Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 27905        SUBSKRYBUJE: 7141
Tematy, które interesują czytelników:  Praca na czarno, Call center, Odprawa pracownicza, Czas pracy możliwości, Biuro rachunkowe, Zdjęcie do CV, Rozliczenie PIT, CV wzór

Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa

Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa
Od 1 maja bieżącego roku w życie weszła ustawa z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach. Podobnie, jak wcześniejszy akt prawny, określa ona zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na teren naszego kraju. Co powinni wiedzieć zainteresowani pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracownika za wschodniej granicy?

Wielu pracodawców docenia pracowników z Ukrainy, gdyż chętnie podejmują oni pracę sezonową w naszym kraju. Cenieni są przede wszystkim za uczciwość i solidne wykonywanie powierzonych im zadań. Ale zatrudnienie pracownika, który nie mieszka w kraju przynależącym do Unii Europejskiej nie jest sprawą prostą. Konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Tylko przejście całej procedury pozwala pracodawcy przyjąć do pracy ? w legalny sposób ? pracownika z Ukrainy lub innego kraju spoza Wspólnoty. Wyjątkiem są tu członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz cudzoziemcy, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ma to związek z faktem, że do tej grupy osób nie stosuje się wyżej wymienionej ustawy.

 

Zakres przedmiotowy

Ustawa o cudzoziemcach reguluje przede wszystkim główne kwestie związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy. Mowa tu o zasadach przekraczania granic, kwestiach wydawania wiz w zakresie nieuregulowanym Wspólnotowym Kodeksem Wizowym, zdobywaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stały czy przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Nowa ustawa reguluje również sporządzanie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany czy procedury związane z zatrzymaniem cudzoziemca i umieszczeniem go w strzeżonym ośrodku.

 

Nowe rozwiązanie

Warto zauważyć, że ustawa, która weszła niedawno w życie wprowadza nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Te polegają między innymi na tym, że:

  • Dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie w naszym kraju na czas określony zastąpiono nową instytucją. Mowa tu o tak zwanych zezwoleniach na pobyt czasowy. Dodatkowo wyodrębniono kilka rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy. Zgodnie z nowymi przepisami wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcy mogą starać się otrzymać pobyt czasowy.

    To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnianie cudzoziemców

  • Dotychczas, aby zainteresowany mógł legalnie pracować w naszym kraju, niezbędne było przeprowadzenie skomplikowanej procedury. Mowa tu o tym, że pracodawca, który zamierzał zatrudnić cudzoziemca musiał wystąpić o stosowne zezwolenie na pracę. Dopiero po złożeniu tego wniosku cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. Aktualnie obcokrajowiec może starać się o uzyskanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt, jak i na pracę.

  • Dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie się zastąpione zostało przez nową instytucję ? zezwolenie na pobyt stały.

  • W ustawie pojawia się nowa przesłanka pozwalająca udzielić zezwolenia na pobyt stały na czas nieoznaczony osobom o polskim pochodzeniu czy osobom, które posiadają ważną Kartę Polaka. Dotyczy to cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się w na terenie Polski.

  • Zmieniły się zasady składania wniosków zarówno o wizę, jak i zezwolenie na pobyt czasowy. Każdy cudzoziemiec, który na terenie naszego kraju przebywa legalnie, może złożyć stosowny wniosek nawet ostatniego dnia pobytu. To duża różnica w zestawieniu z ustawą poprzednio obowiązującą ? do tej pory cudzoziemcy musieli pamiętać o tym, aby nie przekroczyć terminu ? konieczne było złożenie stosownego wniosku przynajmniej na 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego pozwolenia na pracę.

Z punktu widzenia osób zainteresowanych istotne jest, że do postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia 1 maja 2014 roku stosuje się dotychczasowe przepisy. Wyjątki od tej reguły są wymienione w nowej ustawie.

 

Prawo Wspólnoty Europejskiej

Nowa ustawa związana jest bezpośrednio z dyrektywami Unii Europejskiej. Przepisy, które weszły w życie mają przede wszystkim zwalczać nielegalną imigrację i są implementacją dyrektywy 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Jednocześnie nowa ustawa to kolejny krok otwierania naszego rynku pracy na pracowników ze Wschodu przez upraszczanie procedur. 

Oceń ten wpis
Zatrudnienie cudzoziemca a nowa ustawa
Ocena: 5.0, liczba głosów: 6

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.