Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Kadencja zarządu na czas nieokreślony? Jak powoływać i odwoływać zarząd?

14 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

0 komentarzy

Kadencja zarządu na czas nieokreślony? Jak powoływać i odwoływać zarząd?
Jednym z kluczowych organów w spółce prawa handlowego jest zarząd, którego zadaniem jest przede wszystkim reprezentowanie podmiotu i decydowanie o jego losie. Członkowie zarządu mogą być wybierani na roczną lub kilkuletnią kadencję, ale coraz częściej zdarza się także powoływanie ich na czas nieokreślony. Czy jest to zgodne z przepisami polskiego prawa oraz jaka procedura jest wymagana w takiej sytuacji? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zobacz także artykuł: Nawiązanie stosunku pracy z wyboru - co warto wiedzieć?

Kadencja zarządu na czas nieokreślony? Jak powoływać i odwoływać zarząd? 

Powołanie zarządu w spółce z o.o. ma znaczenie dla jej istnienia, ponieważ organ ten tak naprawdę decyduje o kierunku działania całego podmiotu, a więc na samych członkach zarządu ciąży ogromna odpowiedzialność. Szczegółowe uregulowania tej i wielu innych kwestii znajdziemy przede wszystkim w Kodeksie spółek handlowych, a na potrzeby tego artykułu przeanalizujmy szerzej powoływanie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to bowiem jedna z najpopularniejszych tego typu form prawnych w naszym kraju. W tym kontekście warto dowiedzieć się więcej na ten i wiele innych tematów, w tym między innymi dotyczących umowy kontraktowej

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana

Elektryk

Schnellkraft Personalmanagement GmbH

  • Niemcy
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

  • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Straż Miejska m. st. Warszawy

  • Warszawa
Dodana
Polecana

Zarząd w spółce – jaką pełni funkcje?

Zarząd w spółce jest organem wykonawczym, a do jego głównych zadań należy prowadzenie spraw tego podmiotu oraz reprezentowanie go na zewnątrz. W ostatnim przypadku chodzi zarówno o reprezentację wobec partnerów biznesowych, kontrahentów, klientów, ale również wielu organów, w tym instytucji państwowych. Prawo członka zarządu rozciąga się ponadto na wszelkie czynności sądowe oraz pozasądowe spółki. W skład zarządu może wchodzić jedna lub większa liczba osób. Wymagana jest w tych okolicznościach uchwała o powołaniu członka zarządu. Najczęściej praktykuje się również powierzenie każdej z osób danej funkcji, a więc członka zarządu, prezesa lub wiceprezesa zarządu. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości samego podmiotu gospodarczego. Kolegialność tego organu ma znaczenie przy głosowaniu nad uchwałami, które mogą dotyczyć nie tylko spraw personalnych, ale przede wszystkim finansowych. Większość z nich przyjmowana jest zwykłą większością głosu, a więc w sytuacji, gdy w zarządzie mamy trzy osoby, uchwała wywiera skutek prawny, gdy za jej przyjęciem opowiedziały się dwie z nich. Zastanówmy się, kto i jak powołuje członków zarządu i kiedy wygasa kadencja członka zarządu w spółce z o.o? 

Video

Kto powołuje członków zarządu?

Powołanie członka zarządu musi odbyć się na przewidzianych przez polskiego ustawodawcę zasadach i z poszanowaniem obowiązującego prawa. Członkami zarządu spółki mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Do zarządu mogą wejść zarówno wspólnicy, a więc współwłaściciele spółki, jak i osoby spoza tego kręgu. Co do zasady, członków zarządu spółki powołują sami wspólnicy, którzy działają w tym zakresie w ramach zgromadzenia wspólników. Dochodzi do tego najczęściej wraz z zawarciem umowy spółki, jeszcze przed jej pełnoprawną rejestracją w Krajowym Systemie Sądowym. Zdarza się także, że członków zarządu powołuje rada nadzorcza. 

Jak powołać zarząd w spółce?

Jeśli chodzi o powołanie członków zarządu już na początku prawnego bytu spółki, należy zrobić to jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Niezwykle istotne jest w tych okolicznościach to, aby przyszły członek zarządu spółki wyraził pisemną zgodę na przydzielenie mu tej funkcji. Tylko w takich okolicznościach możliwe jest powołanie członka zarządu, a następnie zgłoszenie spółki do KRS. Powołanie członka zarządu na czas określony wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Zasadniczo, zgodnie z art. 202 § 1 k.s.h., przyjmuje się, że członek zarządu jest powołany na roczną kadencję. Ustawodawca stanowi jasno, że jeżeli umowa spółki nie określa inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez powołanego w ten sposób członka zarządu. Kadencja członka zarządu niezależnie od jego statusu prawnego trwa co do zasady właśnie rok, ale w praktyce wspólnicy mogą swobodnie wyznaczyć moment wygaśnięcia mandatu. 

Powołanie zarządu na czas nieokreślony

Nie oznacza to bynajmniej, że powołanie członka na czas nieokreślony jest od razu możliwe. Istnieje bowiem wiele nieścisłości w tym zakresie, a sprawy nie ułatwia sam prawodawca. Jak się bowiem okazuje, powołanie członka zarządu na czas nieokreślony samą uchwałą wspólników jest prawnie nieskuteczne. Niezależnie od tego, mandat i tak wygasa w terminie określonym w przytoczonym wcześniej przepisie. W ostatnich latach nastąpił jednak przełom w tej kwestii, a spór rozstrzygnął nawet Sąd Najwyższy. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą oraz praktyką dopuszczalne jest zamieszczenie w umowie spółki postanowienia, w którym członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony. W takich okolicznościach wyłącza się stosowanie przepisów kodeksowych odnoszących się do kadencyjności. 

Video

Kiedy domyślnie kończy się kadencja zarządu?

Jak już wspomniano, kadencyjność zarządu domyślnie kończy się po roku, z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy przyjąć, że powołanie zarządu na czas nieokreślony wyłącznie na podstawie uchwały wspólników nie przesądza sprawy, i mandaty wygasają po roku. Konieczne jest więc umieszczenie stosownego zapisu w umowie spółki. 

Przy okazji warto zapoznać się z innymi tematami, w tym tym, dla kogo przewidziany jest kontrakt menedżerski

Najczęściej zadawane pytania

Kto i jak powołuje zarząd spółki?

Powołanie członków zarządu spółki następuje na drodze uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników. Dzieje się to zazwyczaj jeszcze przed zarejestrowaniem podmiotu gospodarczego w KRS, na etapie podpisywania umowy spółki.

Ile trwa kadencja zarządu spółki?

Kadencja członków zarządu trwa co do zasady rok i wygasa z dniem zgromadzenia wspólników, na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Wspólnicy mogą jednak ustanowić, że członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka