!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

W niedziele i święta do pracy

10 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

5 komentarzy

W niedziele i święta do pracy
Zarówno niedziela, jak i dni uznawane powszechnie za święta, są ? co do zasady ? dniami wolnymi od pracy. Świadczenie pracy w takie dni jest możliwe tylko niekiedy, w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Dodatkowo pracownikowi, który w zakładzie pracy musi pojawić się w niedziele lub święta, przysługuje rekompensata lub stosowny dodatek do wynagrodzenia. Co warto wiedzieć o pracy w takie właśnie dni?

Aktualne przepisy zabraniają pracodawcy zobowiązywać pracowników do pracy w niedziele lub też dni ustawowo wolne od pracy, w tym święta. Warto przy tym podkreślić, że istotny jest sam czas ? za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę świadczoną między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu. Ustawodawca pozwala przy tym pracodawcom w inny sposób określać powyżej wskazane godziny graniczne, choć wymogiem jest zachowanie wymiaru 24 godzin. W takim wypadku odpowiednie zapisy powinny pojawić się w przepisach wewnętrznych firmy i wskazywać, że ? dla przykładu ? za pracę w niedzielę i święto będzie uważać się pracę pomiędzy godziną 8:00 w tym dniu a godziną 8:00 dnia następnego. To znaczące ułatwienie, które jest ważne głównie z uwagi na organizację godzin pracy w zakładzie.

 

W święto, czyli kiedy i gdzie?

W Kodeksie pracy ustawodawca wskazuje, że zakaz pracy obowiązuje w placówkach handlowych. Warto zauważyć, że problemem jest sformułowanie ?placówka handlowa?, gdyż zarówno w Kodeksie pracy, jak i innych aktach prawnych nie znajduje się definicja tego pojęcia. Zgodnie z interpretacjami instytucji kontrolnych z zakresu placówek handlowych można wyłączyć jedynie apteki oraz stacje benzynowe. Od dnia 26 października 2007 roku praca w placówkach handlowych jest bezwzględnie zabroniona i to również wówczas, gdy święto przypada w niedzielę. Ustawodawca, w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy wskazuje przy tym dokładnie, jakie święta są dniami wolnymi od pracy:

 • 1 stycznia ? Nowy Rok,
 • 6 stycznia ? Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja ? Święto Państwowe,
 • 3 maja ? Święto Państwowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia ? Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada ? Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada ? narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia ? pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia ? drugi dzień Bożego Narodzenia.

Istotną kwestią ? z punktu widzenia pracodawcy ? jest fakt, iż zakazem pracy w placówkach handlowych są objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Zakaz ten nie dotyczy zaś samych właścicieli, jak i wszystkich zatrudnionych, którzy pracę świadczą na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Wyjątki od zakazu

Ustawodawca wprowadzając zakaz pracy w niedziele i święta wskazał jednocześnie, że ?praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności?. W przypisach jednak jednocześnie brak uściślenia pojęcia ?pracy użytecznej społecznie?, to zaś sprawia, że może być ono rozmaicie interpretowane. Z drugiej strony, warto zauważyć, że praca w niedzielę i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarowych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Co w zamian?

Pracownikowi, który świadczy pracę w niedzielę lub święta należy się stosowna rekompensata. W takim przypadku umowa o innym, pełnym dniu wolnym od pracy. Z punktu widzenia pracownika istotny jest fakt, iż dzień wolny przysługuje mu niezależnie od tego, ile godzin przepracował w dzień ustawowo wolny.

Zgodnie z Kodeksem pracy dzień wolny w zamian za pracę w inny dzień wolny od pracy powinien zostać udzielony w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli. W innym przypadku pracownikowi należy udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli zaś pracodawca nie ma możliwości zapewnienia zatrudnionemu dnia wolnego, to powinien on otrzymać wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w niedzielę wraz z dodatkiem, który to wynosi 100%.

To może Cię również zainteresować

Praca w święta i niedziele - ABC

Podziel się

5 komentarzy

Jadwiga

Jadwiga

Pracuje w sklepie monopolowym i nie tym co ma zwierzaka w logo ani tego od kart i musze przychodzic do pracy w kazde święta. Mam umowę o pracę czy to legalne.
Fozik

Fozik

Czasami tak trzeba gdy na przykład firma posiada zakłady w innym kraju.
Jacek

Jacek

Organizacja pracy w danej firmie wymaga pewnych rzeczy ale przede wszystkim prawnie pracownicy muszą się zgodzić i określone to jest względem przepisów i ustaleń.
f-ma wloska

f-ma wloska

W niedziele i święta do pracy muszą iść niektórzy pracownicy np. lekarze, policjanci, celnicy, strażacy.... Jest taki wykaz. Ja w pracy byłam 3 Maja , bo pracuję w firmie włoskiej i u nich w tym dniu święta nie ma. Ten dzień możemy wybrać w innym dniu, bo nam za to nie płacą.
Vandal

Vandal

To musi zostać dużo wcześniej ogłoszone i przede wszystkim wymagać musi zgody pracowników. Prawo przecież chroni pracę w dni wolne. Trzeba to na jakichś zasadach sprawdzać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.