Działalność gospodarcza

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet przez przedsiębiorcę - czy to możliwe?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet przez przedsiębiorcę - czy to możliwe?
Odstąpienie od umowy było dotychczas przywilejem dedykowanym osobom indywidualnym - zwłaszcza podczas realizacji zakupów przez internet lub telefon. Począwszy od 2021 roku także przedsiębiorcy otrzymali takie uprawnienia. Kiedy odstąpienie od umowy zawartej przez internet jest możliwe w przypadku przedsiębiorców? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Zobacz też: Mediacja - rozwiąż spór ugodowo 

Czy przedsiębiorcy przysługuje odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Przez wiele lat prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało wyłącznie konsumentom - osobom indywidualnym. Jak wskazuje art. 14 ustawy o prawach konsumenta, te osoby, które zawierają umowę poza siedzibą przedsiębiorstwa (przez internet lub telefonicznie), mają prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

W myśl Kodeksu cywilnego konsumentem jest każda osoba fizyczna, która realizuje czynność prawną niezwiązaną w sposób bezpośredni z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Powyższe zasady nie dotyczyły przedsiębiorców. Wszystko uległo dużej zmianie 1 stycznia 2021 roku.

Od tego momentu przedsiębiorcy także są uprawnieni do odstępowania od umów zawartych na odległość. Obowiązują tutaj podobne zasady jak w przypadku konsumentów. Istnieje jednak jeden istotny warunek. Mianowicie: brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Tym samym osoba prowadząca działalność gospodarczą nie będzie mogła odstąpić od umowy, gdy zawarty kontrakt w sposób bezpośredni wiązał się z jej obowiązkami zawodowymi. 

Przykładem może być tutaj sytuacja, gdy informatyk zdecyduje się na zakup ekspresu do kawy. W takim przypadku ma pełne prawo, aby zrezygnować z takiego zakupu, ponieważ nie jest on niezbędny do prowadzenia działalności. Z kolei, gdy przedmiotem transakcji było oprogramowanie informatyczne, wtedy prawa do odstąpienia od umowy już nie będzie. 

Warto wiedzieć, że prawo do odstępowania od umów zawieranych na odległość przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółki z o.o., spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej. 

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość jeśli jest się przedsiębiorcą?

Aby przedsiębiorca w sposób skuteczny mógł odstąpić od umowy zawartej na odległość, powinien złożyć sprzedawcy stosowne oświadczenie. W przepisach prawnych nie sprecyzowano, jaką formę ma mieć oświadczenie o odstąpieniu. Strony zawartej transakcji powinny poczynić w tej kwestii indywidualne ustalenia. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może mieć dowolną formę, jednakże przyjęło się, że powinno być sporządzone na piśmie bądź w formie elektronicznej. Tylko wówczas mamy gwarancję, że terminy zwrotów będą obliczone w sposób właściwy, a procedura zwrotu przebiegnie szybko i sprawnie. 

Video

Jaki jest termin na odstąpienie umowy przez Internet?

W przypadku przedsiębiorców termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez internet jest taki sam jak w przypadku osób indywidualnych i wynosi 14 dni od momentu odebrania towaru bądź wykonania zamówionej usługi.

Artykuł 28 ustawy o prawach konsumenta wskazuje, że bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

"1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy".

Należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przekaże konsumentowi informacji o przysługującym mu prawu odstąpienia od umowy, wówczas prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy bądź otrzymania towaru. Z kolei, gdy konsument otrzyma informację o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy od przekazania towaru, termin odstąpienia od umowy upłynie po 14 dniach od momentu przekazania konsumentowi informacji na ten temat. 

Gdy sprzedawca nie będzie chciał przyjąć zwrotu, a takie prawo będzie przysługiwało nam z mocy prawa - możemy zdecydować się na sprawę w sądzie. Warto jednak w pierwszej kolejności spróbować załatwić sprawę odstąpienia od umowy polubownie

Zasady dokonania zwrotu środków i rozliczenia transakcji

Artykuł 32 ustawy o prawach konsumenta mówi, że przedsiębiorca musi zwrócić "niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni" od momentu uzyskania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy uiszczoną przez niego kwotę wraz z kosztami dostarczenia rzeczy. 

Przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu płatności z wykorzystaniem takiego samego sposobu zapłaty, którego użył konsument. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z jakimikolwiek kosztami. 

Sprzedawca może wstrzymywać się z decyzją o zwrocie środków konsumentowi do momentu otrzymania z powrotem rzeczy bądź uzyskania od konsumenta potwierdzenia ich odesłania. 

Podsumowanie:
  • Od stycznia 2021 roku przedsiębiorcy także mają prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość, jeśli dane zobowiązanie nie wiąże się z ich obowiązkami zawodowymi.
  • Dla przedsiębiorców termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez internet wynosi 14 dni od momentu odebrania towaru lub wykonania zamówionej usługi.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może mieć dowolną formę, jednak najlepiej, aby było sporządzone na piśmie bądź w formie elektronicznej.
  • Przedsiębiorcy muszą zwrócić niezwłocznie płatność wraz z kosztami dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od momentu uzyskania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przedsiębiorca może odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Tak. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje przedsiębiorcom począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Jaki termin na odstąpienie od umowy mają przedsiębiorcy?

Termin jest taki sam jak w przypadku konsumentów i wynosi 14 dni.

Jaki jest warunek odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę?

Podstawowym warunkiem odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę jest brak bezpośredniego związku zrealizowanego zakupu z jego działalnością zawodową.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

bulwar miejski

bulwar miejski

Do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że przedsiębiorcy nie mieli prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Cieszę się, że ustawodawca wreszcie docenił również prawa przedsiębiorców i umożliwił im swobodne działanie bez obawy o niekorzystną umowę.
Soon

Soon

Jest to kolejna korzystna zmiana dla przedsiębiorców, co może wpłynąć na ich decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że dalsze zmiany w ustawach pójdą w kierunku równych szans i ochrony praw wszystkich stron transakcji.
robert

robert

Cieszę się, że przedsiębiorcy mają takie przywileje, ale konsument to nadal ta słabsza strona w umowie. Mam nadzieję, że ustawodawca będzie dalej działał na rzecz ochrony praw konsumentów, szczególnie w dobie coraz większej liczby transakcji internetowych.
Mirka

Mirka

Bardzo dobrze, że przedsiębiorcy także otrzymali prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość. Daje to większą swobodę działania i zaufanie do sprzedawcy, w końcu nie ma już strachu przed tym, że zostaniemy zmuszeni do zachowania się w niekorzystny dla nas sposób.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.