Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa zlecenie - student

Umowa zlecenie - student
Studenci coraz chętniej podejmują zatrudnienie w trakcie trwania nauki. Praca studencka, ze względu na ich dyspozycyjność, rządzi się innymi prawami. W związku z tym, pracodawcy najczęściej decydują się na zatrudnienie ich w oparciu o umowę zlecenie. Co to oznacza w praktyce i czego może spodziewać się student po podpisaniu umowy?

Umowa zlecenie to jeden z głównych typów umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że jej zapisy reguluje nie Kodeks Pracy, ale właśnie Kodeks Cywilny. Z perspektywy pracodawcy, umowa zlecenie wydaje się korzystniejszym rozwiązaniem, jednak już z punktu widzenia pracownika – niekoniecznie. Istnieją jednak sytuacje, w których umowa zlecenie jest najlepszym sposobem na organizację stosunku pracy dla obu stron. Nierzadko należy do nich właśnie zatrudnienie osoby uczącej się.
 

Zatrudnienie studenta
 

Wielu studentów wkracza na rynek pracy nie jako absolwenci, ale jeszcze posiadając status studenta. Dla wielu z nich jest to pierwsza poważna współpraca z pracodawcą, dlatego tak ważne jest poznanie podstawowych form zatrudnienia i wybranie optymalnego rozwiązania. W większych miastach uniwersyteckich, zasoby studentów to siła robocza z którą trzeba się liczyć – doskonale uzupełniają deficyt pracowniczy i godzą się na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rynek pracy daje młodym wiele alternatyw – od możliwości tymczasowego zatrudnienia na okres wakacji i weekendowo w przypadku studentów dziennych, po dłuższą współpracę z dopasowanym grafikiem w czasie wolnym od zajęć na uczelni lub w elastycznym czasie pracy. Nie wolno zapominać o studentach zaocznych, którzy chętnie podejmują stałą pracę od poniedziałku do piątku. Zatrudnienie studenta na umowę o pracę ma wtedy sens, jednak trzeba pamiętać, że jest ona mniej elastyczna i może stać się kłopotliwa dla studentów podczas sesji czy odbywania obowiązkowych praktyk.

Każde płatne zajęcie to dla studentów próba poznania konkretnej branży związanej z kierunkiem nauki lub po prostu sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Dlatego studentów chętnych do pracy nie brakuje, zaś pracodawcy, zwłaszcza z takich sektorów jak usługi, turystyka i rekreacja oraz IT, zacierają ręce. Umowa zlecenie ze studentem to dla wielu z nich szansa na pozyskanie zaangażowanego i zmotywowanego pracownika na korzystnych warunkach, głównie w sferze udzielania urlopu oraz oszczędności w odprowadzaniu składek.
 

Umowa zlecenie – składki
 

Większość pracodawców chętnie dopasowuje stanowiska pracy do potrzeb osób uczących się. Jednym z tych sposobów jest umowa zlecenie, która w przypadku studenta wiąże się z brakiem konieczności odprowadzania za niego składek. Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż kwestię kluczową odgrywa tutaj wiek zatrudnionego. Wprawdzie pracownik, który studiuje i nie skończył jeszcze 26. roku życia, jest traktowany jak osoba ucząca się, jednak wraz z ukończeniem 26 lat, niezbędne jest odprowadzanie składek tak, jakby dana osoba wcale nie miała statusu studenta.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Po ukończeniu 26. roku życia, student zatrudniony na umowę zlecenie podlega takim samym prawom jak inni pracownicy, między innymi obowiązkowym ubezpieczeniom: rentowemu, emerytalnemu, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić pracownika do ubezpieczeń tuż po wykreśleniu zatrudnionego z listy studentów, czyli najczęściej od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej oraz od dnia ukończenia 26.roku życia.

Bez składek przeznaczonych do ZUS, koszty utrzymania pracowników znacznie się obniżają, a sam student może liczyć na korzystniejsze wynagrodzenie – zwłaszcza jeśli wymiar czasu pracy na umowę zlecenie to przykładowo kilkanaście godzin tygodniowo. Trzeba pamiętać, że umowa zlecenie podlega regulacjom o płacy minimalnej. Według rozporządzenia Rady Ministrów, zleceniobiorca-student za każdą godzinę pracy powinien otrzymać co najmniej 13.7 zł brutto. Brak oskładkowania pracy studenta podwyższa zarobki netto, gdyż z jego płacy odprowadza się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W pozostałych przypadkach studenci mogą liczyć nie tylko na duże zainteresowanie pracodawców, ale i na idące za umową cywilnoprawną korzyści materialne, które można łatwo obliczyć za pomocą kalkulatora kosztów umowy zlecenie. Stosunkowo wyższe wynagrodzenie netto przy zatrudnieniu na umowę zlecenie miewa jednak swoje minusy, z których każdy student podejmujący pracę powinien zdawać sobie sprawę.
 

Umowa zlecenie dla studenta
 

Sama umowa zlecenie w swojej istocie przewiduje, że zatrudniony powinien sumiennie wykonywać swoje obowiązki, nawet bez stałego nadzoru bezpośredniego przełożonego. Z definicji wynika również, że zleceniobiorca posiada większą decyzyjność w sposobie organizacji własnej pracy niż etatowy pracownik. Może także swobodniej określać ramy czasowe dziennego wykonywania obowiązków. Z drugiej strony, umowa zlecenie dla studenta wiąże się z brakiem prawa do urlopu wypoczynkowego i wspomnianego ubezpieczenia chorobowego. Umowa zlecenie to także brak ochrony przed nagłym wypowiedzeniem – wykonywanie zlecenia może przerwać w każdej chwili zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca, co w konkretnych sytuacjach może przyjmować korzystny obrót, a w innych negatywny.

 Student decydujący się na daną posadę powinien zdawać sobie sprawę z tego, co odróżnia umowę zlecenie od innych rodzajów umów. Umowa zlecenie może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna, a ze względu na to, że nie ma wymaganej formy pisemnej umowy, warto postarać się o stworzenie jej z pracodawcą. Umowa zlecenie to również brak ścisłego podporządkowania i konieczności wykonywania pracy w określonych godzinach. W praktyce jednak umowa zlecenie w kwestiach wykonywania obowiązków przez studenta wygląda niemalże identycznie jak w przypadku umowy o pracę. Właśnie dlatego, wiele osób aktywnych zawodowo, nie jest zwolennikami umów cywilnoprawnych.

Często się mówi, że umowa zlecenie razem z umową o dzieło to tak zwane “umowy śmieciowe”. Trzeba jednak zauważyć, że jest to perspektywa osób poszukujących stałego zatrudnienia. W przypadku studentów, umowy zlecenie mogą stanowić optymalne rozwiązanie. Umowa zlecenie jest elastyczna – tak samo jak student, wystarczy jedynie wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić sobie jak najkorzystniejsze warunki zatrudnienia i określić swoje oczekiwania względem pracodawcy.

Oceń ten wpis
Umowa zlecenie - student
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Edi
2019-12-15, 15:52
Bywa także tak, że studenci zgadzają się na opcje oferowane przez uniwersytet, ale ostatnio wielu studentów wybiera miejsca do nabywania umiejętności, ponieważ istnieje szansa na zdobycie takiego doświadczenia, które spełnia osobiste potrzeby.
studencik PO
2019-12-05, 05:26
Coraz więcej studentów pragnie w trakcie studiów pracować. Raczej z tym faktem nie mają problemów. zazwyczaj pracodawca zatrudnia ich na umowie zlecenie. Mi się w pewnym stopniu udało, bo mama taką pracę, że do zakładu pracy przychodzę raz za kiedy. Pracę wykonuję zdalnie w domu. Pracodawca doskonale wie, co robię, co zrobiłem. Z kolei mój kolega, w tym samym zakładzie co ja dostał pracę, ale z nim pracodawca podpisał umowę o dzieło.
stud.Arek
2019-05-29, 08:42
Student przyjmie pracę na umowie zlecenie. Pragnie mieć pieniądze. Może to być umowa śmieciowa, jak umowa o pracę, ale ma pieniądze.
Halina
2019-05-07, 14:56
Znane również jako umowy dorywcze, umowy zerowe określają, że pracownik pracuje tylko wtedy, gdy wymaga tego ich pracodawca. To także dotyczy ludzi studiujących.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.