Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4002        SUBSKRYBUJE: 7330
Tematy, które interesują czytelników:  Obowiązki pracownika, Dokumentacja pracownicza, Płaca minimalna, Handlowiec, Zainteresowania w CV, Praca na macierzyńskim, Działalność gospodarcza

Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?

Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w godzinach i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Osoba, która narusza obowiązek trzeźwości musi liczyć się nie tylko z odsunięciem od wykonywania pracy, ale również ewentualną kontrolą stanu trzeźwości. Z takiego incydentu może zostać wyciągnięty szereg konsekwencji.

W sytuacji, gdy pracodawca stwierdzi, że jego podwładny naruszył obowiązek trzeźwości, powinien on odsunąć pracownika od wykonywania pracy. Takie postępowanie jest zgodne z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której pracownik do zakładu pracy stawia się w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywa go w czasie pracy. Prawo do podjęcia takiej decyzji ma przy tym zarówno pracodawca, jak i osoba uprawniona przez niego do zarządzania czy kontrolowania zakładu pracy. Aby jednak wiedzieć, kiedy należy zastosować wspomniane środki, konieczne jest posiadanie wiedzy na temat tego, czym jest alkohol.

Napój alkoholowy i stan nietrzeźwości

Zgodnie z przepisami napojem alkoholowym jest produkt, który zawiera alkohol etylowy pochodzenia rolniczego. Jego stężenie powinno przy tym przekraczać 0,5% objętościowych. Jednocześnie w teorii rozróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Ten pierwszy zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2? do 0,5? alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Drugi zaś wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5? alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca jest przy tym zobowiązany odsunąć pracownika od wykonywania zadań służbowych w każdym przypadku. Konieczne jest jednak bezpośrednie wskazanie na przyczynę i wydanie pracownikowi przez przełożonego polecenia zaprzestania pracy. Dla ewentualnych celów dowodowych dobrze jest, aby podmiot zatrudniający takie polecenie wydał na piśmie.

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie lub odsunięcie pracownika od pracy w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że spożywał on alkohol. W takiej sytuacji może też zostać przeprowadzone badanie stanu trzeźwości osoby zatrudnionej. Takie odbywa się zarówno na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego uprawnionej, jak i samego pracownika. Warto pamiętać, że jest to o tyle istotne, że każdy zatrudniony może bronić się przed zarzutami wysuniętymi przez pracodawcę. W związku z powyższym, ustawodawca nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek umożliwienia pracownikowi wykazania trzeźwości właśnie przez badanie krwi. Dodatkowo trzeba pamiętać, że osoba zatrudniona ma również prawo domagać się, aby badanie przeprowadzone zostało w obecności osoby trzeciej, w tym choćby przedstawiciela związku zawodowego.

To Cię powinno też zainteresować: Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Poza wyżej wskazanym obowiązkiem pracodawca pamiętać musi, że powinien powiadomić policję wówczas, gdy pracownik zatrudniony jest na takim stanowisku, na którym wykonywanie przez niego pracy mogłoby zagrozić innym osobom (na przykład motorniczy tramwaju). Jeżeli pracodawca zamierza przy tym wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do swojego podwładnego, to powinien zadbać o to, aby sporządzony został protokół.

Jakie mogą być konsekwencje?

Pracownik, który naruszył przepisy i do zakładu pracy przybył pod wpływem alkoholu powinien mieć świadomość, że może ponieść konsekwencje swojego czynu. Pracodawca może zastosować praktycznie cały katalog kar, w tym upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Ta ostatnia nie może być jednak wyższa niż 1/10 wynagrodzenia, które przypada pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń należności egzekwowanych i zaliczek. Konsekwencje, w zależności od stanowiska, mogą być też znacznie poważniejsze. Mowa tu oczywiście o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zastosowanie takiego trybu rozwiązania umowy jest zasadne, gdyż pracownik ? spożywając alkohol przed pracą lub w trakcie jej wykonywania ? naruszył jeden z podstawowych obowiązków, który na nim ciążył.

Oceń ten wpis
Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 4

Zobacz inne porady

Opinie

Adam L.
2016-03-10, 08:35
Witam.U mnie na zakładzie to znaczy KWK HALEMBA-WIREK zwalniają z pracy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem za każdą ilośc alkoholu wchodząc na zakład.Ostatnie przypadki 0,04 promila i 3 miesięczne wypowiedzenie.Mam pytanie czy te praktyki są zgodne z polską konstytucją i polskim prawem?A gdzie godność człowieka ,który po 20 paru latach nienagannej pracy przychodzi delikatnie wczorajszy do 0,2 promila i traktują go jak przedmiot do wyrzucenia.Czy w tym kraju niema nikogo co mógłby się zająć tą paranoją!!!
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.