Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlopy szkoleniowe - pracowniku, podnoś swoje kwalifikacje!

Urlopy szkoleniowe - pracowniku, podnoś swoje kwalifikacje!
Urlop szkoleniowy przysługuje tym wszystkim pracownikom, który chcą się dokształcać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie zawsze jednak starania zatrudnionego zostaną wynagrodzone taką formą urlopu. W tym przypadku kwestią podstawową jest to, czy nauka odbywa się za zgodą lub też z inicjatywy zatrudniającego. Kiedy zatem starać się o urlop szkoleniowy?

Ustawodawca, w odrębnych przepisach, przewidział całą gamę urlopów, o które pracownik może starać się przez cały rok kalendarzowy swojej pracy w danym zakładzie. Jednym z nich są urlopy szkoleniowe, które zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi, można wysnuć wniosek, że nauka za przyzwoleniem lub też z inicjatywy szefa daje całkiem spore korzyści.

Urlopy szkoleniowe są swoistego rodzaju nowością w polskim ustawodawstwie, zaś ich wprowadzenie budziło ogromne emocje, dyskusje oraz kontrowersje. Współcześnie ? zarówno przez pracowników, jak i pracodawców ? są uznawane za pożytek, które umożliwia teoretyczny, jak i praktyczny rozwój.

Dla kogo urlop szkoleniowy?

Sceptycy powyższego rozwiązania wskazują, że urlopy szkoleniowe wprowadzają swoistego rodzaju podział pracowników na dwie grupy. Ten dualistyczny podział opiera się właśnie na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przy czym jedna część zainteresowanych robi to za ogólnym przyzwoleniem szefa, druga zaś bez niego. Ci pierwsi zaś mają znacznie więcej uprawnień, w tym przysługuje im prawo właśnie do urlopu szkoleniowego.

Przełożony musi wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji przez swojego pracownika. W praktyce oznacza to, że urlop skzoleniowy przysługuje nielicznej grupie osób. Więcej informacji na ten temat w artykule: Urlop szkoleniowy nie przysługuje każdemu.

Co ponadto? Poza urlopem szkoleniowym, danemu pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, czyli zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności, przysługuje również zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Takie zwolnienie ma oczywiście bezpośredni związek z odbywanym szkoleniem, zaś zatrudniający umożliwia w ten sposób przybycie pracownikowi punktualnie na zajęcia.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

W praktyce

Zgodnie z art. 1032§ 1 Kodeksu pracy, urlop szkoleniowy, przysługuje zatrudnionemu w określonym wymiarze. I tak, podnoszący kwalifikacje może liczyć na:

  • 6 dni ? gdy przystępuje do egzaminu eksternistycznego,
  • 6 dni ? gdy przystępuje do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni ? gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni na ostatnim roku studiów ? gdy przygotowuje pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

Każdy dokształcający się za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy powinien pamiętać, że otrzymane dni nie może wykorzystywać w sposób, który wskazywałby na nadużycie. Dodatkowy urlop, który przysługuje mu, powinien zostać wykorzystany na opanowanie materiału i przygotowanie się do egzaminu w sposób maksymalny.

Do urlopu szkoleniowego mają prawo również osoby, które uczą się bez zgody czy też podjęły edukację bez inicjatywy pracodawcy. W takim jednak przypadku zatrudniający może, ale nie musi przyznać dni wolnych. Warto też pamiętać, że wówczas wysokość urlopu ustalana jest pomiędzy zainteresowanymi, zaś sam urlop jest bezpłatny.

Zwrot kosztów?

Warto zauważyć, że w przypadku, gdy pracownik podejmuje szkolenie z inicjatywy pracodawcy, ten może opłacić mu daną drogę edukacji. Mowa o tak zwanej umowie szkoleniowej. To na jej podstawie zatrudniający może domagać się od swojego pracownika, który nie podjął, przerwał lub też nie ukończył w ustalonym terminie określonych szkoleń zwrotu świadczeń. Nie jest to jednak tylko jedna sytuacja. Wraz z nowelizacją tej części Kodeksu pracy, rozszerzono zakres sytuacji, w których to zatrudniony jest zobowiązany do zwrotu kosztów za kształcenie. I tak, poza powyżej wymienioną sytuacją, należy również wskazać, że do zwrotu kosztów kształcenia jest zobowiązany pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  • z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy i to zarówno w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub po jego zakończeniu i to w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
  • który w okresie nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących mobbingu,
  • który w okresie nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na skutek narażenia jego zdrowia lub życia lub z powodu mobbingu, mimo faktycznego braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Z powyższych przepisów jasno zatem wynika, w których sytuacjach pracownik będzie zmuszony odpowiednimi przepisami zwrócić pracodawcy poniesione przez niego koszty.

Co jeszcze?

Urlop szkoleniowy nie jest jedynym dobrodziejstwem, z którego może korzystać osoba podnosząca kwalifikacje. Warto podkreślić, że zatrudniający może również ? ale jednocześnie nie musi ? przyznać swojemu pracownikowi dodatkowe świadczenia. W tym przypadku są to zazwyczaj fundusze finansowe, które zatrudniony powinien przeznaczyć na kwestie związane bezpośrednio ze szkoleniem. Mowa zarówno o podręcznikach, jak ewentualnych opłatach za zakwaterowanie czy też kosztach przejazdu.

Zazwyczaj w praktyce, kwestia takich funduszy rozstrzygana jest przez zainteresowane strony. Część pracodawców wymaga rozliczenia się z dodatkowo otrzymanych przez pracownika kwot, część zaś pozostawia sumy do wyłącznej dyspozycji zatrudnionego.

Oceń ten wpis
Urlopy szkoleniowe - pracowniku, podnoś swoje kwalifikacje!
Ocena: 5.0, liczba głosów: 3

Zobacz inne porady

Opinie

Tamara
2019-05-24, 13:31
Urlopy szkoleniowe - pracowniku, podnoś swoje kwalifikacje! Warto podnosić swoje kwalifikacje. To wymóg dzisiejszych czasów. Można skorzystać z urlopu szkoleniowego////
Manner2
2019-05-07, 12:20
W wielu sytuacjach jest to wskazane i niezbędne. Przykłady zawodów pracowniczych są tego dowodem. Zdanie aplikacji czy pozyskanie jakiegoś certyfikatu wiąże się z takim urlopem.
Porom
2019-04-16, 19:27
Skuteczność organizacji szkoleń zależy w dużej mierze od czynnika ludzkiego, a dokładniej od poziomu szkolenia zawodowego pracowników. W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę szybką zmianę okoliczności.
Mamba
2019-04-05, 14:39
Jeżeli pracodawca inwestuje w urlopy szkoleniowe, to dba o kadrę. Wielu pracowników zyskuje prywatnie, a mając dobre warunki w pracy lepiej przyczynia się do działalności firmy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.