Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy
Jedną z możliwości optymalizacji kosztów w firmie jest korzystanie z usług agencji pracy. To również rozwiązanie dla tych wszystkich pracodawców, u których zapotrzebowanie na pracowników jest zmienne. Leasing pracowniczy, gdyż o nim mowa, jest w naszym kraju coraz popularniejszy.


Z roku na rok wzrasta liczba firm, które zajmują się rekrutowaniem i dostarczaniem pracowników do swoich klientów, czyli zazwyczaj dużych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia pracodawców, takie rozwiązanie cieszy się popularnością z uwagi przynajmniej na kilka kwestii. Po pierwsze mowa tu o znaczącej możliwości obniżenia kosztów pracy, po drugie szybkości, z jaką można skorzystać z usług pracownika zewnętrznego. I tak, podmiot zatrudniający nie musi ponosić obciążeń finansowych, które związane są zarówno z rekrutacją pracowników, przeprowadzaniem badań profilaktycznych czy też z obsługą kadrową. Ponadto, pracodawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, gdyż obowiązek ten spoczywa na firmie zewnętrznej. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest szybkość, z jaką można zrezygnować z usług pracowników. Inaczej mówiąc, nie mają tu zastosowania normy ochronne.

Podstawa prawna

Zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawców zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Agencje działają zaś zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praca tymczasowa, w rozumieniu powyższych ustaw, jest stosunkiem prawnym. W jej nawiązaniu udział biorą trzy podmioty, czyli agencja, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy. Ten drugi to ?pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie? podczas gdy pracownik tymczasowy to ?pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika?.

Co to jest praca tymczasowa?

Z punktu widzenia podmiotów, które zawiązują stosunek prawny istotnym jest, że praca tymczasowa może być wykonywana wyłącznie przez okres, który został wskazany w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 3 mowa tu o takich zadaniach, jak:

  • wykonywanie prac o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonywanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Warto pamiętać, że zatrudnianie pracowników tymczasowych w innych celach niż te, które podane zostały powyżej, to naruszenie zasad obowiązującego prawa. Wówczas też pracownik ma podstawy by dochodzić swoich praw. Identycznie będzie w sytuacji przekroczenia terminów wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 20 ustawy okres świadczenia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w ciągu okresu, który obejmuje kolejne 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy wykonuje zadania należące do obowiązków pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę. W takim przypadku mowa o okresie pracy, który nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie przerwa musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.

To Cię powinno też zainteresować: Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Outsorcing ? tylko chwilowa moda?

Coraz częściej specjaliści z zakresu HR, którzy zajmują się tematyką pracy tymczasowej, podkreślają, że agencje pracy tymczasowej działają, gdyż aktualnie są po prostu modne. Z punktu widzenia jednak polskich pracodawców trzeba zaznaczyć, że idealnie spełniają swoją rolę, czyli pozwalają na minimalizowanie kosztów utrzymania pracowników. Dodatkowo, o czym często się zapomina, są rozwiązaniem również korzystnym z punktu widzenia przynajmniej pewnej grupy pracowników. Mowa tu głównie o tych, którzy poszukują elastycznych form zatrudnienia ? chcą pracować na część etatu, szukają pracy dodatkowej lub też chcą pracę połączyć z nauką. W takich przypadkach praca przez agencję pracy jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, gdyż istnieje możliwość porozumienia się zarówno w kwestii godzin, jak i dni świadczenia pracy. I właśnie z tych dwóch powodów agencje pracy tymczasowej ? jak się wydaje ? jeszcze przez wiele lat będą popularne w naszym kraju.

Oceń ten wpis
Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Roxa
2019-12-03, 12:52
Dobrze poznać zasady jak to wygląda w takim pośrednictwie. Pracownik na początku zazwyczaj jest pracownikiem pod agencje.
Tandra
2019-05-08, 18:36
W zależności od wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego nowy kraj ojczysty może poprosić o dodatkowy (językowy) dyplom lub certyfikat.
Kuguar
2019-05-02, 11:42
Proces składania wniosków o wiele zadań może być wyczerpujący i często długi. Być może będziesz musiał przejść wiele rozmów, ponieważ praca znajduje się za granicą, a zatem pracodawcy nie będą musieli spotykać się z tobą osobiście, zanim zaoferują ci pracę.
hr-owiec
2019-04-01, 12:23
Z naszą firmą współpracują agencje i jak jest kasting na nowe stanowisko czy wakat to taka osoba przez trzy miesiące jest tak zatrudniona by potem jak się sprawdzi zatrudniła ją bezpośrednio firma.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.