Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju
Z danych zgromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w pierwszym półroczu odnotowano 190 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców. To znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Gdzie najczęściej cudzoziemcy znajdują pracę?

Choć oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców wpłynęło znacznie więcej niż w roku ubiegłym, to trzeba pamiętać, że nie wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Liczba wydanych zezwoleń w pierwszym półroczu bieżącego roku i tak jest spora, gdyż oscyluje w okolicach 22 tysięcy. I choć rośnie zainteresowanie naszym krajem wśród cudzoziemców, to Polska wciąż plasuje się na jednym z końcowych miejsc wówczas, gdy mowa o wszystkich krajach Unii Europejskiej. Taki sygnał może być zatem odbierany na dwóch płaszczyznach ? z jednej strony rzeczywiście coś się zmienia w kwestii imigracji zarobkowej, z drugiej nasz kraj wciąż nie jest zbyt atrakcyjny dla osób poszukujących zatrudnienia za granicą.

Kto przyjeżdża najczęściej?

Wśród narodowości, które przybywają do nas najliczniej należy wskazać na pracowników ze wschodu. Świadczą oni pracę najczęściej w rolnictwie i w branży budowlanej. Z drugiej strony, nie brakuje też wyspecjalizowanych pracowników, którzy zatrudnienie podejmują między innymi w sektorze IT czy transporcie i logistyce. Coraz więcej fachowców znajduje też zatrudnienie w szkolnictwie, w tym na uczelniach wyższych. Trudno przy tym wskazać, ile osób w naszym kraju świadczy pracę w sposób nielegalny, czyli bez niezbędnych uprawnień.

Nowe przepisy, nowe możliwości

Odnotowany wzrost napływu cudzoziemców może mieć związek z uproszczeniem przepisów dotyczących ich zatrudnienia. W maju bieżącego roku w życie weszła ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, która określa zarówno zasady, jak i warunki wjazdu cudzoziemców do naszego kraju. Warto przy tym wskazać, że obowiązujące aktualnie przepisy, które poświęcone są zatrudnianiu cudzoziemców, co do zasady, dzielą ich na obywateli państw Unii Europejskiej i pozostałych. Oznacza to, że nie każdy pracodawca będzie musiał spełnić takie same procedury.

Wymieniona powyżej ustawa wprowadziła uproszczone formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy na terytorium Polski. Aktualnie każdy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w ramach tylko jednej procedury. Oznacza to, że cały proces zamyka się w krótszym odcinku czasowym. Dodatkowo, zaproponowane w ustawie uproszczenia dotyczą również zobiektywizowania badania kryteriów i przesłanek, które umożliwiają otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoże urząd pracy

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców udzielają pracownicy urzędów pracy. Tam również swoje kroki musi skierować każdy zainteresowany przyjęciem do pracy pracownika z zagranicy pracodawca. Warto wiedzieć, że na szczegółowe informacje liczyć mogą przede wszystkim te podmioty, które zainteresowane są przyjęciem do pracy osób spoza Unii Europejskiej czy Europejskiego Okręgu Gospodarczego. Tacy pracodawcy są zobowiązani złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca i jednocześnie uzyskać zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. I choć procedury te wciąż zajmują czas, to większość pracodawców i tak jest takimi pracownikami zainteresowana. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w ten sposób pozyskać mogą oni rzetelnych fachowców, którzy doskonale poradzą sobie z obowiązkami.

Oceń ten wpis
Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Jowisz
2019-12-05, 16:50
Nie dziwię się, z drugiej strony był bum jak Polacy ruszali na wyspy oraz inne kraje zachodnie. Teraz widać tą samą ekspansję ze strony byłych republik radzieckich.
pr. Polak
2019-05-17, 11:26
Mi to nie przeszkadza. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju - ok- ale oby to nie byli muzułmanie.
Domowo
2019-05-02, 15:50
Czy to możliwe, że najlepszym miejscem do reklamowania pracy nie jest tradycyjna reklama? Współpracując z profesjonalną agencją rekrutacyjną widać oferty kandydatów z za granicy.
Minia
2019-04-16, 13:08
Osoba ubiegająca się o wolne stanowisko jest zawsze bardzo ważna, aby znać przynajmniej „ramy” wynagrodzeń. Jeśli działalność związana z pracą wiąże się z płatnościami godzinowymi lub tworzeniem projektu, na którego wypłatę wpływa kompetencja pracownika, nie jest konieczne wskazywanie konkretnej kwoty.
Pi i sigma
2019-04-06, 12:06
Rekordowo teraz dużo cudzoziemców pracuje w Polsce i dlatego gospodarka rośnie. Kiedyś wszyscy narzekali na odpływ naszych rodaków, a teraz ma ich kto zastąpić. życie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.