Działalność gospodarcza

Jak przedsiębiorstwa mogą sobie radzić ze zmiennością otoczenia?

27 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

9 komentarzy
Jak przedsiębiorstwa mogą sobie radzić ze zmiennością otoczenia?
Otoczenie organizacji nazywane jest inaczej warunkami, w których dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Z uwagi na złożoność współczesnego świata, otoczenie jest sumą czynników zewnętrznych, kształtowanych zazwyczaj przez środowisko makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne. Otoczeniem organizacji jest zatem ogół warunków wpływających na jej rozwój, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • czym jest otoczenie organizacji;
 • jakie są jego rodzaje;
 • dlaczego elastyczność w przedsiębiorstwie jest tak ważna;
 • jak przedsiębiorstwo może sobie radzić ze zmiennością otoczenia.

Zapoznaj się także z tym artykułem: Duża rotacja pracowników - skąd się bierze i jak jej zapobiegać?.

Jakie są rodzaje otoczenia organizacji?

Sama idea otoczenia organizacji wywodzi się z koncepcji systemowej. Otoczenie dyktuje działania, strategię i często wyznacza kierunek rozwoju organizacji. Literatura przedmiotu wyróżnia główny podział na otoczenie wewnętrzne organizacji oraz otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne definiowane jest jako ogół rzeczy i zjawisk, które występują poza ramami danej organizacji. Jednak, co warto zaznaczyć, są to czynniki, które bezpośrednio na nią oddziałują z różnymi skutkami. W ramach tego zagadnienia wyróżnia się także otoczenie ogólne oraz otoczenie celowe. Pierwsze jest powiązane z warunkami ekonomicznymi, technicznymi oraz geopolitycznymi. Jest to zatem ogół zjawisk, które występują na świecie oraz warunkują rozwój społeczno-socjologiczny. Wyróżnia się kilka istotnych wymiarów, szczególnie wymiar ekonomiczny, który dotyczy systemu gospodarczego i nawiązuje do inflacji, wzrostu gospodarczego czy kondycji systemu finansowego. Dla organizacji kluczowym kontekstem będzie również wymiar techniczny, a więc dostępność metod, które umożliwiają przekształcenie zasobów w produkt finalny lub usługę. W warunkach organizacji wskazuje się także na ważne elementy powiązane z demografią (wymiar społeczno-kulturowy) czy regulacją systemu prawnego (wymiar polityczno-prawny). 

Otoczenie celowe nawiązuje natomiast do innych grup oraz organizacji, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wielowątkowe. Z perspektywy danej organizacji istotne jest poznanie przede wszystkich uczestników rynku. Klienci to grupa docelowa przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli mowa o środowisku biznesowym. To odbiorcy dóbr lub usług wytworzonych przez firmę. Regulator to zazwyczaj organ rządowy, w którego kompetencji leży kontrolowanie rozwoju i weryfikowanie przestrzegania przez dane przedsiębiorstwo wyznaczonych zasad. Partnerzy strategiczni to organizacje, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć założony cel. Sojusz zawiązany w ramach danych podmiotów pomaga w osiąganiu celów i może zapewniać przewagę konkurencyjną. 

Szukasz pracy?

Szwaczka / szwacz

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Mroczeń
Dodana

Tapicer

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Mroczeń
Dodana

Operator maszyn (dobra lokalizacja BB)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji (teren Panattoni)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Otoczenie wewnętrzne jest płaszczyzną nieco mniej złożoną i obejmuje głównie warunki i siły funkcjonujące w organizacji. W jego skład wchodzą przede wszystkim właściciele (jedna osoba lub spółka), zarząd (odpowiedzialny za nadzorowanie działań w ramach organizacji), siła robocza (pracownicy) oraz kultura organizacji (zbiór zasad i wartości, które wyznaczają rozwój przedsiębiorstwa).

Video

Jak przygotować swoje przedsiębiorstwo na nagłe zmiany otoczenia?

Jeśli chodzi o funkcjonowanie organizacji, ważne jest zarówno otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Aby zapewnić przedsiębiorstwu długoterminowy wzrost, konieczne będzie zapewnienie odpowiedniej strategii zarządzania, która pozwoli przetrwać w trudnych warunkach. Z racji, że każda organizacja funkcjonująca na rynku działa w systemie otwartym, a więc wchodzi w interakcje z innymi firmami, podmiotami i osobami, konieczne jest zabezpieczenie jej ram funkcjonowania. Wówczas łatwiej reagować na oczekiwania rynku oraz potencjalne czynniki stanowiące zagrożenie. Nawet pomimo niestabilnej sytuacji, przedsięwzięcie odpowiednich środków będzie cenne z uwagi na nowe doświadczenia zawodowe. 

Aby przygotować przedsiębiorstwo na nagłe zmiany otoczenia, należy zabezpieczyć zlecenia. Gdy dana firma posiada stałe zamówienia i sprawdzonych klientów, wówczas zmiany postępują wolniej, dając czas decydentom na wprowadzenie nowych rozwiązań. To cenny moment, który jest tak naprawdę etapem pośrednim prowadzącym do tzw. nowej normy.

Dlaczego elastyczność w przedsiębiorstwie jest tak ważna?

Elastyczność sprawia, że dana organizacja jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków. Dzięki elastycznemu podejściu do istotnych kwestii organizacja zwiększa swoje szanse na przetrwanie w trudnych warunkach. Aby zwiększyć efektywność funkcjonowania danego podmiotu, ważne jest, aby nadążać za zmianami rynkowymi. Sam rynek uwarunkowany przez otoczenie w skali mikro i makro dyktuje zasady. Dopasowanie się przedsiębiorstwa do dynamicznie zachodzących zmian pozwala na zatrzymanie klienta i oferowanie mu konkurencyjnych produktów czy usług. Pozwoli również wyznaczyć nową strategię rozwoju, która będzie uwzględniać zmieniające się otoczenie. 

Odpowiednia analiza otoczenia organizacji pomoże wyznaczyć nowe zasady funkcjonowania. Organizacja oraz otoczenie nieustanie na siebie oddziałują, a wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Istotą działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku poprzez zaspokajanie potrzeb klienta, a te mogą być różne, w zależności od otoczenia. 

Ważne, aby rozwinąć umiejętność adaptacyjności

Otoczenie organizacji nieustannie wpływa na kondycję danego podmiotu. Co więcej, może długoterminowo zaważyć na jego rozwoju i funkcjonowaniu. Jeśli dane przedsiębiorstwo rozwinie umiejętność adaptacji, a więc będzie w stanie dopasować się do zmieniającego się otoczenia, wówczas łatwiej mu będzie przezwyciężyć potencjalne trudności. Poszczególne elementy otoczenia organizacji mogą w wielu aspektach pomóc w dostosowaniu się do praw rządzących rynkiem. To również wyznaczniki tego, jak zmienia się otoczenie i jak należy na nie reagować, aby zapewnić sobie jak najwyższe zyski.

Jak przedsiębiorstwo może poradzić sobie ze zmianą otoczenia?

Organizacja i jej otoczenie to czynniki, które nieustannie na siebie wpływają z różnym skutkiem finalnym. Rzeczywistość gospodarcza często wymaga podjęcia stanowczych i natychmiastowych działań. Warto uświadomić sobie, że na wiele czynników przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Mowa przede wszystkim o czynnikach makroekonomicznych. Aby poradzić sobie ze zmianami, należy podzielić je na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy zmian, które następują mimowolnie i dana organizacja nie może im przeciwdziałać. Na te zmiany najlepiej zareagować adaptacją i przeciwdziałaniem ich skutkom na działalność przedsiębiorstwa. Kolejne czynniki to te, na które można w odpowiedni sposób zareagować, stosując odpowiednią strategię zarządzania wewnątrz. 

Otoczenie organizacji rozumiane jako środowisko, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. W ramach działalności danej organizacji ważne jest, aby przeanalizować zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Często nowe warunki, które wydają się przeszkodami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, są katalizatorem przemian. Niejednokrotnie okazuje się, że na zmianach można sporo zyskać, a nowe otoczenie to nie tylko nowe zagrożenia, ale również nowe szanse, które pozwolą zarówno firmie, jak i pracownikom się rozwijać.

Podsumowanie:
 • Otoczenie organizacji jest definiowane jako ogół rzeczy i zjawisk, które występują poza ramami danej organizacji, a bezpośrednio na nią oddziałują.
 • Wyróżnia się otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne organizacji, które składają się z kilku wymiarów, takich jak wymiar ekonomiczny, techniczny, społeczno-kulturowy czy polityczno-prawny.
 • Aby zapewnić przedsiębiorstwu długoterminowy wzrost i przetrwanie w trudnych warunkach, konieczne jest zabezpieczenie ram jego funkcjonowania i przygotowanie na nagłe zmiany otoczenia poprzez elastyczność oraz odpowiednią strategię zarządzania.
 • Analiza otoczenia organizacji jest kluczowa w planowaniu nowej strategii rozwoju, która będzie uwzględniać zmieniające się otoczenie i pozwoli na zatrzymanie klienta oraz oferowanie konkurencyjnych produktów czy usług.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego analiza otoczenia organizacji jest taka ważna?

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa pozwoli wyodrębnić czynniki mające wpływ na rozwój organizacji oraz ograniczające jej wzrost. Analiza rynkowa jest również informacją zwrotną o efektywności danej firmy. 

Czy organizacja powinna dopasować się do każdej zmiany otoczenia?

To zależy od typu oraz charakteru zmiany. Istnieją zmiany, na które można zareagować od razu, zwiększając lub zmniejszając podaż. Pojawiają się również te, na które nie można od razu odpowiedzieć, gdyż są niezależne od danego rynku i ulegają ogólnym trendom makroekonomicznym. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Katarina

Katarina

Bardzo ciekawy artykuł, na pewno warto wziąć pod uwagę, że elastyczność i umiejętność przystosowania się do zmian otoczenia jest ważna dla każdej firmy. Może to pomóc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia w przyszłości.
Lololka

Lololka

Ważne jest, aby firma, w której pracuję, była elastyczna i potrafiła dostosować się do zmieniających się warunków na rynku. Dzięki temu będziemy w stanie przetrwać i rozwijać się w dłuższej perspektywie.
Jacek Szuta

Jacek Szuta

Ciekawa sprawa, nigdy nie myślałam o tym, żeby analizować otoczenie firmy, w której chce pracować. To może być ważne dla mojej decyzji o zatrudnieniu się w danej organizacji.
Jan

Jan

Artukuła nie czytałam, ale temat otoczenia organizacji jest bardzo ważny dla każdej firmy. Dlatego jako pracodawca staram się stale monitorować zmiany na rynku i dostosowywać naszą strategię do nich.
Joanna

Joanna

Ciekawy artykuł, na pewno przykuł moją uwagę, ponieważ szukam pracy w firmie, która oferuje stabilną sytuację na rynku. Teraz wiem, że elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości są ważnymi czynnikami w wyborze pracodawcy.
Elżbieta

Elżbieta

Bardzo trafna analiza otoczenia organizacji. Z mojego doświadczenia wynika, że elastyczność jest kluczowa w sukcesie przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego staram się tworzyć zespół pracowników, którzy potrafią radzić sobie ze zmiennością rynku i łatwo adaptują się do nowych sytuacji. Dzięki temu nasza firma nie tylko przetrwa, ale rozwija się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Robert Sowiński

Robert Sowiński

Otoczenie organizacji wydaje mi się kluczowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, planując karierę zawodową. W końcu to otoczenie dyktuje zmiany i warunki rynkowe, a elastyczność w podejściu do tych zmian jest niezbędna, aby firma przetrwała. Myślę, że warto poszukiwać pracy w firmach, które mają dobrze opracowaną strategię zarządzania otoczeniem.
Alto

Alto

Bardzo ciekawe informacje. Myślę, że każdy szukający pracy powinien zwrócić uwagę na otoczenie organizacji, z którą chce współpracować. Bez znajomości otoczenia, trudno przewidzieć, w jakim kierunku ta firma będzie się rozwijać i czy będzie w stanie zapewnić swoim pracownikom stabilną sytuację.
księgowa

księgowa

Bardzo interesujący artykuł. Chociaż dotychczas nie zwracałem uwagi na otoczenie organizacji, to teraz jestem przekonany, że jest to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Właśnie dzięki elastyczności, jaką oferuje dobry system zarządzania, można radzić sobie ze zmiennością rynku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.