Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa

Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa
Od 1 maja bieżącego roku w życie weszła ustawa z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach. Podobnie, jak wcześniejszy akt prawny, określa ona zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na teren naszego kraju. Co powinni wiedzieć zainteresowani pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracownika za wschodniej granicy?

Wielu pracodawców docenia pracowników z Ukrainy, gdyż chętnie podejmują oni pracę sezonową w naszym kraju. Cenieni są przede wszystkim za uczciwość i solidne wykonywanie powierzonych im zadań. Ale zatrudnienie pracownika, który nie mieszka w kraju przynależącym do Unii Europejskiej nie jest sprawą prostą. Konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Tylko przejście całej procedury pozwala pracodawcy przyjąć do pracy ? w legalny sposób ? pracownika z Ukrainy lub innego kraju spoza Wspólnoty. Wyjątkiem są tu członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz cudzoziemcy, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ma to związek z faktem, że do tej grupy osób nie stosuje się wyżej wymienionej ustawy.

 

Zakres przedmiotowy

Ustawa o cudzoziemcach reguluje przede wszystkim główne kwestie związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy. Mowa tu o zasadach przekraczania granic, kwestiach wydawania wiz w zakresie nieuregulowanym Wspólnotowym Kodeksem Wizowym, zdobywaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stały czy przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Nowa ustawa reguluje również sporządzanie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany czy procedury związane z zatrzymaniem cudzoziemca i umieszczeniem go w strzeżonym ośrodku.

 

Nowe rozwiązanie

Warto zauważyć, że ustawa, która weszła niedawno w życie wprowadza nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Te polegają między innymi na tym, że:

  • Dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie w naszym kraju na czas określony zastąpiono nową instytucją. Mowa tu o tak zwanych zezwoleniach na pobyt czasowy. Dodatkowo wyodrębniono kilka rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy. Zgodnie z nowymi przepisami wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcy mogą starać się otrzymać pobyt czasowy.

    To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnianie cudzoziemców

  • Dotychczas, aby zainteresowany mógł legalnie pracować w naszym kraju, niezbędne było przeprowadzenie skomplikowanej procedury. Mowa tu o tym, że pracodawca, który zamierzał zatrudnić cudzoziemca musiał wystąpić o stosowne zezwolenie na pracę. Dopiero po złożeniu tego wniosku cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. Aktualnie obcokrajowiec może starać się o uzyskanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt, jak i na pracę.

  • Dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie się zastąpione zostało przez nową instytucję ? zezwolenie na pobyt stały.

  • W ustawie pojawia się nowa przesłanka pozwalająca udzielić zezwolenia na pobyt stały na czas nieoznaczony osobom o polskim pochodzeniu czy osobom, które posiadają ważną Kartę Polaka. Dotyczy to cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się w na terenie Polski.

  • Zmieniły się zasady składania wniosków zarówno o wizę, jak i zezwolenie na pobyt czasowy. Każdy cudzoziemiec, który na terenie naszego kraju przebywa legalnie, może złożyć stosowny wniosek nawet ostatniego dnia pobytu. To duża różnica w zestawieniu z ustawą poprzednio obowiązującą ? do tej pory cudzoziemcy musieli pamiętać o tym, aby nie przekroczyć terminu ? konieczne było złożenie stosownego wniosku przynajmniej na 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego pozwolenia na pracę.

Z punktu widzenia osób zainteresowanych istotne jest, że do postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia 1 maja 2014 roku stosuje się dotychczasowe przepisy. Wyjątki od tej reguły są wymienione w nowej ustawie.

 

Prawo Wspólnoty Europejskiej

Nowa ustawa związana jest bezpośrednio z dyrektywami Unii Europejskiej. Przepisy, które weszły w życie mają przede wszystkim zwalczać nielegalną imigrację i są implementacją dyrektywy 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jednocześnie nowa ustawa to kolejny krok otwierania naszego rynku pracy na pracowników ze Wschodu przez upraszczanie procedur. 

Oceń ten wpis
Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Ukraina
2019-12-12, 10:08
Jest rok 2019. Bardzo dużo i to głównie Ukrainczyków pracuje legalnie w naszym kraju. Ustawa o cudzoziemcach reguluje prawy związane z ich zatrudnieniem...
Malinka
2019-05-21, 10:02
Coraz więcej cudzoziemców jest zatrudnianych w Polsce. U mnie w pracy jest dużo pracowników z Ukrainy i pracują wzorowo. Polacy pracują poza granicami naszego kraju i jest to normalne i odwrotnie. Ważne jest bardzo to, że cudzoziemcy muszą posiadać chociażby tymczasowe zameldowanie w naszym kraju.
Tadeusz
2019-05-08, 14:10
Nieważne jakiej narodowości jest pracownik jeżeli praca chcę aby wykonana była dobrze to może nawet zostać zaqtrudniony kosmita. No ale zasady są oczywiście ważne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.