Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1116        SUBSKRYBUJE: 7289
Tematy, które interesują czytelników:  Porzucenie pracy, Urząd pracy, Franczyza w Polsce, Umowa o dzieło, Medycyna pracy

Alkoholika nie zawsze można zwolnić dyscyplinarnie

Alkoholika nie zawsze można zwolnić dyscyplinarnie
Zarówno na pracowników, jak i na pracodawców przepisy Kodeksu pracy nakładają określone obowiązki, a jednym z podstawowych jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który do zakładu pracy przybędzie pod wpływem alkoholu ? z uwagi właśnie na bezpieczeństwo ? nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania zadań. Pracodawca nie zawsze jednak będzie mógł zwolnić takiego podwładnego dyscyplinarnie.

Każdy pracownik powinien pracę świadczyć starannie i zgodnie ze swoją wiedzą. Osoba pod wpływem alkoholu nie tylko nie będzie wykonywała powierzonych jej zadań w sposób jakościowy, ale również może zagrażać sobie i innym zatrudnionym zwłaszcza, jeżeli obsługuje maszyny. W związku z powyższym, nie powinna ona wykonywać pracy w dniu, w którym w zakładzie pracy zjawia się pod wpływem alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że nie każdego niedysponowanego pracownika ? z tej właśnie przyczyny ? będzie można zwolnić dyscyplinarnie. Kwestia ta wiąże się z umyślną winą pracownika lub też z rażącym, zawinionym niedbalstwem.

Kiedy można wręczyć dyscyplinarkę?

Sytuacje, w których pracownikowi można wręczyć tak zwaną dyscyplinarkę są wskazane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 52 § 1 pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanych stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jednocześnie, co istotne, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w takim trybie. Warto też zauważyć, że aby zwolnić pracownika musi istnieć jego wina. Na takim stanowisku stanął też Sąd Najwyższy orzekając w sprawach pracowniczych.

Jakie mogą być konsekwencje czynów pracownika, który przybył do zakładu pracy pod wpływem alkoholu? Więcej w artykule: Nietrzeźwy pracownik w firmie - co dalej?

Choroba alkoholowa? Nie zwolnisz!

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z przepisami można zwolnić bez wypowiedzenia jedynie tego pracownika, któremu można udowodnić winę, należy stwierdzić, że niemożliwe będzie rozwiązanie w tym trybie stosunku pracy z zatrudnionym, u którego stwierdzono chorobę alkoholową. W takim przypadku nie można mówić o winie umyślnej, zatem i dyscyplinarne zwolnienie pracownika nie jest możliwe. Przychodzenie pracownika w stanie nietrzeźwym lub też zaniechanie chodzenia do pracy z powodu choroby alkoholowej nie jest podstawą do ewentualnego rozwiązania umowy w taki sposób. Wyjściem dla pracodawcy może być jednak rozwiązanie umowy z zatrudnionym w klasyczny sposób, czyli za wypowiedzeniem.

To Cię powinno też zainteresować: Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Pracownik musi udowodnić chorobę

Trzeba zauważyć, że nie każdy stan nietrzeźwości świadczy o tym, że pracownik choruje. Z tego też względu tak ważne jest, aby udowodnił on swoją chorobę alkoholową. Inaczej mówiąc, konieczne jest, aby przedstawił on kartę leczenia szpitalnego lub inne zaświadczenie od lekarza, które potwierdza fakt choroby zatrudnionego i jego leczenie się. Jeżeli pracownik udowodni w ten sposób swoją niedyspozycję, to pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy w trybie dyscyplinarnym. Z formalnego punktu widzenia ważne jest, że udowodnienie tego faktu leży w interesie samego zainteresowanego, czyli pracownika. Dopiero przedstawienie odpowiednich dokumentów będzie świadczyło o tym, że jego wina rzeczywiście nie jest winą umyślną.

Z puntu widzenia pracownika

Nietrzeźwy pracownik naraża na niebezpieczeństwo nie tylko siebie , ale również i pozostałą część załogi. Ponieważ zatrudnionego, który jest pod wpływem alkoholu nie można dopuścić do stanowiska, dochodzi do sytuacji, w której konieczne jest przeorganizowanie pracy. Wszystko to sprawia, że podmiot zatrudniający powinien jak najszybciej uzgodnić z pracownikiem, w jaki sposób rozwiązany zostanie ten problem. Jeżeli nie ma innego wyjścia, to pracodawca może zdecydować się na rozwiązanie z zatrudnionym umowy z zachowaniem przewidzianego w Kodeksie pracy okresu wypowiedzenia.

Oceń ten wpis
Alkoholika nie zawsze można zwolnić dyscyplinarnie
Ocena: 4.0, liczba głosów: 6

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.