Twoje wsparcie w rekrutacji

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji zadłużenia z wynagrodzenia pracownika przez jego zajęcie. Odpisy zajęcia ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. Ten drugi musi dopełnić szeregu formalności. O czym należy pamiętać?

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Egzekucja z wynagrodzenia jest najczęściej spotykanym sposobem odzyskiwania należności. Większość wierzycieli w pierwszej kolejności wymaga od komornika, aby ten zajął wynagrodzenie, które przypada pracownikowi. Komornik jest zobowiązany do wystosowania odpowiedniego pisma - odpisy wysyła zarówno dłużnikowi, jak i pracodawcy. Podmiot zatrudniający ma zaś obowiązek nie tylko dokonywać potrąceń zgodnie z zajęciem, ale również poinformować komornika o ewentualnych przeszkodach, które uniemożliwiają mu dokonywanie potrąceń. Dopiero podjęcie wszystkich tych działań pozwoli pracodawcy na wywiązanie się z obowiązków w rzetelny sposób.

Zajęcie komornicze i obowiązek informacyjny pracodawcy

Zgodnie z art. 72 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia przez ?przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych?. Pracodawca, który otrzyma takie wezwanie musi dopełnić szeregu formalności, w tym przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytania, które znajdują się w zajęciu. W ciągu 7 dni pracodawca musi:

  • przesłać komornikowi za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie (za każdy miesiąc oddzielnie) zestawienie otrzymanego przez pracownika w tym czasie wynagrodzenia i to z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,
  • złożyć - w przypadku istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę - oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o wynagrodzenie lub czy została skierowana egzekucja do wynagrodzenia przez innych wierzycieli.

Udzielenie przez pracodawcę tych informacji zwolni go od ewentualnych kar, które przewidziane zostały w przepisach.

Potrącenia komornicze zgodnie z Kodeksem pracy

Pracodawca nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika zgodnie z własnym uznaniem, ale jest związany przepisami prawa pracy. Podstawową kwestią jest fakt, że potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia netto pracownika (czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Dodatkowo potrąceń podmiot zatrudniający lub osoba przez niego upoważniona powinna dokonywać zgodnie z następującą kolejnością:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne, które przewidziane zostały przez ustawodawcę w art. 108 Kodeksu pracy.

W razie egzekucji należności wymienionych w punktach od drugiego do czwartego, pracodawca może dokonać potrącenia do wysokości połowy wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Warto przy tym wskazać, że egzekucja z wynagrodzenia dotyczy również tak zwanych "trzynastek". Ponadto, na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca ma prawo - w pełnej wysokości - przekazać uzyskaną przez pracownika nagrodę z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności, które przysługują mu z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia minimalnego

Pracownicy zarabiający najniższą krajową, bardzo często zastanawiają się, ile w ich przypadku może wynosić zajęcie komornicze. Na początku warto podkreślić, że zajęcia komornicze mogą być prowadzone zarówno z konta bankowego, jak i pensji. Komornik wysyłający do pracodawcy informację, że rozpoczyna zajęcie wynagrodzenia pracownika może otrzymać informację od pracodawcy, że wypłaca on swojemu podwładnemu wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej minimalnej krajowej. Ze względu na to, że

zajęcie komornicze wynagrodzenia nie może obejmować kwoty wolnej, która jest równa minimalnej pensji, to w takim przypadku pracodawca nie będzie przekazywał komornikowi żadnych pieniędzy, a pracownikowi wypłaci tyle co do tej pory, czyli minimalną krajową. Oczywiście reguła ta nie dotyczy długu spowodowanego niepłaconymi alimentami. W takim przypadku zajęcie komornicze pensji może wynosić nawet 60% wynagrodzenia, ponieważ taki rodzaj długów nie jest chroniony kwotą wolną od zajęcia. Alimenty są środkami na utrzymanie dziecka, dlatego w takim przypadku możliwe jest przekazanie komornikowi części minimalnego wynagrodzenia.

Bardzo ważne jest, aby pracodawca w momencie otrzymania pisma od komornika, ustosunkował się do niego, podając ewentualne powody, przez które nie może przelać komornikowi wymaganej kwoty (np. wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia minimalnego, jeśli ma on długi inne niż alimentacyjne).

Ważne jest także to, że równocześnie, poza zajęciem wynagrodzenia, komornik może także zająć konto bankowe. Wtedy kwotą wolną w przypadku zablokowania rachunku bankowego jest 75% minimalnego wynagrodzenia, więc pracownikowi pozostanie do dyspozycji 1575 złotych, ponieważ minimalne wynagrodzenie w roku 2018 wynosi 2100 zł brutto. Powyżej tej kwoty, każdy wpływ na konto może być automatycznie przekazywany przez bank bezpośrednio do komornika. Bez względu na to, z jakiego źródła on pochodzi. Jeśli jednak na konto wpływają alimenty i świadczenia rodzinne (typu 500+), to te pieniądze nie powinny być zajmowane.

Oceń ten wpis
Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...
Ocena: 3.6, liczba głosów: 15
Tematy, które interesują czytelników:  Typy osobowości, Biurko w biurze, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz inne porady

Opinie

Konrad
2019-05-24, 20:01
A jak komornik zajął konto pracodawcy? Mam pracownika dłużnika, A komornik zajął moje konta?!
Iga
2019-05-21, 08:21
Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika, to na pewno pracodawca wie, jak ma postąpić.
Dębioński
2019-05-08, 13:41
Po prostu są zasady jakie musi firma wykonać. Nie może jednak zająć komornik całej pensji i praca minimalna musi być dla niego chyba, że regulacje ś jeszcze inne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.