Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31290        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Urlop wypoczynkowy, Trzynastka, Jak zmienić pracę, Urlop macierzyński

Jak Cię zdyscyplinować? Kary w Kodeksie pracy

Jak Cię zdyscyplinować? Kary w Kodeksie pracy
Ustawodawca w Kodeksie pracy ustalił katalog kar, z których może skorzystać pracodawca, który chce zdyscyplinować swojego podwładnego. Najbardziej dotkliwą karą jest przy tym grzywna. W jaki sposób stosować kary, które można znaleźć w przepisach?

Kar porządkowych nie można zastosować w stosunku do każdego zatrudnionego w firmie pracownika. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pula takich zatrudnionych jest ograniczona do tych, którzy pracę świadczą w oparciu o umowę o pracę, umowę powołania, wyboru lub mianowania. Oznacza to, że wykluczona została bardzo duża grupa pracowników ? tych, którzy wykonują pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski). Ponadto, zainteresowany pracodawca, który decyduje się na zdyscyplinowanie pracownika w ten sposób, musi pamiętać o tym, że katalog kar, w jakich może przebierać jest ograniczony. Oznacza to, że w efekcie korzystać można tylko z tych kar, które zostały wymienione właśnie w tej ustawie.

Jakie są rodzaje kar?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zastosować trzy rodzaje kar porządkowych ? upomnienie, naganę i karę pieniężną. W zależności od wykroczenia pracownika, pracodawca wybiera jeden ze wspominanych środków. I tak, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

Oznacza to, że w powyżej wymienionych sytuacjach nie zawsze jest możliwe zastosowanie kary pieniężnej ? ta przewidziana jest tylko w stosunku do pewnej puli wykroczeń.

Kara pieniężna

Kara pieniężna i jej nałożenie wywołuje najczęściej wiele kontrowersji. Można nią ukarać pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Dotyczy ona zatem poważniejszych wykroczeń przeciwko pracowniczym obowiązkom.

Omawianie kary pieniężnej powoduje również powstanie pytania o jej wysokość. Warto zauważyć, że niezależnie od tego, ile zarabia pracownik, kara ta jest najbardziej dotkliwa ze wszystkich możliwych i dlatego też pracodawcom zaleca się korzystanie z niej w sposób ostrożny. Dodatkowo, jej wysokość nie może przekroczyć określonego ustawowo pułapu. Zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu pracy: "Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń?.

Nałożenie kary a termin

Pracodawca, który zdecydował się na nałożenie na swojego pracownika kary nie może zapomnieć o terminach. Zgodnie z przepisami, karę można zastosować wyłącznie w terminie do 2 tygodni od chwili, gdy pracodawca dowiedział się o tym, że pracownik naruszył przepisy prawa pracy. Jednocześnie drugim terminem ograniczającym jest to, że nie powinno to nastąpić później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczania się przez osobę zatrudnioną naruszenia. Warto przy tym dodać, że pracodawca ? jeszcze przed nałożeniem kary ? powinien pracownika wysłuchać. W ten sposób ma możliwość ustalania stanu faktycznego i stwierdzić, czy pracownika rzeczywiście należy ukarać czy może wystarczy ustne upomnienie.

Oceń ten wpis
Jak Cię zdyscyplinować? Kary w Kodeksie pracy
Ocena: 3.5, liczba głosów: 14

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.