!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

5 komentarzy

Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w godzinach i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Osoba, która narusza obowiązek trzeźwości musi liczyć się nie tylko z odsunięciem od wykonywania pracy, ale również ewentualną kontrolą stanu trzeźwości. Z takiego incydentu może zostać wyciągnięty szereg konsekwencji.

Nietrzeźwy pracownik w pracy 

W sytuacji, gdy pracodawca stwierdzi, że jego podwładny naruszył obowiązek trzeźwości, powinien on odsunąć pracownika od wykonywania pracy. Takie postępowanie jest zgodne z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której pracownik do zakładu pracy stawia się w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywa go w czasie pracy. Prawo do podjęcia takiej decyzji ma przy tym zarówno pracodawca, jak i osoba uprawniona przez niego do zarządzania czy kontrolowania zakładu pracy. Aby jednak wiedzieć, kiedy należy zastosować wspomniane środki, konieczne jest posiadanie wiedzy na temat tego, czym jest alkohol.

Napój alkoholowy i stan nietrzeźwości

Zgodnie z przepisami napojem alkoholowym jest produkt, który zawiera alkohol etylowy pochodzenia rolniczego. Jego stężenie powinno przy tym przekraczać 0,5% objętościowych. Jednocześnie w teorii rozróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Ten pierwszy zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2? do 0,5? alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Drugi zaś wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5? alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca jest przy tym zobowiązany odsunąć pracownika od wykonywania zadań służbowych w każdym przypadku. Konieczne jest jednak bezpośrednie wskazanie na przyczynę i wydanie pracownikowi przez przełożonego polecenia zaprzestania pracy. Dla ewentualnych celów dowodowych dobrze jest, aby podmiot zatrudniający takie polecenie wydał na piśmie.

Obowiązki pracodawcy względem nietrzeźwego pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie lub odsunięcie pracownika od pracy w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że spożywał on alkohol. W takiej sytuacji może też zostać przeprowadzone badanie stanu trzeźwości osoby zatrudnionej. Takie odbywa się zarówno na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego uprawnionej, jak i samego pracownika. Warto pamiętać, że jest to o tyle istotne, że każdy zatrudniony może bronić się przed zarzutami wysuniętymi przez pracodawcę. W związku z powyższym, ustawodawca nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek umożliwienia pracownikowi wykazania trzeźwości właśnie przez badanie krwi. Dodatkowo trzeba pamiętać, że osoba zatrudniona ma również prawo domagać się, aby badanie przeprowadzone zostało w obecności osoby trzeciej, w tym choćby przedstawiciela związku zawodowego.

Poza wyżej wskazanym obowiązkiem pracodawca pamiętać musi, że powinien powiadomić policję wówczas, gdy pracownik zatrudniony jest na takim stanowisku, na którym wykonywanie przez niego pracy mogłoby zagrozić innym osobom (na przykład motorniczy tramwaju). Jeżeli pracodawca zamierza przy tym wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do swojego podwładnego, to powinien zadbać o to, aby sporządzony został protokół.

Nietrzeźwy pracownik - jakie mogą być konsekwencje?

Pracownik, który naruszył przepisy i do zakładu pracy przybył pod wpływem alkoholu powinien mieć świadomość, że może ponieść konsekwencje swojego czynu. Pracodawca może zastosować praktycznie cały katalog kar, w tym upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Ta ostatnia nie może być jednak wyższa niż 1/10 wynagrodzenia, które przypada pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń należności egzekwowanych i zaliczek. Konsekwencje, w zależności od stanowiska, mogą być też znacznie poważniejsze. Mowa tu oczywiście o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zastosowanie takiego trybu rozwiązania umowy jest zasadne, gdyż pracownik ? spożywając alkohol przed pracą lub w trakcie jej wykonywania ? naruszył jeden z podstawowych obowiązków, który na nim ciążył.

Pijany pracownik to zagrożenie

Pijany pracownik w pracy stanowi zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych osób znajdujących się w jego otoczeniu. Niestety picie alkoholu w pracy to problem, z którym na co dzień mierzy się wielu pracodawców. Tymczasem należy pamiętać, że pracownik ma obowiązek świadczenia umówionej pracy w taki sposób, w jaki wskazał pracodawca oraz pod jego nadzorem. Aby móc wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny, pracownik musi pozostawać w stanie gotowości do świadczenia pracy. Pojęcie gotowości oznacza odpowiedni stan psychiczny i fizyczny, w tym również wolę świadczenia pracy. Stan nietrzeźwości sprawia, że pracownik nie jest w stanie w sposób bezpieczny wykonywać swoich obowiązków, dlatego powinien zostać od nich odsunięty – jest to obowiązek pracodawcy.

Nie istnieją przepisy ogólne, które wprost mówiłyby o tym, że alkohol w pracy jest zabroniony. Jednak biorąc pod uwagę przepisy pośrednie, można wnioskować, iż istnieje obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy. Wynika to m.in. z art. 211 Kodeksu pracy, według którego podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem pijany w pracy nie tylko nie jest stanie przestrzegać w/w przepisów, ale dodatkowo stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych pracowników.

W przypadku, gdy pijany pracownik spowoduje wypadek, to uznaje się, iż do jego zaistnienia przyczynił się jego stan. Wówczas pracownik zostaje pozbawiony świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ponieważ stan nietrzeźwości ma znacznie większy wpływ na zaistnienie wypadku niż inne czynniki współistniejące. Warto więc pamiętać, że alkohol w pracy zawsze stwarza zagrożenie, zwłaszcza w przypadku prac, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności, np. przy obsłudze wózka widłowego. Co ważne, spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub podczas wykonywania związanych z nią obowiązków, jest traktowane jako zerwanie normatywnego związku z pracą. Oznacza to, iż przełożony nie dopuszcza takiej osoby do wykonywania pracy – nietrzeźwość może być wówczas przyczyną rozwiązania stosunku pracy.

 

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Podziel się

5 komentarzy

Dziadunio

Dziadunio

Szukam bata na pracodawce który notorycznie jest na bani molestuje pracowników i poniża ich
Kazik

Kazik

Pracownik nietrzeźwy nie może pracować. Ale jak udowodnić pracownikowi, że jest pod wpływem alkoholu. Nie jestem pracodawcą a pracownikiem, niech tym problemem zajmie się pracodawca.
Marek

Marek

Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej? Należy udowodnić , że pracownik jest pijany, bo stanowi zagrożenie, pracę wykonuje "byle jak". Co zrobić- jest to ujęte w tym artykule.
Thomas

Thomas

W takiej sytuacji od razu trzeba go zwolnic do domu i zastanowić się nad dalszymi czynnościami związanymi z naganą, a gdy sytuacja się powtórzy to zwolnienie może?
Adam L.

Adam L.

Witam.U mnie na zakładzie to znaczy KWK HALEMBA-WIREK zwalniają z pracy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem za każdą ilośc alkoholu wchodząc na zakład.Ostatnie przypadki 0,04 promila i 3 miesięczne wypowiedzenie.Mam pytanie czy te praktyki są zgodne z polską konstytucją i polskim prawem?A gdzie godność człowieka ,który po 20 paru latach nienagannej pracy przychodzi delikatnie wczorajszy do 0,2 promila i traktują go jak przedmiot do wyrzucenia.Czy w tym kraju niema nikogo co mógłby się zająć tą paranoją!!!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.