Awans zawodowy nauczycieli - warunki uzyskiwania awansu zawodowego na różne stopnie

Awans zawodowy nauczycieli - warunki uzyskiwania awansu zawodowego na różne stopnie
W każdym zawodzie istnieje określona ścieżka awansu zawodowego. W przypadku nauczycieli możliwości awansu reguluje Karta Nauczyciela, która została wprowadzona w 2000 roku. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie są również omówione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jakie są warunki uzyskiwania awansu na kolejne stopnie w zawodzie nauczyciela? Na to i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Praca nauczyciela wiąże się z odpowiedzialnością

Wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się z wielką odpowiedzialnością, koniecznością zaangażowania w pracę, cierpliwością oraz ogromną empatią. Nauczyciel powinien być dla swoich uczniów mentorem, przewodnikiem oraz przyjacielem.

To Cię powinno też zainteresować: Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Jest to osoba, która przekazuje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również podstawowe wartości. To ona kształtuje postawy uczniów - zwłaszcza podczas edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy to nauczyciel jest pierwszym wychowawcą, opiekunem. Doświadczenia uczniów w trakcie pierwszego okresu edukacji mają wpływ na kolejne lata szkolnej nauki, a nawet na ich przyszłą karierę zawodową. Nauczyciel, który poświęca się na 100% swojej pracy - motywuje swoich podopiecznych do pracy, okazuje im cierpliwość i szacunek, z pewnością odniesie w tym zawodzie spory sukces.

Właściwe wykonywanie powierzonych obowiązków to jednak nie wszystko. Nauczyciel, który chce osiągać kolejne stopnie awansu zawodowego, musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

Droga zawodowa awansu nauczyciela podzielona na 4 stopnie nauczycielskie

Awans zawodowy nauczycieli przebiega zgodnie z określoną ścieżką. Regulacje prawne odnośnie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli obowiązują w naszym kraju począwszy od 2000 roku. Proces wzrostu kwalifikacji przedstawicieli tego zawodu ma na celu przede wszystkim wzrost jakości funkcjonowania placówek oświatowych a także rozwój osobowy nauczycieli.

To Cię powinno też zainteresować: Nauczyciel Kraków - najnowsze oferty pracy

Droga zawodowa awansu nauczyciela jest podzielona na 4 stopnie nauczycielskie:

 1. Nauczyciel stażysta.
 2. Nauczyciel kontraktowy.
 3. Nauczyciel mianowany.
 4. Nauczyciel dyplomowany.

Aby osiągnąć każdy kolejny stopień, należy podjąć określone działania wskazane w Karcie Nauczyciela i innych aktach prawnych. Proces awansu zawodowego ma charakter mocno sformalizowany. Bez spełnienia określonych warunków formalnych, otrzymanie kolejnego stopnia nie jest możliwe. Zapewnia to pełną transparentność oraz jasne warunki awansu zawodowego.

Akty prawne – awans zawodowy nauczycieli

W 2019 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja Karty nauczyciela. Nowe przepisy zakładały nie tylko wprowadzenie podwyżek czy dodatków za wychowawstwo, ale również znacząco zmieniły zasady awansu zawodowego nauczycieli.

To Cię powinno też zainteresować: Nauczyciel jest kobietą

Wcześniej, we wrześniu 2018 roku, awans zawodowy nauczycieli wydłużono z 10 do 15 lat. Z tego staż nauczyciela początkującego miał trwać 2 lata. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze miały pokryć podwyżki obowiązujące od stycznia 2019 roku. Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę wywołały jednak ogromny sprzeciw w środowisku nauczycielskim. Była to jedna z przyczyn ogłoszonego w kwietniu 2019 roku strajku. W związku z protestem, rząd podjął decyzję o wycofaniu się z niekorzystnych zmian dotyczących awansu nauczycielskiego. Nowelizacja Karty nauczyciela, która obowiązuje od 2019 roku, jest owocem negocjacji postrajkowych pomiędzy przedstawicielami środowiska nauczycielskiego a rządem.

Awans nauczyciela w praktyce

Jakie zmiany zaszły w zakresie awansu zawodowego - najważniejsza zmiana skrócenie okresu stażowego

W myśl nowych przepisów, staż nauczyciela ma być skrócony do dziewięciu miesięcy. Ponadto egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego będzie zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

To Cię powinno też zainteresować: Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela

Od 2019 roku obowiązuje także kilka innych zmian na szczeblach awansu. M.in. skróceniu ulegnie do dwóch lat okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ile czasu zajmuje awans zawodowy nauczyciela?

Od 2019 roku ścieżka awansu zawodowego nauczycieli uległa skróceniu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w pigułce:

 • Staż nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy.
 • Kolejne 9 miesięcy to przygotowania do tytułu nauczyciela kontraktowego.
 • Dwa lata trwa okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy.
 • 12 miesięcy trwa okres pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Trwa on 9 miesięcy.

To Cię powinno też zainteresować: Wzór CV dla nauczyciela

Co istotne, po uzyskaniu najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany), nie ma możliwości systemowego podnoszenia swoich kwalifikacji. Nawet gdy nauczyciel samodzielnie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach, nie daje mu to prawa do ubiegania się o dodatkową podwyżkę wynagrodzenia.

Awans zawodowy nauczyciela – jak zaplanować staż?

Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela wbrew pozorom nie jest trudne. Każdemu początkującemu nauczycielowi przydzielony jest opiekun stażu, który pomoże mu wdrożyć się w swoich obowiązkach oraz udzieli mu wszystkich niezbędnych, dodatkowych informacji odnośnie osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego w karierze nauczyciela.

Zajecia geografii

Nauczyciel stażysta

Gdy nauczyciel rozpoczyna swoją pracę, posiada stopień nauczyciela stażysty. Ile trwa staż nauczyciela? Zgodnie z nowymi przepisami, trwa on 9 miesięcy. W większości przypadków staż rozpoczyna się na początku roku szkolnego. Jest to czas, w którym osoba po studiach może właściwie wdrożyć się do pracy z uczniami.

Nauczyciel stażysta przygotowuje program rozwoju zawodowego, który musi przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Stażysta ma także wyznaczonego opiekuna, który w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości może udzielić mu wszystkich niezbędnych informacji.

Gdy staż dobiegnie końca, nauczyciel musi wskazać, że właściwie zrealizował plan rozwoju zawodowego, dzięki czemu jest uprawniony do uzyskania pierwszego awansu. Pierwsze 9 miesięcy pracy nauczyciela jest niezwykle istotne. Osoba, która od kilku miesięcy wykonuje swoje obowiązki, powinna już wiedzieć, czy praca z młodzieżą to jej pasja oraz czy potrafi właściwie przekazywać wiedzę swoim podopiecznym. Jeżeli opiekun stażysty oraz dyrekcja nie będą miały zastrzeżeń co do pracy nowego nauczyciela, będzie on mógł ubiegać się o kolejny tytuł, a mianowicie stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy

Drugi stopień awansu to nauczyciel kontraktowy. Czas przygotowań do uzyskania tego stopnia również wynosi 9 miesięcy. Pracownik w tym okresie w dalszym ciągu ma przydzielonego opiekuna stażu, który w razie jakichkolwiek kłopotów może okazać mu wsparcie oraz przekazywać cenne porady. Po upływie 9 miesięcy weryfikowane są umiejętności kandydata na nauczyciela kontraktowego.

W tym celu sprawdza się:

 • sposób przeprowadzania zajęć lekcyjnych,
 • realizację innych przedsięwzięć w placówce (np. jasełka, konkursy, festyny, apele itd.),
 • stosunek nauczyciela do uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.

Gdy okaże się, że praca nauczyciela nie wzbudza żadnych wątpliwości, wówczas stażysta uzyskuje awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany

Otrzymanie tytułu nauczyciela mianowanego wymaga znacznie więcej czasu i pracy. Staż na nauczyciela mianowanego może rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym. Ile trwa staż nauczyciela mianowanego? Długość tego stażu wynosi 9 miesięcy. Po upływie tego czasu ocena pracy nauczyciela jest dzielona na dwa etapy.

Jakość pracy oceniana jest nie tylko przez szkołę, ale również przez organ prowadzący daną placówkę oświatową, najczęściej gminę. Szkoła w szczególny sposób weryfikuje, jak prezentują się osiągnięcia nauczyciela w danym czasie oraz jak oceniają go uczniowie.

Matematyka z nauczycielem mianowanym

Kolejno dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego (na wniosek nauczyciela). Za prowadzenie tego postępowania odpowiada komisja organizacyjna powołana przez organ odpowiedzialny za prowadzenie szkoły. W ramach postępowania przeprowadzany jest także egzamin. Gdy nauczyciel otrzyma wynik pozytywny, uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel dyplomowany

Staż nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć się po 12 miesiącach od uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego. Trwa on 9 miesięcy. Ocena pracy nauczyciela w przypadku tego stopnia ma również dwojaki charakter. Ocenę pracy przeprowadza zarówno szkoła jak i organ prowadzący szkołę. Przedstawiciele szkoły zwracają uwagę na całościowy dorobek oraz staż nauczyciela, z kolei komisja z organu prowadzącego szkołę sprawdza wszystkie umiejętności kandydata na nauczyciela dyplomowanego. Gdy ocena okaże się pozytywna, nauczyciel otrzymuje czwarty, najwyższy stopień awansu zawodowego.

Awans na stopnie nauczyciela

Zarobki nauczycieli w 2021 r. zależne od stopnia awansu zawodowego

Jakie wynagrodzenie przysługuje według awansu nauczycielom w Polsce w 2021 roku?

Poniżej prezentujemy dokładne kwoty brutto:

 • Nauczyciel stażysta - 2949 złotych.
 • Nauczyciel kontraktowy - 3034 złote.
 • Nauczyciel mianowany - 3445 złotych.
 • Nauczyciel dyplomowany - 4046 złotych.

To Cię powinno też zainteresować: Zarobki nauczycieli

Na wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wpływ ma nie tylko stopień awansu zawodowego, ale również posiadane kwalifikacje dodatkowe oraz wymiar zajęć obowiązkowych i wychowawstwo.

Praca dla nauczycieli — gdzie szukać ofert?

Nauczyciele mogą szukać ofert pracy przede wszystkim na lokalnych stronach kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach. Pracy w tym zawodzie można także z powodzeniem szukać za pośrednictwem popularnych portali ogłoszeniowych z ofertami pracy jak nasz. Można tam znaleźć nie tylko oferty pracy dla nauyczycieli w szkole, ale również jako korepetytor online.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczycieli?

W karierze nauczyciela istnieją cztery stopnie awansu zawodowego. Awans nauczyciela 2021 przedstawia się następująco: 1. Nauczyciel stażysta. 2. Nauczyciel kontraktowy. 3. Nauczyciel mianowany. 4. Nauczyciel dyplomowany.

Czy po osiągnięciu najwyższego stopnia awansu można otrzymać kolejny?

Nie. Po uzyskaniu tytułu nauczyciela dyplomowanego nie ma możliwości osiągania kolejnych stopni kariery w zawodzie nauczyciela.

Jak długo trwa awans zawodowy nauczyciela?

Od 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. • Czas trwania stażu nauczyciela stażysty wynosi 9 miesięcy. • 9 miesięcy trwa staż do uzyskania tytułu nauczyciela kontraktowego. • Dwa lata to okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Trwa on 9 miesięcy. • Kolejne 12 miesięcy trwa okres pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czas trwania tego stażu wynosi 9 miesięcy.n
Oceń ten wpis
Awans zawodowy nauczycieli - warunki uzyskiwania awansu zawodowego na różne stopnie
Ocena: 3.6, liczba głosów: 19

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.