Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Europejski Tytuł Egzekucyjny - czym jest i co powinieneś o nim wiedzieć?

4 lutego 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

11 komentarzy
Europejski Tytuł Egzekucyjny - czym jest i co powinieneś o nim wiedzieć?
Europejski Tytuł Egzekucyjny to instrument prawny zapewniający swobodny przepływ orzeczeń na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pozwala na egzekucję komorniczą wobec zagranicznego dłużnika, bez potrzeby przeprowadzania kolejnych postępowań.

Przeczytaj też: Egzekucja z wynagrodzenia problemem dla pracodawcy

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) zaistniał w polskim porządku prawnym na mocy Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Europejski Tytuł Egzekucyjny – a precyzyjniej zaświadczenie o nadaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego – umożliwia przeprowadzenie egzekucji komorniczej w państwach członkowskich UE. Może on zostać wydany w odniesieniu do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych. Co bardzo istotne, krajowy tytuł egzekucyjny opatrzony zaświadczeniem ETE w państwie wykonania jest traktowany tak samo jak rodzimy tytuł wykonawczy.

Co daje Europejski Tytuł Egzekucyjny i dlaczego warto się o niego starać? Po uzyskaniu ETE wierzyciel może dochodzić spłaty zaległych należności od zagranicznego dłużnika w miejscu jego zamieszkania lub siedziby jego działalności. Może także dochodzić spłaty w państwie trzecim bez konieczności brania udziału w odrębnym postępowaniu prowadzonym w tym kraju. Wierzyciel nie musi również ubiegać się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w tym państwie. Warty podkreślenia jest też fakt, że organy egzekucyjne w danym kraju nie będą rozstrzygać o zasadności czy analizować podstaw wydania orzeczenia. Ich zadanie będzie wyłącznie przeprowadzenie procesu odzyskania zaległych należności dla wierzyciela.

W jakich sprawach wydawany jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Europejski Tytuł Egzekucyjny może zostać wydany w sprawach cywilnych i handlowych z wyłączeniem spraw z zakresu:
 • stanu cywilnego i zdolności prawnej osób fizycznych,
 • małżeńskich stosunków majątkowych, testamentów i dziedziczenia,
 • postępowania upadłościowego, likwidacyjnego i arbitrażowego,
 • postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawdź też: Alimenty i ich egzekucja z wynagrodzenia

Szukasz pracy?

PRACA DODATKOWA** TYGODNIÓWKI**32,70zł/h* Bielsko-Biała **

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Międzybrodzie Bialskie
 • 30-33 zł / h
Dodana

Pracownik budowlany

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Opole
 • 6 100-8 500 zł / mc
Dodana

(PS) Sprzedawca do cukierni

SGP APT Sp. z o.o.

 • Poznań
Dodana

Pracownik budowlany

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Brzeg
 • 6 100-8 500 zł / mc
Dodana
Dodana

Jak otrzymać Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Procedura uzyskania ETE jest stosunkowo prosta – zaświadczenie wydawane jest na wniosek o nadanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Formularz należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym lub sądzie, który wydał orzeczenie bądź zatwierdził ugodę sądową.

Po wydaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zaświadczenie należy przedłożyć właściwemu organowi w miejscu przebywania dłużnika lub w miejscu, w którym ma on swoją siedzibę.

By rozpocząć egzekucję zaległych należności, wierzyciel musi złożyć następujące dokumenty:
 • odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
 • odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
 • w razie potrzeby transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego.

Co warto zaznaczyć, są to wszystkie niezbędne do dopełnienia formalności. Organ egzekucyjny w państwie wykonania nie może żądać od wierzyciela dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń. Wierzyciel nie musi także wnosić żadnych zabezpieczeń ani wpłacać kaucji.

Ile kosztuje wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego?

Częste pytanie, które zadają sobie wierzyciele chcący odzyskać swoje należności od dłużników przebywających za granicą, brzmi: ile kosztuje Europejski Tytuł Egzekucyjny? Opłata za uzyskanie zaświadczenia wynosi 50 zł. Na tym jednak konieczne do poniesienia wydatki mogą się nie kończyć. Dodatkowe koszty mogą różnić się w zależności od państwa, w którym prowadzone jest postępowanie. Za jego poszczególne etapy wierzyciel musi początkowo zapłacić ze środków własnych, przy czym suma ta zostanie mu zwrócona po ściągnięciu jej od dłużnika. Należy bowiem zaznaczyć, że Europejski Tytuł Egzekucyjny zawiera nie tylko kwotę głównego roszczenia, ale również kwotę w wysokości ponoszonych kosztów procesu.

Video

Europejski Tytuł Egzekucyjny a Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty jest dokumentem, który pozwala wierzycielowi odzyskać należność od zagranicznego dłużnika, pod warunkiem, że spełnia on wszystkie wymagania formalne, a wobec nakazu nie zostanie wniesiony sprzeciw w ustawowym terminie. Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty składa się na stosownym formularzu.

Sąd nie bada zasadności merytorycznej pozwu – Europejski Nakaz Zapłaty przeciwko pozwanemu jest wydawany, gdy zajdą wszystkie przewidziane w rozporządzeniu przesłanki. Pozwany po otrzymaniu nakazu może jednak wnieść sprzeciw – jeśli jest on skuteczny, sprawa zostaje przekazana do rozpoznania przez sąd właściwy w państwie członkowskim.

W odróżnieniu od Europejskiego Nakazu Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny znajduje zastosowanie w przypadku orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych. Zaświadczenie ETE musi zostać uznane i wykonane w innych państwach członkowskich bez przeprowadzania odrębnej procedury. Ponadto nie ma możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Jeśli próba polubownego odzyskania należności od zagranicznego dłużnika nie przynosi rezultatu, rozwiązaniem może okazać się Europejski Tytuł Egzekucyjny. Umożliwia on egzekucję komorniczą i odzyskanie zaległych należności, bez potrzeby przeprowadzania kolejnych postępowań w państwie wykonania.

Czytaj też: Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć

Podsumowanie:
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) to zaświadczenie o nadaniu umożliwiające przeprowadzenie egzekucji komorniczej w państwach członkowskich UE.
 • Krajowy tytuł egzekucyjny opatrzony zaświadczeniem ETE w państwie wykonania jest traktowany tak samo jak rodzimy tytuł wykonawczy.
 • Organ egzekucyjny w danym kraju nie będzie rozstrzygał o zasadności orzeczenia, a jedynie przeprowadzi proces odzyskania zaległych należności dla wierzyciela.
 • Procedura uzyskania ETE jest stosunkowo prosta - zaświadczenie wydawane jest na wniosek o nadanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, a opłata za uzyskanie zaświadczenia wynosi 50 zł.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Europejski Tytuł Egzekucyjny to instrument prawny, umożliwiający wykonanie egzekucji komorniczej w państwie członkowskim UE. Zaświadczenie o nadaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego może zostać wydane w odniesieniu do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych.

Jak uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Zaświadczenie o nadaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest wydawane po złożeniu stosownego wniosku. Musi on zostać przedłożony we właściwym sądzie rejonowym lub sądzie, który wydał orzeczenie bądź zatwierdził ugodę sądową.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Hubert

Hubert

Cieszę się, że artykuł wyjaśnia, jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny. To bardzo przydatne informacje dla osób, które chcą odzyskać swoje należności za granicą.
radak

radak

Opłata za uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest niewielka, a procedura uzyskania ETE jest stosunkowo prosta. Dzięki temu przedsiębiorcy mają większe szanse na odzyskanie swoich należności za granicą.
wolontariat

wolontariat

Dowiedziałem się czegoś nowego dzięki temu artykułowi. Często słyszałem o Europejskim Tytule Egzekucyjnym, ale nie wiedziałem, czym dokładnie jest. Teraz już wiem.
Urszula

Urszula

Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że Europejski Tytuł Egzekucyjny ułatwia życie przedsiębiorcom i wierzycielom. Artykuł daje przydatne informacje na ten temat.
Bolek

Bolek

Cieszę się, że artykuł wyjaśnia różnicę między Europejskim Tytułem Egzekucyjnym a Europejskim Nakazem Zapłaty. Dzięki temu łatwiej mi zrozumieć, kiedy należy skorzystać z jednego z tych narzędzi.
doradca

doradca

Mam nadzieję, że ta informacja przyda się przede wszystkim tym, którzy mają problemy związane z odzyskiwaniem swoich należności w państwach UE. Artykuł jest dobrze napisany i wyjaśnia, czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny.
Irek

Irek

Wydaje mi się, że proces uzyskania ETE jest stosunkowo prosty, a opłata za zaświadczenie wynosi tylko 50 zł. To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy chcą odzyskać swoje należności za granicą.
dyrektor

dyrektor

Chociaż nie mam jeszcze stałej pracy, cieszę się, że mogę zdobyć nowe informacje na tematy związane z prawem. Artykuł jest dość łatwy do zrozumienia, choć niektóre słowa są dla mnie trudne do przetłumaczenia.
Jastrząb

Jastrząb

Jako przedsiębiorca uważam, że Europejski Tytuł Egzekucyjny jest bardzo ważnym narzędziem, które ułatwia mi odzyskiwanie należności za granicą. Artykuł dobrze opisuje, jak należy postępować, aby uzyskać ETE.
Euzze11

Euzze11

Ciekawy artykuł, jednak dla mnie jako zwykłego pracownika nie ma to zbytniego znaczenia.
Ruda

Ruda

Nie jestem zbyt zaznajomiony z tematyką europejskiego prawa, ale artykuł jest dość przystępnie napisany i wyjaśnia, czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny. Jest to na pewno ważna informacja dla osób, które mają problemy z odzyskaniem swoich należności za granicą.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.