Rozmowa kwalifikacyjna

Czego NIE robić na rozmowie rekrutacyjnej jako pracodawca

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

7 komentarzy
Czego NIE robić na rozmowie rekrutacyjnej jako pracodawca
Rekrutację można zlecić profesjonalnej agencji pracy, można również pokusić się o zorganizowanie naboru na własną rękę. Jak przygotować się do rozmowy o pracę, unikać błędów i zadbać o pozytywne wrażenie.

Rozmowa kwalifikacyna - formalne spotkanie

Rozmowa kwalifikacyjna to zazwyczaj drugi etap rekrutacji. To spotkanie potencjalnego pracownika z zatrudniającym, który został zainteresowany odpowiednio wcześniej przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi. A jednak, jako pracodawca powinieneś być świadomym faktu, że Kodeks pracy, jak i Kodeks cywilny dokładnie wskazują, z jakiej puli możesz zadawać pytania. Innymi słowy mówiąc, nie każde zagadnienie może na rozmowie o pracę zostać poruszone. W przeciwnym razie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a aplikujący może zażądać od Ciebie zadośćuczynienia.

Co mówią w tej sprawie przepisy?

Tobie, jako pracodawcy, najłatwiej trzymać się przepisów. Ustawodawca w art. 22 Kodeksu pracy wskazał, że: Pracodawca ma prawa żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter formalny, zaś jej głównym celem jest poznanie doświadczenia zawodowego osoby zainteresowanej pracą. Wszystkie pytania powinny zatem odnosić się bezpośrednio do stanowiska, na jakie aplikuje dany kandydat. Jako pracodawca możesz pytać o zdolności kandydata, jego dotychczasową ścieżkę zawodową. Możesz również zastosować mniej oficjalne pytania, które rozluźnią formalny charakter rozmowy i pozwolą Tobie na poznanie charakteru kandydata. Takie pytania związane są zazwyczaj z hobby lub zainteresowaniami. Warto zapytać zwłaszcza wówczas, gdy sam aplikujący umieścił takie informacje w przesłanych do firmy dokumentach.

Zielone światło, czyli o co wolno pytać?

Teoria to jedno, praktyka zaś drugie. Z doświadczenia większość pracodawców wie, że informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie zawsze pokrywają się z tym, co rzeczywiście kandydat potrafi. Ponieważ rozmowa kwalifikacyjna ma być chwilą na zaprezentowanie umiejętności, pracodawca ma możliwość zweryfikowania wszelkich informacji podanych przez aplikującego i związanych bezpośrednio z jego wykształceniem lub też doświadczeniem zawodowym. Z tego względu, jako pracodawca, masz prawo do przetestowania w praktyce kompetencji aplikującego. Testy? Zadania praktyczne? Rozmowa w obcym języku? Tak! Na to masz przyzwolenie. Możesz również zażądać udokumentowania informacji zawartych w CV lub liście motywacyjnym. W takim przypadku aplikujący powinien przedstawić Tobie świadectwa pracy z poprzednich miejsc lub też dyplomy potwierdzające wykształcenie.

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek**Czechowice-Dziedzice**Tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek - zmiana nocna - tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana
Dodana

Czego się wystrzegać?

Zadanie niewłaściwych pytań może mieć daleko idące konsekwencje prawne, w tym przede wszystkim może wiązać się z bolesnymi następstwami finansowymi. Kanon tych, zakazanych pytań, wbrew wszystkiemu jest szeroki. Będą pracodawcą i rekrutującym jednocześnie, nie możesz dopuścić do sytuacji dyskryminacji. Do grupy pytań, które nie mogą paść na rozmowie należą te, które bezpośrednio związane są z następującymi kwestiami:

 • zdrowiem,
 • orientacją seksualną,
 • planami macierzyńskimi,
 • wyznaniem,
 • poglądami politycznymi,
 • rodziną kandydata.

Z powyższego można wywnioskować, że grupa niedozwolonych zagadnień odnosi się bezpośrednio do życia prywatnego aplikującego. Pytania te są niedopuszczalne, gdyż nie od nich powinno zależeć, czy pracownik otrzyma stanowisko pracy. Każdy kandydat, który usłyszy takie pytanie, może odmówić udzielenia odpowiedzi, jak również oskarżyć niedoszłego pracodawcę o dyskryminację i próbę naruszenia dóbr osobistych. To poważny zarzut.

Co zrobić jeśli popełnisz błąd?

Czasami, pomimo naszych najlepszych starań, możemy popełnić kilka błędów podczas rozmowy. Jeśli zauważysz, że zrobiłeś/aś błąd, nie panikuj. Oto kilka wskazówek, jak się z tego wybrnąć:

- Przyznaj się do błędu: Jeśli zdasz sobie sprawę z popełnienia błędu, przyznaj się do niego z pokorą. Proste "Przepraszam, pozwól mi to ująć inaczej" świadczy o Twojej samoświadomości.

- Skoncentruj się na temacie: Po przyznaniu się do błędu, skup się na udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Zajmij się starannym i przemyślanym udzieleniem właściwej odpowiedzi.

- Zachowaj pozytywne podejście: Nie skupiaj się na błędach. Skoncentruj się znowu na pozytywnych aspektach.

Złoty zasada - pomyśl zanim zapytasz

Przed zadaniem niewłaściwych pytań, warto uchronić się choćby poprzez przygotowanie i ułożenie odpowiednio wcześniej listy zagadnień. Warto mieć również na uwadze art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, którymi posłużyć może się właśnie kandydat, który usłyszał dyskryminujące pytanie. Wbrew jednak oczekiwaniom, to nie wszystkie pułapki, które czyhają na organizujących rozmowy kwalifikacyjne. O czym jeszcze powinieneś pamiętać jako pracodawca?

Na każdym zatrudniającym spoczywa też obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia pozyskiwanych danych, które otrzymuje on w związku z organizowaną rekrutacją. W takim przypadku, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, powinien on zwrócić aplikującemu cały komplet dokumentów lub też odpowiednio zabezpieczyć je przed osobami trzecimi. Ponadto, pozyskanych danych nie można wykorzystywać w celu innym niż proces rekrutacji.

Zadbaj o odpowiednie przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, aby unikać błędów, które mogą narazić Cię na konsekwencje prawne.

Czego jeszcze unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna, to formalne spotkanie kandydata z rekruterem, jest bardzo ważne dla obu stron, warto zadbać o każdy szczegół, a przede wszystkim unikać następujących pytań i sytuacji:

 • Unikać nielegalnych pytań: Pracodawca nie powinien zadawać pytań dotyczących stanu zdrowia, orientacji seksualnej, planów macierzyńskich, wyznania, poglądów politycznych ani życia prywatnego aplikującego. Takie pytania są nie tylko nieetyczne, ale także naruszają prawa równości i przeciwdyskryminacji
 • Nie oceniać wyglądu fizycznego: Pracodawca nie powinien oceniać ani dyskryminować aplikujących na podstawie ich wyglądu fizycznego, wagi, ubioru czy innych cech zewnętrznych. Wybór pracownika powinien opierać się na kompetencjach i umiejętnościach.
 • Unikać braku szacunku: Pracodawca nie powinien zachowywać się niegrzecznie, obraźliwie ani arogancko wobec aplikujących. Szacunek jest podstawową zasadą komunikacji międzyludzkiej, a negatywne zachowanie może zniechęcić potencjalnych pracowników.
 • Nie udostępniać nieodpowiednich informacji: Pracodawca nie powinien ujawniać informacji poufnych o innych aplikujących ani dzielić się danymi osobowymi bez ich zgody. Ochrona danych osobowych jest kluczowa w procesie rekrutacji.
 • Unikać braku jasności w informacjach: Pracodawca powinien dostarczyć jasne i precyzyjne informacje na temat stanowiska, obowiązków i warunków zatrudnienia. Unikanie niejasności pomoże uniknąć nieporozumień i niezadowolenia w przyszłości.
 • Nie opóźniać odpowiedzi: Pracodawca nie powinien opóźniać odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji. To ważne, aby szanować czas i zaangażowanie aplikujących, informując ich o wynikach w odpowiednim czasie.
 • Nie obiecywać niewykonalnych warunków: Pracodawca nie powinien obiecywać aplikującym warunków, które nie są możliwe do spełnienia. Obiecując rzeczy niewykonalne, może zyskać tymczasowe zainteresowanie, ale może to prowadzić do problemów w przyszłości.
 • Unikać braku empatii: Pracodawca powinien wykazywać empatię i zrozumienie wobec aplikujących, rozumiejąc, że rozmowa rekrutacyjna może być stresującym doświadczeniem. Szanowanie uczuć i doświadczeń kandydatów wpłynie na pozytywną atmosferę podczas rozmowy.

Rozmowa kwalifikacyjna najważniejsze kwestie

Na rozmowie rekrutacyjnej pracodawca powinien być profesjonalny, szanować prawa i godność aplikujących. Unikanie nielegalnych pytań, nieocenianie wyglądu fizycznego, brak szacunku czy udostępnianie poufnych informacji to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę. Jasność w informacjach, szybkie odpowiedzi i empatia względem kandydatów to także ważne cechy, które budują pozytywny wizerunek firmy i przyciągają najlepszych talentów. Dbałość o profesjonalizm i etykę na rozmowie rekrutacyjnej przyczynia się do sukcesu procesu rekrutacji i budowania trwałych relacji z przyszłymi pracownikami.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie pytania mogę zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Możesz pytać o imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne informacje bezpośrednio związane ze stanowiskiem.

Czy mogę pytać o zdrowie czy orientację seksualną kandydata?

Nie, takie pytania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do oskarżeń o dyskryminację.

Co zrobić, gdy popełniłem błąd podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Przyznaj się do błędu, skoncentruj się na temacie i zachowaj pozytywne podejście.

Jak mogę się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przygotuj listę dozwolonych pytań, zrozum pułapki prawne i skoncentruj się na kompetencjach i umiejętnościach kandydata.

Czy mogę przetestować kompetencje kandydata podczas rozmowy?

Tak, możesz przetestować kompetencje kandydata, na przykład poprzez zadania praktyczne lub rozmowę w obcym języku.

7 komentarzy

tamara

tamara

Inaczej do każdej się trzeba przygotowywać. Najlepiej zdobywać doświadczenie przez chodzenie na wiele z nich.
Ula Jowisz

Ula Jowisz

Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z przykładami swoich mocnych i słabych stron, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Jan

Jan

Każdy pragnie wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej jak najlepiej. Jest tyle rad w tym dziale, że nie powinno być żadnego zaskoczenia.
Urbańczyk

Urbańczyk

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest łatwa, pomijając stres, którego nie powinno być. W końcu pracodawca wybierze spośród kandydatów bardzo wielu, tylko tych najlepszych. Czego się wystrzegać? - przeczytajcie porady z tego artykułu.
Selena

Selena

Po rozmowie ważne jest, aby zadzwonić do konsultanta i powiedzieć, jak poszło. W większości przypadków konsultant nie będzie mógł uzyskać opinii klienta bez uprzedniej rozmowy.
Kinga

Kinga

Dla niektórych test, dla innych szansa, dla innych praktyka. Ale wszyscy, przynajmniej raz w życiu, przechodzą przez to. Rozmowy przy ubieganiu się o pracę są tego samego rodzaju i jednocześnie nie są do siebie podobne.
Natala Polak

Natala Polak

Jeżeli się ktoś trzyma pewnych sztywnych zasad to wszystko powinno przebiec odpowiednio. Nie ma się przejmować. Dobre przygotowanie sie do danej rozmowy daje doświadczenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka