Szkodliwe warunki pracy w firmie

Szkodliwe warunki pracy w firmie
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien zadbać o to, aby wykonywali oni zadania służbowe w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Co w sytuacji, gdy na stanowisku pracy występuje np. hałas czy drgania, które mogą oddziaływać na zdrowie osoby zatrudnionej?

Definicji środowiska pracy nie można zawężać jedynie do urządzeń, jakie pracownik wykorzystuje w codziennej pracy. Taki pogląd jest szeroko uzasadniany w literaturze podejmującej ten temat. Ponieważ w zakładzie pracy mogą występować zarówno czynniki szkodliwe, jak i uciążliwe, niezbędne jest, aby pracodawca monitorował sytuację w swojej firmie. W ten sposób nie będzie można mu zarzuć tego, że zaniedbał ciążące na nim obowiązki. W jaki sposób powinien odbywać się monitoring środowiska pracy? Kiedy przedsiębiorca będzie miał dodatkowe obowiązki związane właśnie z koniecznością zadbania o środowisko pracy swoich podwładnych?

Trudne warunki ? czyli jakie?

Środowisko pracy nie zawsze musi być neutralne. Przyjmuje się, że są zawody i firmy, w których pojawia się problem pracy w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Jeżeli takie zostaną stwierdzone, pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Wynika to z faktu, że to właśnie on jest zobowiązany do tego, aby zadbać o swoich pracowników i zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy: ?Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy?.
Czynniki, które pojawiają się na stanowisku pracy mogą mieć różny wpływ na organizm pracownika. Z tego też względu, w literaturze wymienia się czynniki:

  • szkodliwe ? mogą one prowadzić do powstania schorzenia, które kwalifikowane jest jako choroba zawodowa,
  • niebezpieczne ? to takie czynniki, które mogą wywołać u osoby zatrudnionej uraz,
  • uciążliwe ? mogą powodować nadmierne zmęczenie pracownika, ale jednocześnie nie prowadzą one do trwałego pogorszenia się jego stanu zdrowia.

Zgodnie z powyższym podziałem, ustawodawca przewidział konieczność monitorowania poszczególnych czynników w ściśle określonych odstępach czasu.

Jak często dokonywać pomiarów?

W zależności od tego, o jakim czynniku mowa, przedsiębiorca powinien dostosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i dokonywać właściwych pomiarów. Podstawowe, czyli takie, które będą określały, czy w firmie występują czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe, jest zobowiązany wykonać każdy przedsiębiorca i to najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wytyczne w pozostałym zakresie zależą od tego, o jakich czynnikach dokładnie mowa. Przykładowo czynniki szkodliwe o działaniu rakotwórczym należy monitorować:

  • co najmniej raz na 6 miesięcy ? jeżeli podczas ostatniego badania specjaliści stwierdzili stężenie tego czynnika powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS,
  • co najmniej raz na 3 miesiące ? wówczas, gdy podczas ostatniego badania specjaliści stwierdzili stężenie tego czynnika powyżej 0,5 wartości NDS.

Szczegółowe wytyczne pracodawca powinien otrzymać od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W zakresie pomiarów i przeprowadzania szczegółowych badań, również powinien on ściśle współpracować z pracownikami Inspekcji. W ten sposób w pełni może wywiązać się ze swoich obowiązków względem osób, które wykonują pracę na jego rzecz.

Oceń ten wpis
Szkodliwe warunki pracy w firmie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Klaudiusz
2019-12-12, 15:57
Trzeba zawsze znać definicje co to oznacza i interweniować gdy firma o to nie dba. W innym przypadku jest wiele negatywnych skutków.
prac. tam prac.
2019-05-19, 16:02
Szkodliwe warunki pracy w firmie - jest taki wykaz, jakie to są szkodliwe warunki i w jakich zawodach one są.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.