Własna firma

Dumping - na czym tak właściwie polega oraz jakie są formy? Jakie są główne skutki dumpingu?

23 września 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

1 komentarz

Dumping - na czym tak właściwie polega oraz jakie są formy? Jakie są główne skutki dumpingu?
Dumping to zjawisko polegające na oferowaniu przez przedsiębiorców produktów i usług w sztucznie zaniżonych cenach. Jest ono niezwykle groźne, ponieważ w długotrwałej perspektywie może doprowadzić do ograniczenia uczciwej konkurencji. Na czym właściwie polega dumping oraz jakie są jego podstawowe odmiany? Sprawdzamy to w poniższym artykule.

Zobacz także artykuł: Outsourcing - czy rozwiąże problemy Twojej firmy? 

Co to jest dumping?

Żaden polski akt prawny nie definiuje, czym jest dumping. Powszechnie uznaje się go za sprzedaż produktów produktów po cenach niższych niż koszty wytworzenia bądź niższych od tych, które stosuje się na danym rynku. Podstawowym celem stosowania dumpingu jest szybkie wzmocnienie pozycji rynkowej bądź wyeliminowanie zagrażającej firmie konkurencji. 

Czytaj również: Własna firma 

Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. definiuje natomiast dokładnie szereg zjawisk, które można uznać za przejaw nieuczciwej konkurencji. Jedno z nich to "sprzedaż towarów i usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztu zakupu w celu eliminowania innych przedsiębiorców"Oznacza to, że w myśl polskiego prawa działania noszące znamiona dumpingu a także inne naruszające zasady uczciwej konkurencji, są w naszym kraju nielegalne.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy uznają, że ich interesy zostały naruszone przez działania dumpingowe, mają prawo do podjęcia wobec podmiotu dopuszczającego się praktyk z zakresu nieuczciwej konkurencji określonych działań, takich jak:

 • wezwanie do zaniechania działań niezgodnych z przepisami prawa, 
 • zwrócenie się z żądaniem o naprawę wyrządzonych szkód, 
 • wezwanie do usunięcia skutków podjętych działań, 
 • zwrócenie się o wydanie korzyści uzyskanych w sposób bezpodstawny,
 • przekazanie sprawy do sądu w celu uzyskania odszkodowania bądź zasądzenia sumy na cele społeczne lub związane ze wspieraniem polskiej kultury lub ochroną dziedzictwa narodowego. 

Podmiotem uprawnionym do podejmowania interwencji w przypadku naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz przedsiębiorców jest w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Czytaj również: Franczyza w Polsce - wady i zalety 

Legalność dumpingu
Warto dodać, że dumping uznawany jest za nielegalny nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Takim praktykom stanowczo sprzeciwia się Światowa Organizacja Handlu (WTO). 

Jakie są formy dumpingu?

Szukasz pracy?
Dodana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Specjalista ds. Zakupów

Famed Żywiec Sp. z o.o.

 • Żywiec
Dodana
Polecana
Dodana
Dodana
Polecana

Wyróżnia się trzy podstawowe formy dumpingu:

 1. Dumping sporadyczny. Jak wskazuje nazwa, jest to sporadyczne sprzedawanie produktów za granicę po zaniżonych cenach (niższych niż koszty wytworzenia produktu). Dumping sporadyczny ma miejsce najczęściej wtedy, gdy producent zmaga się z różnymi sytuacjami nadzwyczajnymi, takimi jak uciążliwa nadwyżka towarów wywołana klęską urodzaju bądź spadkiem popytu. Motywacją przedsiębiorców stosujących dumping sporadyczny jest także chęć ograniczenia strat związanych z magazynowaniem, które mogą być bardzo wysokie. 
 2. Dumping stały. Jest to określenie dla systematycznych działań podejmowanych przez przedsiębiorcę, które polegają na ciągłym sprzedawaniu produktów za granicę po cenach innych niż obowiązujące w danym kraju. Powodem stosowania takiego dumpingu jest obniżenie lokalnego popytu na daną kategorię produktów. Przedsiębiorcy w celu zwiększenia popytu na rodzimym rynku podwyższają cenę towarów w kraju oraz jednocześnie zmniejszają ją na rynku zagranicznym. 
 3. Dumping łupieżczy (drapieżny). Jest to celowe i świadome działanie, którego celem nie jest ograniczenie strat związanych z nadwyżką towarów czy malejącym popytem, a osłabienie bądź nawet całkowite wyeliminowanie z rynku konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. Gdy dojdzie do sytuacji, w której upadną najwięksi konkurenci firmy stosującej dumping, staje się ona monopolistą, czyli jedynym poważnym producentem danego asortymentu. Firma stosująca dumping podnosi w tym momencie ceny - nawet o kilkaset procent. Stosowanie dumpingu łupieżczego na rynku zagranicznym prowadzi do negatywnych konsekwencji dla danej firmy w postaci karnych ceł bądź ilościowych ograniczeń w imporcie towarów.

Dumping - plusy i minusy 

W poniższej tabeli omawiamy plusy i minusy stosowania dumpingu w odniesieniu do przedsiębiorców. 

Plusy stosowania dumpingu Minusy stosowania dumpingu
Efektywny sposób na znalezienie nowych klientów Długotrwałe stosowanie dumpingu (zwłaszcza w formie łupieżczej) niesie za sobą nieuchronne, negatywne konsekwencje w postaci kar od instytucji odpowiedzialnych za regulowanie rynku (w Polsce UOKiK)
Zastosowanie dumpingu łupieżczego w długotrwałej perspektywie (krótko po zostaniu monopolistą) wiąże się z krótkim, ale znaczącym wzrostem uzyskiwanych przychodów (do momentu wydania kar przez regulatora) Możliwość pogorszenia wizerunku w oczach klientów, którzy cenią sobie firmy szanujące przepisy prawa
Sposób na szybką ekspansję na nowych rynkach Możliwość utraty kontaktów z partnerami handlowymi, np. dostawcami 

Czy da się uniknąć dumpingu ze strony innej firmy?

W celu ograniczenia występowania zjawiska dumpingu cenowego państwa uchwalają stosowne przepisy antydumpingowe, które regulują sankcje wymierzane przedsiębiorcom postępującym w ten naganny i nielegalny sposób. Niestety, przepisy prawa nie zawsze w wystarczającym stopniu chronią firmy przed zjawiskiem dumpingu.

Czytaj również: Jak zarządzać nieruchomościami w firmie? 

Przedsiębiorcy, którzy zostaną w bezpośredni sposób dotknięci zjawiskiem dumpingu, powinni jak najszybciej powiadamiać stosowne organy państwa. Dzięki temu szybko zostaną podjęte odpowiednie działania, a podmiot dopuszczający się tych praktyk będzie przykładnie ukarany. 

Jakie mogą być skutki dumpingu?

Do najpoważniejszych skutków dumpingu zaliczamy: 

 • ograniczenie uczciwej konkurencji, 
 • upadek firm, 
 • zwalnianie pracowników przez firmy, których interesy zostały naruszone,
 • wzrost bezrobocia, 
 • wzrost cen.

Video

Czy istnieją przepisy antydumpingowe?

Państwa na całym świecie podejmują szereg inicjatyw ustawowych, które mają na celu ograniczenie zjawiska dumpingu. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem produktów z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

W celu zapobiegania dumpingowi nakłada się na nieuczciwych importerów tymczasowe cła antydumpingowe na okres 6-9 miesięcy. W przypadku, gdy jest to uzasadnione, istnieje możliwość przedłużenia okresu naliczania cła na okres 5 lat z opcją kolejnego wydłużenia oraz nałożenia dodatkowego cła wyrównawczego. 

Czytaj również: Pokaż się w sieci, zdobywaj nowych klientów 

Alternatywnym rozwiązaniem dla ceł są zobowiązania cenowe. Polegają one na określeniu minimalnej ceny, po której importerzy muszą oferować swoje produkty na danym rynku. Cena musi być zbliżona do tej, którą stosują lokalni producenci. 

Przykłady dumpingu

Najczęściej odnotowywanym przykładem dumpingu na rynku europejskim jest ekspansja producentów importujących towary z Chin. Asortyment pochodzący z Chin jest zazwyczaj znacznie tańszy aniżeli jego odpowiedniki produkowane w danym kraju. Unia Europejska w przeszłości wielokrotnie nakładała cła antydumpingowe na producentów z Państwa Środka. Dotyczyło to towarów takich jak rowery elektryczne, gadżety, sprzęt RTV, opony itp. 

W Polsce również mamy do czynienia ze zjawiskiem dumpingu w różnych branżach, takich jak transport, żywność, usługi telekomunikacyjne. Za zwalczanie nieuczciwych praktyk dotyczących dumpingu odpowiada w naszym kraju Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Podsumowanie

Zjawisko dumpingu w długotrwałej perspektywie jest negatywne zarówno dla klientów jak i firm działających na danym rynku. Państwa należące do Unii Europejskiej stale podejmują działania mające na celu ograniczenie skali występowania tych nieuczciwych praktyk. 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest dumping?

Dumping to sprzedaż produktów w sztucznie zaniżonych cenach - niższych niż koszt ich wytworzenia.

Czy dumping jest legalny?

Nie. Zarówno polskie jak i europejskie przepisy prawne jasno wskazują, że działania o charakterze dumpingu są niezgodne z przepisami prawa. Przedsiębiorcy dopuszczający się takich nielegalnych praktyk muszą liczyć się z wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Jakie są skutki dumpingu?

Dumping cenowy sprawia, że dotknięte nim firmy są zmuszone do ograniczenia lub zakończenia prowadzenia działalności. To z kolei powoduje, że wzrasta bezrobocie. Z kolei podmiot, który w wyniku stosowania dumpingu staje się monopolistą, szybko podnosi ceny, co odbija się na klientach.

Podziel się

1 komentarz

Natalia

Natalia

Sprawy dotyczące konkurencji są istotne. Ustawy to regulują i nie ma się co dziwić. Trzeba być w temacie by dobrze działać na własny rachunek

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka