Działalność gospodarcza

Czy każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę SWOT?

20 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

8 komentarzy
Czy każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę SWOT?
Osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest prostym zadaniem. Zrealizowanie tego celu wymaga posiadania dobrego pomysłu, wytrwałości w działaniu oraz znajomości danej branży. Ponadto, nie wolno zapominać, że — niezależnie od branży, w jakiej działa dany przedsiębiorca — należy liczyć się z ryzykiem fiaska całego przedsięwzięcia. Na szczęście istnieją sposoby działania, które pozwalają przynajmniej częściowo ograniczyć ryzyko związane z kierowaniem przedsiębiorstwem. Do rozwiązań w tym zakresie należy metodyka działania określana jako analiza SWOT. Czy każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę SWOT?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem. Czego się z niego dowiesz?

 • Na czym polega analiza SWOT?
 • Analiza SWOT — definicja.
 • Jakie są etapy przygotowania analizy SWOT?
 • Zastosowanie analizy SWOT.
 • Wnioski z analizy SWOT.
 • Zalety i wady analizy SWOT.

Trzeba jednak pamiętać, że ważne jest nie tylko rozwijanie istniejącej organizacji, ale także tworzenie nowej firmy. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób tworzy się nowe przedsiębiorstwo, przeczytaj nasz tekst: "Własna firma. Od czego zacząć jej tworzenie?"

Na czym polega analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod pozwalających na ocenę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Określenie SWOT to akronim pochodzący od następujących słów z języka angielskiego:

 • Strength — siła,
 • Weakness — słabość,
 • Opportunity — okazja,
 • Threat — zagrożenie.

Pierwsze dwa spośród wymienionych czynników odnoszą się bezpośrednio do samego przedsiębiorstwa. W tym obszarze bierze się zatem pod uwagę między innymi takie czynniki jak poziom kosztów w firmie, zdolności i kwalifikacje pracowników, lokalizacja przedsiębiorstwa itp. Kadra kierownicza po przeprowadzeniu analizy może podjąć działania, które pozwolą wykorzystać potencjał tkwiący w organizacji (na przykład poprzez wykorzystanie wykształconych pracowników do bardziej dochodowych prac) lub usprawnić ją (np. dzięki optymalizacji procesów w obszarze księgowości, dzięki czemu możliwa jest redukcja kosztów bieżącej działalności operacyjnej). 

Następnym działaniem jest analiza czynników i procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Mogą być to zarówno procesy o pozytywnym wpływie na organizację (szanse, które firma może wykorzystać, jeśli podejmie się odpowiednie działania), jak i czynniki, które jej zagrażają. Determinanty te są niezależne od firmy, która może jednak podjąć kroki, które pozwolą jej dostosować się do zmiennego otoczenia biznesowego. Oto przykładowe czynniki z otoczenia przedsiębiorstwa, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy SWOT: wahania kursu walutowego, starzenie się społeczeństwa, migracje, zmiana gustów i preferencji konsumenckich, możliwość zdobycia dofinansowania dla działalności gospodarczej.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Video

Jakie są etapy przygotowania analizy SWOT?

Zasadniczo, metodyka analizy SWOT zakłada trzy główne etapy (fazy) działania. Są one następujące:

 • przygotowanie listy czynników, które mają istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy,
 • pogrupowanie ich i przyporządkowanie do 4 kategorii: siła, słabość, okazje, zagrożenia,
 • wyłonienie czynników kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa oraz kwestii, które mają raczej drugorzędne znaczenie.

Zastosowanie analizy SWOT

Czasem można spotkać się z opinią, że analiza strategiczna SWOT to metodyka działania, która sprawdza się szczególnie w przypadku dużych, dojrzałych organizacji. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorca wykonał analizę także w przypadku dopiero powstającego przedsiębiorstwa. Zakładanie firmy to przedsięwzięcie, które wymaga zarówno spełnienia czynności formalnych, jak i analizy w zakresie zagadnień biznesowych.

Należy przy tym pamiętać, że analiza SWOT firmy może zostać zastosowana w odniesieniu do:

 • przedsiębiorstwa jako całości — takie podejście jest najbardziej kompleksowe; z drugiej jednak strony przygotowanie pełnej analizy SWOT może być przedsięwzięciem dość czasochłonnym;
 • oddziału (filii) przedsiębiorstwa — w takiej sytuacji SWOT będzie uwzględniać specyfikę działalności podmiotu; jest to szczególnie ważne wówczas, gdy poszczególne oddziały firmy działają na obszarach różnych np. pod względem kosztów życia, infrastruktury czy demografii;
 • pojedynczego działu firmy; przykładowo, możliwe jest przeprowadzenie analizy SWOT dla działu sprzedaży bądź sekcji B+R; jest to ważne, ponieważ analiza strategiczna dla poszczególnych departamentów będzie skupiać się na innych aspektach.

Wnioski z analizy SWOT

Wnioski z analizy SWOT powinny zostać wykorzystane przez zarząd przedsiębiorstwa, a następnie przedstawione kadrze menedżerskiej niskiego i średniego szczebla. Dzięki temu możliwe będzie powiązanie wizji kierownictwa opracowującego strategię przedsiębiorstwa z problemami typowymi dla zarządzania operacyjnego.

Zalety i wady analizy SWOT

Podejście SWOT nie byłoby tak popularne w przedsiębiorstwach z różnych branż, gdyby nie zalety tego podejścia. Metodyka ta jest przede wszystkim bardzo prosta, a szablon analizy SWOT — czytelny nawet dla osoby, która nie ma wykształcenia ekonomicznego. Oprócz tego, szczególnie ceniony jest podział na czynniki wewnętrzne (siły i słabości) oraz zewnętrzne (okazje i zagrożenia). Wszystko to sprawia, że opisywana metoda od dekad cieszy się sporą popularnością, a przykłady analizy SWOT można znaleźć m.in. w podręcznikach naukowych do zarządzania.

Z kolei jeśli chodzi o słabości opisywanej metody działań, to zalicza się tu między innymi fakt, że analiza SWOT pozostaje dość prostą metodą oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Z tego też powodu traktuje się ją raczej jako wstęp do bardziej zaawansowanych badań, a wnioski w niej zawarte powinny być dalej analizowane. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze, że metodyka znana jako SWOT ma subiektywny charakter. To od osoby ją przygotowującej zależy, jakie elementy znajdują się w raporcie i jaki priorytet zostanie im nadany. Takie podejście oznacza ryzyko, że niektóre z czynników zostaną niedoszacowane, podczas gdy na niektóre będzie się zwracać zbyt dużą uwagę.

Analiza SWOT - podsumowanie

Czy każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę SWOT? Z powyższych rozważań można łatwo wywnioskować, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że analiza SWOT przedsiębiorstwa stanowi remedium na wszystkie bolączki, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy podczas prowadzenia działalności biznesowej. Teoretycy i praktycy w zakresie nauk ekonomicznych zgodnie twierdzą, że poznanie biznesu, szans jego rozwoju oraz czyhających nań zagrożeń wymaga zastosowania różnych metod analizy konkurencyjności sektora.

Poniżej zostały przedstawione niektóre z nich:

 • analiza 5 sił Portera, które obejmuje takie aspekty jak: siła przetargowa nabywców i dostawców, potencjalnych i istniejących konkurentów oraz produkty substytucyjne,
 • cykl życia — dzięki temu można poznać, czy przedsiębiorstwo oraz oferowane przez nie produkty znajdują się w fazie rozwoju, czy też należą raczej do sektora schyłkowego.

Dopiero kompleksowa analiza pozwoli na poznanie, jak silna jest pozycja konkurencyjna firmy, jakie są jej słabości oraz co należy zrobić, by poprawić sytuację pod tym względem.

Podsumowanie:
 • Analiza SWOT to popularna metoda pozwalająca na ocenę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, skupiająca się na czynnikach wewnętrznych (siłach i słabościach) oraz zewnętrznych (okazjach i zagrożeniach).
 • Metoda ta może być stosowana zarówno w dojrzałych, jak i dopiero powstających firmach, a jej wnioski powinny być wykorzystane przez zarząd przedsiębiorstwa i kadrę menedżerską.
 • Zalety analizy SWOT to przede wszystkim prostota i czytelność, a wady to subiektywny charakter metodyki oraz konieczność dalszej analizy wniosków w niej zawartych.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT pozwala na poznanie szans, słabości, zagrożeń i okazji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Czy analiza SWOT wystarczy do oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa?

Analiza SWOT to metoda użyteczna, ale do pełnego sukcesu konieczne jest wykorzystanie także innych metod, w tym np. analizy 5 sił Portera. Dopiero zastosowanie różnych metod pozwoli na lepsze poznanie kondycji firmy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

Alka

Alka

Analiza SWOT jest jednym z podstawowych narzędzi, które powinien wykorzystywać każdy dobry menedżer. Dzięki niej można lepiej poznać swoją firmę oraz jej otoczenie, co pozwala podejmować skuteczne decyzje biznesowe.
Mariusz Kalinowski

Mariusz Kalinowski

Analiza SWOT pozwala nie tylko ocenić pozycję konkurencyjną firmy, ale również umożliwia pracownikom dostosowanie swoich umiejętności do wymagań organizacji.
personalny

personalny

Takie artykuły są bardzo przydatne dla osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki nim można poznać wiele ważnych informacji i zminimalizować ryzyko przegranej.
Arka

Arka

Analiza SWOT jest bardzo ważnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ocenić pozycję konkurencyjną firmy oraz podjąć odpowiednie działania mające na celu zwiększenie jej potencjału.
Roman Trojak

Roman Trojak

Analiza SWOT to podstawa, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju firmy. Często jednak firmom brakuje czasu lub zasobów, żeby ją przeprowadzić, a szkoda. Dzięki analizie SWOT można znaleźć najlepsze strategie, które pozwolą na zwiększenie zysków i lepszą konkurencję na rynku.
Pilot

Pilot

Ważne, żeby firma, do której chcemy aplikować, wiedziała, jakie ma swoje słabości i jakie zagrożenia jej czyhają. Dzięki analizie SWOT możemy dowiedzieć się, czy firma jest w stanie zaoferować nam stabilne warunki zatrudnienia i rozwijania naszych kwalifikacji.
Sergey

Sergey

Właśnie skończyłam kurs przygotowujący do otwarcia własnej firmy i analiza SWOT była jednym z najważniejszych tematów. Często myślimy tylko o pomysłach i pieniądzach, ale tak naprawdę to analiza SWOT pozwala zrozumieć, czy nasz pomysł ma szanse na sukces.
barman

barman

Analiza SWOT to niezbędne narzędzie w dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja jest bardzo silna. Dobrze przeprowadzona analiza pozwala zidentyfikować siły i słabości firmy oraz szanse i zagrożenia, co z kolei ułatwia podejmowanie decyzji na poziomie zarządzania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.