!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Szkodliwe warunki pracy w firmie

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

3 komentarze

Szkodliwe warunki pracy w firmie
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien zadbać o to, aby wykonywali oni zadania służbowe w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Co w sytuacji, gdy na stanowisku pracy występuje np. hałas czy drgania, które mogą oddziaływać na zdrowie osoby zatrudnionej?

Definicji środowiska pracy nie można zawężać jedynie do urządzeń, jakie pracownik wykorzystuje w codziennej pracy. Taki pogląd jest szeroko uzasadniany w literaturze podejmującej ten temat. Ponieważ w zakładzie pracy mogą występować zarówno czynniki szkodliwe, jak i uciążliwe, niezbędne jest, aby pracodawca monitorował sytuację w swojej firmie. W ten sposób nie będzie można mu zarzuć tego, że zaniedbał ciążące na nim obowiązki. W jaki sposób powinien odbywać się monitoring środowiska pracy? Kiedy przedsiębiorca będzie miał dodatkowe obowiązki związane właśnie z koniecznością zadbania o środowisko pracy swoich podwładnych?

Trudne warunki ? czyli jakie?

Środowisko pracy nie zawsze musi być neutralne. Przyjmuje się, że są zawody i firmy, w których pojawia się problem pracy w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Jeżeli takie zostaną stwierdzone, pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Wynika to z faktu, że to właśnie on jest zobowiązany do tego, aby zadbać o swoich pracowników i zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy: ?Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy?.
Czynniki, które pojawiają się na stanowisku pracy mogą mieć różny wpływ na organizm pracownika. Z tego też względu, w literaturze wymienia się czynniki:

  • szkodliwe ? mogą one prowadzić do powstania schorzenia, które kwalifikowane jest jako choroba zawodowa,
  • niebezpieczne ? to takie czynniki, które mogą wywołać u osoby zatrudnionej uraz,
  • uciążliwe ? mogą powodować nadmierne zmęczenie pracownika, ale jednocześnie nie prowadzą one do trwałego pogorszenia się jego stanu zdrowia.

Zgodnie z powyższym podziałem, ustawodawca przewidział konieczność monitorowania poszczególnych czynników w ściśle określonych odstępach czasu.

Jak często dokonywać pomiarów?

W zależności od tego, o jakim czynniku mowa, przedsiębiorca powinien dostosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i dokonywać właściwych pomiarów. Podstawowe, czyli takie, które będą określały, czy w firmie występują czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe, jest zobowiązany wykonać każdy przedsiębiorca i to najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wytyczne w pozostałym zakresie zależą od tego, o jakich czynnikach dokładnie mowa. Przykładowo czynniki szkodliwe o działaniu rakotwórczym należy monitorować:

  • co najmniej raz na 6 miesięcy ? jeżeli podczas ostatniego badania specjaliści stwierdzili stężenie tego czynnika powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS,
  • co najmniej raz na 3 miesiące ? wówczas, gdy podczas ostatniego badania specjaliści stwierdzili stężenie tego czynnika powyżej 0,5 wartości NDS.

Szczegółowe wytyczne pracodawca powinien otrzymać od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W zakresie pomiarów i przeprowadzania szczegółowych badań, również powinien on ściśle współpracować z pracownikami Inspekcji. W ten sposób w pełni może wywiązać się ze swoich obowiązków względem osób, które wykonują pracę na jego rzecz.

To może Cię również zainteresować

Praca w warunkach szkodliwych, czyli w jakich?

Podziel się

3 komentarze

Casual

Casual

Jakby u mnie tak było to od razu by była kara i kontrola. Boją się.
Klaudiusz

Klaudiusz

Trzeba zawsze znać definicje co to oznacza i interweniować gdy firma o to nie dba. W innym przypadku jest wiele negatywnych skutków.
prac. tam prac.

prac. tam prac.

Szkodliwe warunki pracy w firmie - jest taki wykaz, jakie to są szkodliwe warunki i w jakich zawodach one są.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.