Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 28901        SUBSKRYBUJE: 7170
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Spóźnienie do pracy, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt, Kwestionariusz osobowy, Praca

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy
Jedną z możliwości optymalizacji kosztów w firmie jest korzystanie z usług agencji pracy. To również rozwiązanie dla tych wszystkich pracodawców, u których zapotrzebowanie na pracowników jest zmienne. Leasing pracowniczy, gdyż o nim mowa, jest w naszym kraju coraz popularniejszy.


Z roku na rok wzrasta liczba firm, które zajmują się rekrutowaniem i dostarczaniem pracowników do swoich klientów, czyli zazwyczaj dużych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia pracodawców, takie rozwiązanie cieszy się popularnością z uwagi przynajmniej na kilka kwestii. Po pierwsze mowa tu o znaczącej możliwości obniżenia kosztów pracy, po drugie szybkości, z jaką można skorzystać z usług pracownika zewnętrznego. I tak, podmiot zatrudniający nie musi ponosić obciążeń finansowych, które związane są zarówno z rekrutacją pracowników, przeprowadzaniem badań profilaktycznych czy też z obsługą kadrową. Ponadto, pracodawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, gdyż obowiązek ten spoczywa na firmie zewnętrznej. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest szybkość, z jaką można zrezygnować z usług pracowników. Inaczej mówiąc, nie mają tu zastosowania normy ochronne.

Podstawa prawna

Zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawców zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Agencje działają zaś zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praca tymczasowa, w rozumieniu powyższych ustaw, jest stosunkiem prawnym. W jej nawiązaniu udział biorą trzy podmioty, czyli agencja, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy. Ten drugi to ?pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie? podczas gdy pracownik tymczasowy to ?pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika?.

Co to jest praca tymczasowa?

Z punktu widzenia podmiotów, które zawiązują stosunek prawny istotnym jest, że praca tymczasowa może być wykonywana wyłącznie przez okres, który został wskazany w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 3 mowa tu o takich zadaniach, jak:

  • wykonywanie prac o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonywanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Warto pamiętać, że zatrudnianie pracowników tymczasowych w innych celach niż te, które podane zostały powyżej, to naruszenie zasad obowiązującego prawa. Wówczas też pracownik ma podstawy by dochodzić swoich praw. Identycznie będzie w sytuacji przekroczenia terminów wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 20 ustawy okres świadczenia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w ciągu okresu, który obejmuje kolejne 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy wykonuje zadania należące do obowiązków pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę. W takim przypadku mowa o okresie pracy, który nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie przerwa musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.

To Cię powinno też zainteresować: Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Outsorcing ? tylko chwilowa moda?

Coraz częściej specjaliści z zakresu HR, którzy zajmują się tematyką pracy tymczasowej, podkreślają, że agencje pracy tymczasowej działają, gdyż aktualnie są po prostu modne. Z punktu widzenia jednak polskich pracodawców trzeba zaznaczyć, że idealnie spełniają swoją rolę, czyli pozwalają na minimalizowanie kosztów utrzymania pracowników. Dodatkowo, o czym często się zapomina, są rozwiązaniem również korzystnym z punktu widzenia przynajmniej pewnej grupy pracowników. Mowa tu głównie o tych, którzy poszukują elastycznych form zatrudnienia ? chcą pracować na część etatu, szukają pracy dodatkowej lub też chcą pracę połączyć z nauką. W takich przypadkach praca przez agencję pracy jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, gdyż istnieje możliwość porozumienia się zarówno w kwestii godzin, jak i dni świadczenia pracy. I właśnie z tych dwóch powodów agencje pracy tymczasowej ? jak się wydaje ? jeszcze przez wiele lat będą popularne w naszym kraju.

Oceń ten wpis
Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy
Ocena: 5.0, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.