowy w wysokości 17%, zaliczki potrąca pracodawca i odprowadza na rachunek Urzędu Skarbowego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Andżelika

Andżelika

Jako pracodawca szukający atrakcyjnych kandydatów na stanowiska pracy, polecam zatrudnienie studentów na umowę zlecenie. Są to ludzie młodzi, pełni energii i gotowi do pracy. Poza tym, zaoszczędzenie na składkach to niezła korzyść dla firmy. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenie ma swoje wady. Dlatego ważne jest, aby przed podpisaniem umowy, wybrać jej najlepszy rodzaj.
Patryk

Patryk

Jako bezrobotny, zainteresował mnie ten artykuł, jako że jest to jedna z możliwości znalezienia pracy. Ciekawe jest to, że studenci mogą pracować na umowę zlecenie i dzięki temu pomóc swojemu budżetowi. Choć brak urlopu wypoczynkowego i ubezpieczenia chorobowego wydaje mi się ryzykowne.
pr. naucz i pr.fiz

pr. naucz i pr.fiz

Jako osoba poszukująca pracy zależy mi na zdobyciu pierwszych doświadczeń i nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. Zatrudnienie na umowę zlecenie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, ale nie wiedziałem, że po ukończeniu 26 lat trzeba dodatkowo odprowadzać składki. Dobrze, że o tym artykule przeczytałem.
Darka

Darka

Jako pracownik z kilkuletnim doświadczeniem, uważam, że zatrudnienie studentów to świetne rozwiązanie dla pracodawców. Studenci są ambitni i zmotywowani do pracy, a pracodawcy mogą liczyć na niższe koszty. Jednak warto znać różne rodzaje umów i wybrać optimalne rozwiązanie dla obu stron.
Cecylia

Cecylia

Każdy musi od czegoś zacząć. Umowy zlecenie nie są wcale takie złe jak szerzej na to spojrzeć.
ania

ania

Powszechna praktyka gdy się studiuje i pracuje na umowie zlecenie. Mogłoby być jednak lepiej dla firmy i studenta. Mniejsze koszty i większe zarobki.
Edi

Edi

Bywa także tak, że studenci zgadzają się na opcje oferowane przez uniwersytet, ale ostatnio wielu studentów wybiera miejsca do nabywania umiejętności, ponieważ istnieje szansa na zdobycie takiego doświadczenia, które spełnia osobiste potrzeby.
studencik PO

studencik PO

Coraz więcej studentów pragnie w trakcie studiów pracować. Raczej z tym faktem nie mają problemów. zazwyczaj pracodawca zatrudnia ich na umowie zlecenie. Mi się w pewnym stopniu udało, bo mama taką pracę, że do zakładu pracy przychodzę raz za kiedy. Pracę wykonuję zdalnie w domu. Pracodawca doskonale wie, co robię, co zrobiłem. Z kolei mój kolega, w tym samym zakładzie co ja dostał pracę, ale z nim pracodawca podpisał umowę o dzieło.
stud.Arek

stud.Arek

Student przyjmie pracę na umowie zlecenie. Pragnie mieć pieniądze. Może to być umowa śmieciowa, jak umowa o pracę, ale ma pieniądze.
Halina

Halina

Znane również jako umowy dorywcze, umowy zerowe określają, że pracownik pracuje tylko wtedy, gdy wymaga tego ich pracodawca. To także dotyczy ludzi studiujących.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.